Kết quả giám sát lưu hành một số loại bệnh dịch nguy hiểm thường gặp trên động vật thủy sản nuôi tháng 10/2021

01/11/2021 11:07

      Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 18/01/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh về Phòng  chống dịch bệnh ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh năm 2021, Chi cục Chăn nuôi và Thú y thông báo kết quả giám sát lưu hành một số loại bệnh dịch nguy hiểm thường gặp trên động vật thủy sản nuôi tháng 10/2021, cụ thể như sau:

1. Kết quả giám sát dịch bệnh

- Tổng số mẫu thu: 109 mẫu (69 mẫu tôm nuôi, 15 mẫu nhuyễn thể, 8mẫu cá biển, 17 mẫucá rô phi).

- Loại mẫu, điểm thu mẫu: Mẫu tôm tại Móng Cái, Hải Hà, Đầm Hà, Tiên Yên, Quảng Yên, Uông Bí, Hạ Long; mẫu cá sống tại vùng nuôi Vân Đồn, mẫu nhuyễn thể tại vùng nuôi Vân Đồn, Hải Hà, mẫu cá rô phi tại các vùng nuôi Uông Bí, Đông Triều

- Chỉ tiêu xét nghiệm: Bệnh Hoại tử gan tụy cấp tính (AHPND) Vi bào tử trùng (EHP), Đốm trắng (WSSV) trên các mẫu tôm; Bệnh Hoại tử thần kinh (VNN) trên cá biển, ký sinh trùng Perkinsussp trên các mẫu nhuyễn thể, Bệnh Tilv trên các mẫu cá rô phi

- Kết quả xét nghiệm: Căn cứ kết quả xét nghiệm của Trạm Chẩn đoán xét nghiệm bệnh động, thực vật Quảng Ninh thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y cho kết quả như sau:

+ 01/69 mẫu tôm dương tính với bệnh Hoại tử gan tụy cấp tính tại Móng Cái

+ 17/69 mẫu tôm dương tính với bệnh Vi bào từ trùng tại Móng cái, Hải Hà, Đầm Hà, Tiên Yên, Quảng Yên, Hạ Long

+ 06/69 mẫu tôm dương tính với bệnh Đốm trắng tại Móng Cái, Hải Hà, Uông Bí

+ 8/8 mẫu cá biển âm tính với bệnh VNN tại Vân Đồn.

+ 15/15 mẫu nhuyễn thể âm tính với ký sinh trùng Perkinsus sp.

+3/17 mẫu cá rô phi dương tính với bệnh Tilv tại Uông Bí, Đông Triều.

Thu mẫu thủy sản

Mẫu cá giám sát dịch bệnh

2. Khuyến cáo của Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Căn cứ vào kết quả xét nghiệm của trạm Chẩn đoán xét nghiệm bệnh động, thực vật Quảng Ninh cho thấy: 03/17 mẫu cá rô phi dương tính với bệnh Tilv tại các địa phương Uông Bí, Đông Triều; 06/69 mẫu tôm dương tính với bệnh Đốm trắng tại Móng Cái, Hải Hà, Uông Bí; 17/69 mẫu tôm dương tính với bệnh Vi bào tử trùng tại Móng cái, Hải Hà, Đầm Hà, Tiên Yên, Quảng Yên, Hạ Long. Chi cục Chăn nuôi và Thú y đề nghị Phòng Kinh tế, Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp các địa phương cần thông tin và hướng dẫn các hộ nuôi thực hiện các biện pháp sau:

- Thông tin kịp thời kết quả giám sát, lưu hành bệnh trên đến các cơ sở nuôi thủy sản trên địa bàn. Khuyến cáo các hộ nuôi cần có giải pháp quản lý chặt chẽ các yếu tố đầu vào: Giống, nguồn nước, vật chủ trung gian, môi trường nuôi… Đối với các  vùng nuôi có lưu hành mầm bệnh cần theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình nuôi trồng thủy sản, diễn biến của thời tiết; hướng dẫn người dân tăng cường chăm sóc, quản lý, nâng cao sức khỏe của các đối tượng nuôi.

- Thực hiện đúng quy trình nuôi an toàn dịch bệnh và chủ động các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo Thông tư 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghệp và PTNT quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản; Xửlý ô dịch bệnh thủy sản phát sinh theo Công văn số 133/CCCN&TY-QLDB ngày 15/3/2021 Vv phối hợp giám sát, điều tra, xử lý dịch bệnh thủy sản nuôi năm 2021. Khuyến cáo các chủ cơ sở nuôi thu hoạch động vật thủy sản khi đạt kích cỡ thương phẩm để giảm thiệt hại

- Chủ động phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y trong công tác điều tra, giám sát dịch bệnh, kịp thời phát hiện và cảnh báo sớm các nguy cơ, chủ động ứng phó với các bệnh dịch trên động vật thủy sản, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo dịch bệnh theo quy định của Pháp luật về Thú y./.

Đỗ Thanh Hương - CCCN&TY


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 136
Đã truy cập: 2416603