QUY CHẾ PHỐI HỢP TĂNG CƯỜNG CHỐNG KHAI THÁC THỦY SẢN BẤT HỢP PHÁP (IUU)

30/08/2021 16:16

      Ngày 23/8/2021, UBND tỉnh có Quyết định số 2840/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế phối hợp giữa các sở, ngành và ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong trao đổi, xử lý thông tin ngăn chặn, tiến tới chấm dứt tình hình tàu cá tỉnh Quảng Ninh vi pham các quy đinh về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định ở vùng biển nước ngoài.

      Theo đó, đối tượng áp dụng Quy chế là các tổ chức, cá nhân gồm: Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn, Sở Ngoại vụ, Sở Thông tin và truyền thông, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, chủ tàu, thuyền trưởng tàu cá trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu nhằm ngăn chặn, tiến tới chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân Quảng Ninh vi phạm các quy định vê chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định ở vùng biển nước ngoài, góp phần tháo gỡ “Thẻ vàng” của EC, tiến tới hoạt động nghề cá hiện đại, trách nhiệm.

      Về cơ chế phối hợp, trao đổi, xử lý thông tin dựa trên nhiệm vụ được giao của các đơn vị; việc trao đổi, xử lý thông tin phải bảo đảm thông suốt 24/24 giờ trong ngày và bằng các phương thức phù hợp theo quy định của pháp luật (văn bản, điện thoại, fax, email...). Thủ trưởng các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm cử đầu mối trao đổi, xử lý thông tin và gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Minh Trí - TTKN


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1937
Đã truy cập: 2789032