Kiểm tra, đánh giá cơ sở đủ điều kiện đóng mới, cải hoán tàu cá sử dụng vật liệu mới (Composite)

25/08/2021 08:58

       Triển khai Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 ngày 21/11/2017; Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản, Ngày 20/8/2021 Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết định số 897/QĐ-NN&PTNT ngày 20/8/2021 về việc thành lập Đoàn công tác kiểm tra, đánh giá cơ sở đủ điều kiện đóng mới, cải hoán tàu cá tại Công ty TNHH 1TV Thương mại, du lịch và dịch vụ Composite Đào Liệt.

            Kết quả kiểm tra: Công ty TNHH 1TV Thương mại, du lịch và dịch vụ Composite Đào Liệt đáp ứng 14/14 tiêu chí về nhà xưởng, trang thiết bị; 10/10 tiêu chí về nhân sự; đủ điều kiện đóng mới, cải hoán tàu cá vỏ Composite có chiều dài lớn nhất dưới 24 mét (Cơ sở Loại II).


Đồng chí Đỗ Đình Minh - Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản, trưởng Đoàn công tác chỉ đạo kiểm tra, đánh giá thực tế điều kiện trang thiết bị nhà xưởng, vùng nước đậu tàu

Kiểm tra điều kiện kinh doanh của Công ty TNHH 1TV Thương mại, du lịch và dịch vụ

Composite Đào Liệt

            Đây là cơ sở đầu tiên trên địa bàn tỉnh được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đóng mới, cải hoán tàu cá vỏ Composite có chiều dài lớn nhất dưới 24 mét (Cơ sở Loại II).

           Thực hiện công bố cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá vỏ Composite trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân đóng mới, sửa chữa tàu cá vỏ sử dụng vật liệu mới, từ đó tạo sự chủ động trong việc đánh bắt thủy sản, phát triển kinh tế biển phù hợp chủ trương, định hướng hiện đại hóa đội tàu đánh bắt xa bờ bằng tàu vỏ thép, composite của Chính phủ.

          Đến nay tổng số cơ sở đã được công bố đủ điều kiện đóng mới cải hoán tàu cá trên địa bàn tỉnh là 04 cơ sở trong đó: 03 cơ sở đóng mới, cải hoán vỏ thép và 01 cơ sở đóng mới, cải hoán vỏ gỗ./.

Đinh Hữu Đạm - CCTS


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 110
Đã truy cập: 2065820