Đánh giá kết quả 04 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 01/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

28/09/2021 14:11

      Ngày 01/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 18-CT/TU, Nhằm đánh giá kết quả đạt được và những tồn tại 04 năm triển khai Chỉ thị số 18 ngày 16/8/2021 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành văn bản số 3709/SNNPTNT-CCTS về việc tổ chức đánh giá kết quả 04 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tổng hợp kết quả:

1. Kết quả đạt được

Chỉ thị số 18 ngày 01/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh đã được quán triệt, triển khai đồng bộ từ tỉnh đến các cấp ngành, địa phương tạo nên hiệu quả tích cực phát triển thủy sản theo định hướng bền vững, cụ thể:

(1) Thay đổi nhận thức trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giúp các Cấp uỷ, chính quyền lãnh đạo chỉ đạo điều hành, xử lý kịp thời những điểm nóng trong công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên toàn tỉnh, được các Bộ, ngành Trung ương đánh giá cao; nhận thức của đông đảo người dân nhất là ngư dân ven biển về bảo vệ nguồn lợi thủy sản và môi trường sinh thái thủy sinh đã có sự chuyển biến rõ rệt, nhiều hành động, việc làm tích cực trong giải cứu, thả về tự nhiên các loài thủy sinh vật quý hiếm như các loài Vích, Đồi Mồi…thuộc bộ rùa biển.

(2) Công tác tuyên truyền các quy định của nhà nước về quản lý khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, thêm nhiều hình thức, nội dung, đối tượng tuyên truyền mới, cụ thể như: Tăng số lượng và thời lượng tuyên truyền; đối tượng tuyên truyền không chỉ ngư dân khai thác mà rộng đến các tiểu thương kinh doanh ngư cụ, nhà hàng, hộ nuôi trồng, học sinh, tăng ni, phật tử,... hầu hết ngư dân đã cơ bản nắm được các quy định của nhà nước về lĩnh vực quản lý khai thác, nhất là các quy định về cấm sử dụng các ngư cụ, nghề trong khai thác thủy sản.

(3) Công tác thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản có nhiều điểm mới, ngày càng nhận được sự quan tâm của các ban, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội, 100% các huyện, thị xã, thành phố đều tổ chức thả, thay vì chỉ một số địa phương như trước đây. Việc tổ chức thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản không chỉ bó hẹp trong phạm vi thời gian tổ chức Lễ kỉ niệm ngày 1/4 truyền thống ngành thủy sản hàng năm, mà đã tổ chức thành nhiều đợt trong năm; chủng loại giống thả đa dạng hơn, vì vậy việc thả giống đã đạt được hiệu quả, thực chất hơn…; số lượng giống thả gấp gần 06 lần so với cùng thời gian trước khi ban hành Chỉ thị.

(4) Hoạt động tuần tra, kiểm tra xử lý, ngăn chặn các hành vi vi phạm trong khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản

- Hoạt động tuần tra kiểm tra xử lý vi phạm của các lực lượng chức năng và các huyện, thị xã, thành phố được tăng cường, tăng số chuyến/lượt tuần tra: Số vụ xử phạt tăng hơn 2,98 lần, số tiền phạt tăng gấp hơn 8,49 lần so với giai đoạn từ năm 2015 đến tháng 9/2017.

- Tình trạng sử dụng các ngư cụ cấm, ngư cụ khai thác mang tính tận diệt nguồn lợi thủy sản đã từng bước được kiểm soát, không còn phổ biến như trước: (i) Nhóm ngư dân tỉnh Thừa Thiên Huế thường xuyên sử dụng tàu to, công suất lớn làm nghề Te xiệp (nghề cấm) ở khu vực ven bờ của tỉnh khoảng hơn 30 năm nay đã cơ bản được xử lý; (ii) Nhóm ngư dân tỉnh Nam Định khai thác thủy sản bằng nghề cấm (đăng đáy) được lực lượng chức năng và các địa phương đẩy mạnh xử lý và hiện nay gần như không còn hiện tượng cắm đăng đáy trên địa bàn Tỉnh; (iii) Tình trạng ngư dân làm nghề lặn chủ yếu ở các tỉnh Hà Tĩnh, Nam Định đã được kiểm soát; (iv) Tình trạng một số tàu cá công suất lớn (lưới kéo đôi) tỉnh Thái Bình, Thanh Hóa, Quảng Ngãi… tại vùng biển ven bờ, vùng lộng của tỉnh giảm hẳn.

