Hướng dẫn triển khai thực hiện thu gom, xử lý chất thải trong chăn nuôi theo đúng quy định tại tỉnh Quảng Ninh

18/11/2021 15:31

      Theo số liệu báo cáo thống kê của các địa phương, toàn tỉnh hiện có 41.092 cơ sở chăn nuôi, trong đó có 1.244 trang trại chăn nuôi (theo quy mô: nhỏ, vừa, lớn) và 39.848 cơ sở chăn nuôi nông hộ. Tỷ lệ chất thải được thu gom, xử lý chiếm khoảng 79,6% trong đó sử dụng công trình khí sinh học (biogas) với trên 9.000 hầm Biogas (chiếm tỷ lệ 22,6%), trong đó nhà nước hỗ trợ 6.012 công trình. Hầu hết các trang trại đều có công trình xử lý chất thải, không xả thẳng chất thải ra môi trường; các doanh nghiệp, các trang trại chăn nuôi lớn đã quan tâm thực hiện xử lý môi trường, 100% có báo cáo đánh giá tác động hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường.

      Tuy nhiên thực trạng thu gom, xử lý chất thải trong chăn nuôi tại tỉnh hiện nay còn nhiều bất cập: Nhiều cơ sở chăn nuôi có sử dụng hệ thống xử lý chất thải nhưng lại vượt quá quy mô công suất, dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường. Tỷ lệ chăn nuôi nông hộ cao chiếm trên 90%, theo tập quán một số hộ dân vẫn chăn nuôi theo hình thức (chăn thả, nhốt) gần khu sinh hoạt gia đình. Hầu hết các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ khu vực nông thôn miền núi chưa có hệ thống xử lý chất thải đảm bảo vệ sinh mà thải trực tiếp ra môi trường, gây ảnh hưởng đến môi trường, nguồn nước, không khí và sức khỏe người dân xung quanh. Bên cạnh đó nguồn nhân lực bố trí cho công tác quản lý nhà nước về môi trường trong lĩnh vực chăn nuôi còn hạn chế, chủ yếu là kiêm nhiệm, chưa có cán bộ có chuyên môn chuyên trách về mảng môi trường nên khó khăn cho công tác quản lý.

Hướng dẫn xử lý chất thải chăn nuôi tại hộ chăn nuôi tại huyện Tiên Yên

      Ngày 26/10/2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 12/2021/TT-BNNPTNT “Hướng dẫn việc thu gom, xử lý chất thải chăn nuôi, phụ phẩm nông nghiệp tái sử dụng cho mục đích khác” (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022); trong đó có hướng dẫn về thu gom, xử lý chất thải trong chăn nuôi được quy định cụ thể tại Điều 4, Điều 5 của Thông tư. (Đính kèm Thông tư số 12/2021/TT-BNNPTNT ngày 26/10/2021).

Hình ảnh chăn nuôi gà tại hộ gia đình Ông Phạm Xuân Cồng huyện Tiên Yên

      Trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ phối hợp với  các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của Thông tư đến các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động chăn nuôi được biết và thực hiện thu gom, xử lý chất thải trong chăn nuôi theo đúng quy định./.

Trương Thị Hoài Thu (Chi Cục Chăn nuôi và Thú y)


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1514
Đã truy cập: 2345472