Lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên

29/09/2021 16:18

        Hiện trạng quản lý tàu cá trước ngày 01/9/2021, tổng số tàu cá toàn tỉnh là 8.100 tàu, trong đó có 234 tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên hoạt động tại vùng khơi (185 tàu đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, 49 tàu cá chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình). Thực hiện Thông báo số 245/TB-VPCP ngày 14/9/2021 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban Châu âu, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Văn bản hỏa tốc số 6499/UBND-NLN1 ngày 17/9/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc khẩn trương triển khai lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên.

      UBND các địa phương chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với UBND cấp xã làm việc trực tiếp với các chủ tàu cá chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình để tìm hiểu nguyên nhân chưa lắp đặt, phân loại các trường hợp và hướng dẫn, hỗ trợ các chủ tàu hoàn thành lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 6499/UBND-NLN1 ngày 17/9/2021.

      Sau khi tổ chức rà soát và yêu cầu các chủ tàu thực hiện lắp thiết bị giám sat hành trình, đến ngày 28/9/2021 tổng số tàu cá của tỉnh là 8.064 tàu trong đó có 209 tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên giảm 25 tàu cá hoạt động vùng khơi: 02 tàu không đủ chiều dài lớn nhất 15m, 08 tàu cá xóa đăng ký giải bản chìm đắm; 12 tàu cá chuyển mục đích sử dụng sang nuôi trồng thủy sản; 03 tàu cá nằm bờ không hoạt động đề nghị xóa khỏi danh sách quản lý.

      Lũy kết đến nay đã lắp giám sát hành trình được 209/209 tàu đạt 100% trong đó: Tàu cá có chiều dài từ 24 m trở lên là 19 tàu đã lắp đặt 100% toàn bộ là thiết bị Movimar. Số tàu từ 15 mét đến dưới 24 mét là 190 tàu cá, đạt 100%.

Tàu cá hoạt động vùng khơi tỉnh Quảng Ninh lắp thiết bị Giám sát hành trình tàu cá: Định vị Bách khoa 88 và VNPT

      Đây là một trong những kết quả, chỉ tiêu hết sức quan trọng trong việc triển khai chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, góp phần khắc phục cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban Châu âu đối với thủy sản Việt Nam nói chung và tỉnh Quảng Ninh nói riêng.       

      *Trong thời gian tới cần triển khai đồng bộ quyết liệt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới cụ thể:

      (1). Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện: Kế hoạch số 227/KH-UBND ngày 30/12/2020, Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 31/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Kế hoạch số 19/KH-UBND; xây dựng kế hoạch triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 10/8/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường quản lý và phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

      (2). Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

      Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Quy định: Luật Thủy sản năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành; về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định với hình thức tuyên truyền; đồng thời đẩy mạnh việc tuyên truyền trực tiếp đến từng thôn, xóm, kết hợp giữa hoạt động kiểm tra, kiểm soát tàu cá khai thác thủy sản với thông tin tuyên truyền.

      (3). Tăng cường công tác thanh tra, kiểm soát

      - Tăng cường sự chủ động trong việc phát hiện, kịp thời có biện pháp xử lý tình trạng ngư dân du nhập, sử dụng các ngư cụ, phương pháp khai thác mới mang tính hủy hoại môi trường thủy sinh, tận diệt nguồn lợi thủy sản.

       - Tăng cường các hoạt động phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong tuần tra, kiểm tra, kiểm soát (cả trên bờ và mặt nước); tiếp tục duy trì tuần tra bám biển 24/24 giờ tại các ngư trường trọng điểm.

      - Thành lập lực lượng Kiểm ngư Quảng Ninh trực thuộc Chi cục Thủy sản, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản trong tình hình hiện nay.

      - Tăng cường kiểm soát tàu cá xuất bến, cập bến tại cảng Cái Rồng huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh.

      (4). Công tác quản lý khai thác và dịch vụ hậu cần thủy sản

      Tiếp tục thống kê, rà soát tàu cá theo chiều dài lớn nhất trên địa bàn tỉnh làm cơ sở, căn cứ, ban hành quy định quản lý tàu cá theo chiều dài lớn nhất phù hợp với quy định Luật Thủy sản năm 2017./.

Đinh Hữu Đạm - Chi cục Thuỷ sản


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 193
Đã truy cập: 2180464