Quảng Ninh tập trung tháo gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu

06/10/2021 08:16

           Ngày 01/10/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp nghe tình hình triển khai các giải pháp quản lý chống khai thác bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, cuộc họp do đồng chí Phạm Văn Thành Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh.

          

Cuộc họp có sự tham gia của: Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, Hội Nông dân, Lãnh đạo các Sở, ban, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tư Pháp, Giao Thông Vận Tải, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Ngoại vụ, Bộ Chỉ huy BĐ Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Cục Quản lý thị trường, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn, Ban Quản lý các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bái Tử long, Ban Quản lý Vịnh Hạ Long, Hội Nghề cá tỉnh, Chi cục Thủy sản; Lãnh đạo UBND các huyện thị xã, thành phố: Hạ Long, Đầm Hà, Quảng Yên, Uông Bí, Cẩm Phả, Vân Đồn, Cô Tô, Hải Hà, Đầm Hà, Tiên Yên và Móng Cái; Đại diện Công Ty TNHH Vận tải Kalong, các nhà cung cấp thiết bị thông tin liên lạc: Đài Thông tin duyên hải Hòn Gai, VNPT Quảng Ninh, Chi nhánh Viettel tại Quảng Ninh; Công ty Cổ phần thiết bị điện-Điện tử Bách khoa.

Sau khi nghe ý kiến trình bày của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại cuộc họp: (1) Tình hình triển khai thực hiện các giải pháp quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; (2) Dự thảo phương án quản lý, khai thác hạ tầng khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng kết hợp cảng cá loại I tại Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh; (3) Ý kiến của các tham gia của đại diện các đơn vị, Sở ban, ngành, địa phương.

Quang cảnh cuộc họp

Đồng chí Phạm Văn Thành kết luận một số nội dung quan trọng cần tập trung triển khai trong thơi gian tời nhằm khắc phục tình trạng khai thác bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định của (IUU) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, cụ thể:

1. Nhiệm vụ chung của các Sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị

- Tiếp tục tuyên truyền các quy định của Luật Thuỷ sản năm 2017 và các văn bản hướng dẫn, các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

- Bám sát mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện đảm bảo đạt các chỉ tiêu Kế hoạch 75/KH-UBND ngày 31/3/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh về tăng cường công tác Bảo vệ nguồn lợi thủy sản gắn với chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

- Yêu cầu các chủ tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên của tỉnh phải đưa tàu cập cảng có tên trong danh sách cảng cá chỉ định do Bộ Nông nghiệp và PTNT công bố, cập cảng Cái Rồng để thực hiện kiểm tra, kiểm soát tàu cá cập cảng, rời cảng theo quy định, ghi, nộp nhật ký khai thác thuỷ sản...; phải lắp đặt, vận hành thiết bị giám sát hành trình, bật thiết bị 24/24 giờ, chủ động gia hạn thuê bao thiết bị giám sát hành trình theo quy định của nhà cung cấp thiết bị; thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận ATTP và cấp Giấy phép khai thác thủy sản theo quy định.

- Tăng cường thực hiện kiểm tra, kiểm soát xử lý vi phạm các quy định liên quan đến chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, đặc biệt tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến: Tàu cá không có Giấy phép khai thác thuỷ sản; không ghi, nộp nhật ký khai thác thuỷ sản; cố tình đưa tàu cá và ngư dân đi khai thác hải sản trái phép trên vùng biển nước ngoài, không chấp hành việc kiểm tra, kiểm soát khi tàu cập cảng, rời cảng theo quy định...

2. Một số nhiệm vụ cụ thể

2.1. Bố trí nhân lực vật lực và hoàn thiện hành lang pháp lý

- Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông sớm ban hành phương án hỗ trợ cước phí thuê bao vệ tinh cho chủ tàu cá lắp đặt thiết thị giám sát hành trình, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại thông báo số 245/TB-VPCP  ngày 14/9/2021.

- Bố trí trụ sở làm việc của Trạm vảo vệ Thực vật (cũ), hiện đang giao cho Sở Nông nghiệp và PTNT quản lý để di chuyển trụ sở làm việc của Trạm Vùng II thuộc Chi cục Thủy sản hiện đang tại phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, xuống địa chỉ: Thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, để có đủ nhân lực kiểm soát tàu cá tại cảng chỉ định.

- Xây dựng phương án quản lý, khai thác hạ tầng khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng kết hợp cảng cá loại I tại Vân Đồn.

- Rà soát, xây dựng phương án chuyển đổi viên chức, Hợp đồng 68 thực thi nhiệm vụ thanh tra bảo vệ nguồn lợi, tham mưu báo cáo UBND tỉnh, xem xét đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về chế độ cho thuyền viên tàu kiểm ngư.

- Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh bố trí đủ kinh phí đảm bảo hoạt động tăng cường công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản gắn với chống khai thác bất hợp pháp của các Sở, ban, ngành, cấp tỉnh.

2.2. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, quản lý tàu cá, cảng cá

- Tổ chức khai thác, vận hành, sử dụng hệ thống giám sát tàu cá có hiệu quả để theo dõi, giám sát tàu cá hoạt động trên biển, theo dõi giám sát tàu cá của tỉnh trên biển, xử lý nghiêm những chủ tàu không lắp đặt thiết bị giám sát hành trình hoặc đã lắp đặt nhưng mất kết nối khi hoạt động trên biển; ghi chép, lưu trữ cụ thể thông tin tàu cá vi phạm, kiểm soát, giám sát chặt chẽ hoạt động của tàu cá trên biển nhất là các vùng biển giáp ranh với Trung Quốc; rà soát, khoanh vùng các đối tượng đã vi phạm và có nguy cơ cao vi phạm vùng biển nước ngoài để theo dõi, ngăn chặn kịp thời không để tàu cá của tỉnh vi phạm vùng biển nước ngoài; điều tra, xử lý nghiêm chủ tàu tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản theo quy định.

- Hoàn thành 100% các chỉ tiêu: (i) Cấp giấy phép khai thác thủy sản cho tàu cá, (ii) Cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, ký cam kết an toàn thực phầm theo quy định đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 6m trở lên, hoàn thành trong tháng 10/2021.

- Quy định các điểm cho các tàu cá đỗ, cập, xuất bến và thiết lập cơ chế kiểm tra, kiểm soát tàu cá theo quy định;

- Khẩn trương xây dựng hoàn thiện cảng cá Cái Rồng kết hợp khu neo đậu cấp vùng để đưa vào sử dụng phục vụ cho công tác kiểm tra, kiểm soát tàu cá.

- Rà soát chính xác số lượng, phân loại tàu cá trên toàn tỉnh hoàn thành trong tháng 10, khẩn trương tham mưu Phương án đăng ký tàu cá tồn đọng có chiều dài lớn nhất từ 06m trở lên trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Nghiên cứu tham mưu UBND Tỉnh sửa đổi Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 phân cấp cho UBND các huyện, thị xã, thành phố đăng ký, quản lý, cấp giấy phép khai thác thuỷ sản cho tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 15m.

- Hoàn thành nhập dữ liệu tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06 mét trở lên vào phần mềm cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia Vnfishbase theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Chỉ đạo UBND cấp xã thống kê gắn biển quản lý đầy đủ đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 06m theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện của các Sở, ban, ngành, đơn vị, UBND các địa phương, kịp thời tham mưu UBND tỉnh tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Đinh Hữu Đạm - CCTS


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 605
Đã truy cập: 2107006