KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2021-2025

03/11/2021 15:39

      Ngày 01/11/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 214/KH-UB về phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.  

       

Ảnh minh họa

      Theo đó, mục tiêu cụ thể giai đoạn 2021 - 2025: Phát triển ổn định đàn trâu đạt 32,9 ngàn con, đàn bò 40 ngàn con, đàn lợn 420 ngàn con, đàn gia cầm 5,1 triệu con. Sản lượng thịt hơi đến năm 2025 đạt 124,3 nghìn tấn, trứng đạt 148,3 triệu quả, sữa đạt 2.612 tấn.Mức tăng trưởng giá trị sản xuất giai đoạn trung bình đạt từ 3,5 đến 4,5%/năm; tỷ trọng chăn nuôi trong cơ cấu kinh tế nông nghiệp đạt trên 60%.Mỗi địa phương có ít nhất 01 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung; tỷ trọng gia súc và gia cầm được giết mổ tập trung công nghiệp đạt 70% vào năm 2025.Xây dựng các chuỗi liên kết 04 sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp tỉnh (lợn, bò thịt, bò sữa, gà). Xây dựng ít nhất 01 vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh cấp huyện.

       Mục tiêu định hướng đến năm 2030: Mức tăng trưởng giá trị sản xuất giai đoạn 2026 - 2030 trung bình từ 3 đến 4%/năm.Đàn trâu ổn định 33 nghìn con, đàn bò 65 nghìn con, đàn lợn 550 nghìn con, đàn gia cầm đạt 6,1 triệu con. Tổng sản lượng đến năm 2030, thịt hơi các loại đạt 160,5 nghìn tấn, trứng đạt 163,8 triệu quả, sữa đạt 5.000 tấn. Đến năm 2030, có ít nhất 02 trung tâm sản xuất giổng lợn Móng Cái, gà Tiên Yên, đáp ứng 100% nhu câu giông trong tỉnh và cung cấp cho các tỉnh ngoài. Xây dựng ít nhất 01 nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi công nghiệp phục vụ nhu cầu chăn nuôi trong tỉnh. Có ít nhất có 02 vùng cấp huyện được cấp chứng nhận vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh;100% gia súc, gia cầm được giết mổ tập trung theo hướng công nghiệp…

       Để triển khai thực hiện kế hoạch trên, một số nhiệm vụ và giải pháp được nêu gồm: Tổ chức triển khai Luật Chăn nuôi, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; rà soát, xây dựng cơ chế chính sách phát triển chăn nuôi.Tăng cường năng lực quản lý nhà nước ngành chăn nuôi thú y. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, ưu tiên dành quỹ đất phát triển chăn nuôi, giết mổ; quy hoạch chăn nuôi; kêu gọi đầu tư. Các nhiệm vụ, giải pháp chuyên môn (Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu lại chăn nuôi, cơ cấu lai giống vật nuôi theo hướng nâng cao năng suất, giá trị và mã vùng sản xuất; Nâng cao năng lực giết mổ và chế biến sản phẩm chăn nuôi;Thực hiện tốt công tác phòng, chống dich bệnh động vât và bảo vệ môi trường;Tổ chức sản xuất chăn nuôi theo chuỗi liên kết; Đẩy mạnh xúc tiến thương mại). Giải pháp về thông tin tuyên truyền, tập huấn. Giải pháp về xây dựng, triển khai thực hiện một sốđề án, dự án ưu tiên.

Minh Trí - TTKN


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 147
Đã truy cập: 2891236