Lực lượng nòng cốt trong công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp

01/11/2021 09:07

      Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh về việc triển khai các giải pháp cấp bách nhằm sớm tháo gỡ cảnh báo của EC về khai thác IUU, giữ uy tín thương hiệu thủy sản Việt Nam. Ngày 11/12/2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 1241/QĐ-SNNPTNT về việc kiện toàn Văn phòng đại diện thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá tại cảng cá trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (gọi tắt Văn phòng kiểm soát nghề cá).

      Văn phòng kiểm soát nghề cá hoạt động theo cơ chế phối hợp liên ngành, thành phần bao gồm lãnh đạo, cán bộ Chi cục Thủy sản, Bộ đội biên phòng, Công an tỉnh, Công ty TNHH vận tải Ka Long. Từ chỗ cơ sở vật chất ban đầu gần như chưa có gì; cán bộ các đơn vị tham gia phối hợp (Công an, Biên phòng, Ban quản lý cảng) hầu hết chưa nắm được các quy định về quản lý nguồn lợi thủy sản, nhất là các quy định về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Công tác tổ chức trực kiểm soát tàu cá cập, rời cảng còn lỏng lẻo, chưa phân công cụ thể trách nhiệm của các thành viên; các đơn vị phối hợp chưa quan tâm đúng mức đến việc bố trí cán bộ tham gia trực tại Tổ kiểm soát. Nhận thức của người dân, bao gồm cả ngư dân thường xuyên hoạt động tại khu vực cảng cá Cái Rồng, huyện Vân Đồn về quy định khai báo cập, rời cảng, thu nộp nhật ký khai thác thủy sản, thường xuyên bật thiết bị giám sát hành trình trong quá trình hoạt động, không vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác thủy sản còn nhiều hạn chế.

Tổ kiểm soát thực hiện công tác kiểm tra hồ sơ, giấy tờ tàu cá trước khi rời cảng Cái Rồng

Kiểm tra sản lượng bốc dỡ thủy sản qua cảng Cái Rồng

      Được sự quan tâm của UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành, địa phương, nhất là sự chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo, sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể các thành viên trong Văn phòng, đến nay mặc dù trang thiết bị, cơ sở vật chất vẫn còn nhiều hạn chế, thiếu thốn cần phải được bổ sung, tuy nhiên đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu công tác kiểm tra. Hoạt động của Văn phòng, nhất là về mặt chuyên môn đã nhận được sự hỗ trợ tối đa của Chi cục Thủy sản, nhờ vậy năng lực của cán bộ các lực lượng tham gia làm nhiệm vụ tại Tổ kiểm soát đã được nâng lên rõ rệt, đảm bảo đảm nhiệm tốt công việc được giao. Việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ ngày càng quy củ, phân công rõ trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị, bố trí lịch trực theo từng ca rõ ràng, công tác lưu trữ hồ sơ, sổ sách, biên bản kiểm tra ngày càng hoàn chỉnh. Hiện nay, Văn phòng đã triển khai thực hiện toàn bộ nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 866/QĐ-SNNPTNT ngày 03/8/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc kiện toàn Văn phòng đại diện thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá tại cảng cá trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, như: Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức thực hiện hiệu quả các hoạt động thanh tra xử lý vi phạm, kiểm tra, kiểm soát đối với tàu cá cập cảng, rời cảng theo Kế hoạch số 187/KH-UBND ngày 06/12/2018 của UBND tỉnh Quảng Ninh về xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác; thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá theo hướng dẫn của Ủy ban Châu Âu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018, Thông tư số 13/2020/TT-BNNPTNT ngày 09/11/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và theo quy định của pháp luật; tuyên truyền các văn bản pháp luật về thủy sản có liên quan phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát tàu cá.

Xử lý ngư dân vi phạm tại Văn phòng KSNC

      Qua 01 năm triển khai thực hiện, Văn phòng đã có những bước phát triển mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả: Đã tổ chức hướng dẫn việc ghi chép nhật ký khai thác thủy sản cho hơn 620 lượt ngư dân; tuyên truyền cho hơn 650 lượt chủ tàu các quy định về khai báo xuất, nhập cảng, chống khai thác thủy sản IUU; cấp phát gần 300 tờ rơi có nội dung tuyên truyền, tổ chức cho hơn 30 chủ tàu cá xa bờ ký cam kết không vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, không xâm phạm vùng biển nước ngoài để khai thác thủy sản trái phép; phối hợp với phóng viên Trung tâm Truyền thông tỉnh xây dựng, phát sóng 01 phóng sự có nội dung tuyên truyền công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp; thông qua hoạt động kiểm tra đã phát hiện 01 trường hợp tàu cá Tp. Hải Phòng có hành vi vi phạm các quy định về khai thác thủy sản bất hợp pháp, đã bị cơ quan chức năng thành phố Hải Phòng thông báo, kịp thời thông tin cho Trạm Kiểm soát Biên phòng Vân Đồn bắt giữ, xử lý; đã phát hiện, xử phạt 03 chủ phương tiện khai thác thủy sản vi phạm các quy định về khai thác IUU, với các lỗi như không khai báo cập, rời cảng, viết nhật ký khai thác thủy sản không đúng quy định, mang tính đối phó với số tiền 30 triệu đồng; thực hiện kiểm tra 1.324 tàu cập, rời cảng; cấp, phát hơn 500 cuốn, thu, nộp 594 cuốn nhật ký khai thác, nhật ký thu mua, báo cáo khai thác thủy sản;giám sát sản lượng bốc dỡ thủy sản qua cảng đạt hơn 1.800 tấn; đã phát hiện, nhắc nhở, bắt viết cam kết không tái phạm 17 trường hợp tự ý tắt thiết bị giám sát hành trình; phối hợp với lực lượng chức năng, địa phương tổ chức làm việc với 02 chủ tàu vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác thủy sản trái phép.

Cán bộ Tổ kiểm soát tuyên truyền, kiểm tra thực tế tàu cá tại cảng Cái Rồng

Kiểm tra hoạt động của tàu cá thông qua hệ thống Giám sát hành trình

      Việc kiểm tra hoạt động của tàu cá, nhất là tàu cá xa bờ đã được Văn phòng thực hiện theo phương châm kiểm soát chặt chẽ, chủ động theo dõi từ sớm, từ xa để kịp thời phát hiện, cảnh báo cho tàu cá có khả năng vi phạm vùng biển nước ngoài. Chính vì vậy, thời gian từ tháng 8/2021 đến nay Quảng Ninh chưa có trường hợp tàu cá xâm phạm vùng biển nước ngoài để khai thác thủy sản trái phép.

      Trên cơ sở những kết quả đạt được trong quá trình triển khai, thực hiện các nhiệm vụ thời gian vừa qua, Văn phòng đại diện thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá đã chứng tỏ vai trò quan trọng, là lực lượng nòng cốt trong công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định của tỉnh Quảng Ninh./.

Lưu Văn Duy - CCTS


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 888
Đã truy cập: 3048678