- Đối với nhóm ngư dân trong Tỉnh thường xuyên làm nghề cấm (nghề lưới kéo, te xiệp, cào, lặn, lồng bát quái…), đã chỉ đạo các đơn vị chức năng, UBND các địa phương có biện pháp tuyên truyền, nhắc nhở, vận động chuyển đổi nghề nhờ đó đã hạn chế tình trạng ngư dân sử dụng ngư cụ cấm để khai thác thủy sản.

Nhờ sự tích cực của các sở, ban, ngành, địa phương trong thời gian qua, nguồn lợi thủy sản tại một số khu vực được bảo vệ thường xuyên như khu vực vùng lõi Vịnh Hạ Long đã có dấu hiệu phục hồi tích cực.

Đồng chí Nguyễn Văn Công (Nguyên Giám Đốc Sở Nông nhiệp và PTNT) tháp tùng Đồng chí Đặng Huy Hậu (Nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh) trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác Bảo vệ nguồn lợi thủy sản năm 2018

Lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản (nghề cấm) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

(5) Hoàn thiện thể chế: Trong thời gian qua, đã ban hành 07 văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời rà soát bổ sung các quy định không còn phù hợp với tình hình thực tế. Hiện đang rà soát, sửa đổi 04 quyết định của UBND tỉnh.

(6) Chính sách nâng cấp tàu, chuyển đổi nghề khai thác thủy sản ven bờ sang nghề khác được tham mưu ban hành kịp thời, tạo điều kiện để ngư dân, nhất là nhóm khai thác thủy sản ven bờ, khai thác bằng ngư cụ cấm tiếp cận nhằm nâng cấp tàu để vươn khơi xa hoặc chuyển sang nghề khác ít xâm hại nguồn lợi hiện nay chính sách đã hết hạn.

2. Những khó khăn, vướng mắc và tồn tại, hạn chế

(1) Lực lượng thanh tra chuyên ngành mỏng chỉ có hơn 20 cán bộ quản lý, trung bình khoảng 100 hải lý vuông/cán bộ.

(2) Hiện nay, tàu cá vừa và nhỏ hoạt động ven bờ chiếm tỷ lệ cao (97,4%) gây áp lực cho nguồn lợi vùng lộng và ven bờ, đồng thời một bộ phận không nhỏ ngư dân lén lút sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc, ngư cụ, nghề cấm để khai thác thủy sản.

(3) Ngư dân hoạt động thường xuyên trên sông, biển vì vậy tiếp cận thông tin về các quy định, chính sách của nhà nước trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản rất khó khăn, nhận thức về bảo vệ nguồn lợi thủy sản có mức độ.

(4) Về công tác kiểm tra, xử lý vi phạm:

- Tiềm ẩn nguy cơ ngư dân chống đối, không chấp hành quyết định xử phạt của cơ quan chức năng.

- Các lực lượng chức năng hầu hết chưa có bến neo đậu kết hợp với tạm giữ phương tiện.

- Nguồn kinh phí dành cho các hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát còn rất thiếu so với nhu cầu thực tế.

(5) Về cơ chế, chính sách

- Cơ chế và phương thức hoạt động thực hiện theo Luật Thanh tra trong việc thực thi pháp luật thủy sản trên biển còn nhiều hạn chế.

- Chính sách về hỗ trợ chuyển đổi hết hiệu lực.

(6) Các quy định của pháp luật còn thiếu, một số chưa theo kịp với thực tế phát triển nghề khai thác thủy sản hiện nay:

- Nhiều ngư cụ được nhập lậu, thẩm lậu chưa được kiểm chứng hoặc ngư cụ biến tướng.

- Quy định về mức xử phạt tại Nghị định 42/2019/NĐ-CP rất cao, một số trường hợp vi phạm có tổng mức phạt vượt quá giá trị của phương tiện vi phạm, nên một số ngư dân sẵn sàng bỏ phương tiện.

- Bộ Nông nghiệp và PTNT chưa ban hành: Chính sách hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề, hỗ trợ cho ngư dân có tàu không tham gia khai thác thủy sản trong thời gian cấm khai thác, vùng cấm khai thác; danh mục nghề khai thác thuỷ sản Việt Nam để phân biệt với các nghề du nhập từ nước ngoài; danh mục cấm buôn bán, tàng trữ ngư cụ khai thác thủy sản.

