ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN NUÔI BIỂN VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030

05/10/2021 14:59

Ngày 04/10/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1664/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án phát triển nuôi trồng thuỷ sản trên biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

       Theo đó, mục tiêu của Đề án nhằm phát triển nuôi biển trở thành một ngành sản xuất hàng hóa quy mô lớn, công nghiệp, đồng bộ, an toàn, hiệu quả, bền vững và bảo vệ môi trường; tạo ra sản phẩm có thương hiệu, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và xuât khâu; giải quyết việc làm, cải thiện điều kiện kinh tế xã hội và nâng cao thu nhập cho người dân…

Nuôi hàu trên biển tại Vân Đồn

       Cụ thể, đến năm 2025, diện tích nuôi biển đạt 280.000 ha, thể tích lồng nuôi 10 triệu m3, sản lượng nuôi đạt 850.000 tấn, trong đó nuôi biển gần bờ là 270.000 ha, thể tích lồng nuôi đạt 8 triệu m3, sản lượng nuôi đạt 750.000 tấn; nuôi biển xa bờ 10.000 ha, thể tích lồng nuôi đạt 2 triệu m3, sản lượng đạt 100.000 tấn. Đến năm 2030, diện tích nuôi biển đạt 300.000 ha, thể tích lồng nuôi 12 triệu m3, sản lượng nuôi biển đạt 1.450.000 tấn, trong đó nuôi biển gần bờ là 270.000 ha tấn; nuôi biển xa bờ 30.000 ha, thể tích lồng nuôi đạt 3,5 triệu m3, sản lượng đạt 340.000 tấn. Tầm nhìn đến năm 2045, ngành công nghiệp nuôi biển Việt Nam đạt ở trình độ tiên tiến với phương thức quản lý hiện đại. Công nghiệp nuôi biển trở thành bộ phận quan trọng trong ngành thủy sản, có đóng góp trên 25% tổng sản lượng và giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt trên 4 tỷ đô la Mỹ.

       Đề án cũng nêu một số giải pháp cơ bản để thực hiện như: Giải pháp về xây dựng cơ chế chính sách thu hút đầu tư, hỗ trợ phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển; Giải pháp về quản lý và tổ chức sản xuất; Giải pháp về giống phục vụ nuôi biển; Giải pháp về thức ăn phục vụ nuôi biển; Giải pháp về phát triển công nghệ nuôi, bảo quản sau thu hoạch, chế biến, công nghệ sinh học và khuyến ngư; Giải pháp về quan trắc môi trường, phòng chống dịch bệnh chủ động, thích ứng với biển đổi khí hậu; Giải pháp về công nghiệp hỗ trợ và dịch vụ nuôi biển công nghiệp; Giải pháp về xúc tiến thương mại, phát triển thị trường và Giải pháp về hợp tác quốc tế./.

Minh Trí - TTKN


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 472
Đã truy cập: 2193274