Để khắc phục những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong 04 năm triển khai Chỉ thị 18-CT/TU, cần triển khai đồng bộ quyết liệt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới cụ thể:

(1). Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo

- Tiếp tục tăng cường sự chỉ đạo của Cấp ủy, Chính quyền các cấp, các Sở, ban, ngành, địa phương trong chỉ đạo các đơn vị, lực lượng chức năng duy trì thường xuyên các hoạt động kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm trong khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

- Tham mưu chỉ đạo các Sở ban ngành, địa phương tăng cường triển khai: Kế hoạch số 227/KH-UBND ngày 30/12/2020, Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 31/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Các Sở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 10/8/2021 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường quản lý và phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

(2). Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

- Nội dung tuyên truyền: Trong thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Quy định: Luật Thủy sản năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành; về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

- Hình thức tuyên truyền: Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền; đồng thời đẩy mạnh việc tuyên truyền trực tiếp đến từng thôn, xóm, kết hợp giữa hoạt động kiểm tra, kiểm soát tàu cá khai thác thủy sản với thông tin tuyên truyền.

- Đối tượng truyền thông: Mở rộng đối tượng tuyên truyền, tiếp tục đẩy mạnh đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ cấp cơ sở, giáo viên, cán bộ giáo dục để có đủ khả năng kiêm nhiệm công tác thông tin tuyên truyền trên địa bàn.

(3). Tăng cường công tác quản lý

1. Hoàn thiện hành lang pháp lý

Tiếp tục rà soát tham mưu trình ban hành, sửa đổi các cơ chế, chính sách, quy định quy định không phù hợp, các quy định còn thiếu.        

- Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, đánh giá tác động, đề xuất cấm khai thác thủy sản có thời hạn trong mùa sinh sản tập trung của các loài thủy sản ở khu vực ven bờ tỉnh Quảng Ninh;

- Đề xuất với Trung ương: Ban hành Danh mục hóa chất độc hại sử dụng trong khai thác thủy sản; danh mục nghề khai thác thủy sản.

2. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm soát

- Tăng cường sự chủ động trong việc phát hiện, kịp thời có biện pháp xử lý tình trạng ngư dân du nhập, sử dụng các ngư cụ, phương pháp khai thác mới mang tính hủy hoại môi trường thủy sinh, tận diệt nguồn lợi thủy sản.

- Tăng cường các hoạt động phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong tuần tra, kiểm tra, kiểm soát (cả trên bờ và mặt nước); tiếp tục duy trì tuần tra bám biển 24/24 giờ tại các ngư trường trọng điểm.

- Thành lập lực lượng Kiểm ngư Quảng Ninh trực thuộc Chi cục Thủy sản, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản trong tình hình hiện nay.

3. Công tác tái tạo, bảo tồn, phát triển nguồn lợi

- Tiếp tục quan tâm công tác thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường các hoạt động kiểm soát, ngăn chặn tình trạng khai thác, kinh doanh, giết mổ, nuôi nhốt các loài thủy sinh quý hiếm.

- Triển khai điều tra nguồn lợi thủy sản ven bờ và các vùng nước nội đồng làm cơ sở để cấp phép và định hướng phát triển nghề khai thác phù hợp.

- Triển khai các dự án đầu tư xây dựng, các nhiệm vụ nghiên cứu và bảo tồn nguồn gen, nhân giống các loài thủy sản có giá trị kinh tế cao. Đẩy nhanh việc thành lập các khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại các khu vực tập trung, bãi sinh sản của các loài thủy sản.

4. Công tác quản lý khai thác và dịch vụ hậu cần thủy sản

- Tiếp tục thống kê, rà soát tàu cá theo chiều dài lớn nhất trên địa bàn tỉnh làm cơ sở, căn cứ, ban hành quy định quản lý tàu cá theo chiều dài lớn nhất phù hợp với quy định Luật Thủy sản năm 2017.

- Thực hiện quản lý tàu cá theo phân cấp tại Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Quy định phân cấp quản lý, đăng ký, đăng kiểm tàu cá và phát triển tàu cá theo chiều dài lớn nhất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

- Rà soát, hướng dẫn cơ sở đóng mới, sửa chữa, nâng cấp tàu cá triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để được công bố đủ điều kiện đóng mới, nâng cấp tàu cá theo quy định.

5. Quản lý bãi triều ven biển

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố tiếp tục rà soát hiện trạng bãi triều, kịp thời xử lý các trường hợp lấn chiếm bãi triều tự nhiên, trả lại không gian khai thác tự nhiên cho cộng đồng./.

 

 

Đinh Hữu Đạm - Chi cục Thuỷ sản


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 176
Đã truy cập: 2180447