Một số nhiệm vụ và giải pháp chuyên môn trong Kế hoạch phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

18/11/2021 15:44

      Ngày 01/11/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 214/KH-UBND V/v Kế hoạch Phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn năm 2030. Với mục tiêu cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực chăn nuôi để thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ của Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045 theo Quyết định số 1520/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt, phù hợp với Luật Chăn nuôi và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, đồng thời quản lý toàn diện, đồng bộ các hoạt động của ngành chăn nuôi theo chuỗi liên kết từ sản xuất đến chế biến và thị trường tiêu thụ sản phẩm.

 

Ảnh minh hoạ

 Trong đó giải pháp thực hiện một số nhiệm vụ chuyên môn luôn được chú trọng, cụ thể:

 1. Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu lại chăn nuôi, cơ cấu lại giống vật nuôi theo hướng nâng cao năng suất và giá trị

 - Chăn nuôi lợn: Từng bước khôi phục, ổn định lại sản xuất chăn nuôi lợn; khuyến khích tập trung phát triển đàn lợn ở các cơ sở chăn nuôi trang đảm bảo tuân thủ chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh. Phát triển đàn lợn tập trung tại các địa phương như: Đầm Hà, Hải Hà, Cẩm Phả, Tiên Yên, Ba Chẽ và Đông Triều. Phát triển các trang trại chăn nuôi tập trung giống lợn Móng Cái tại thành phố Móng Cái và các địa phương Hải Hà, Đầm Hà, Tiên Yên, Ba Chẽ, Đông Triều, Cẩm Phả. Sử dụng các giống lợn ngoại cao sản Yorkshire, Landrace, Pietrain, Duroc...

 - Chăn nuôi trâu, bò: Chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả, các vùng khó khăn về nước tưới, vùng đồi núi sang trồng cỏ, ngô sinh khối để nuôi trâu, bò sinh sản, vỗ béo dưới hình thức tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp. Tập trung phát triển đàn trâu, bò tại các địa phương: Bình Liêu, Ba Chẽ, Móng Cái, Hải Hà, Đầm Hà, Đông Triều, các xã Đồng Sơn, Kỳ Thượng, Tân Dân, Quảng La của thành phố Hạ Long. Tập trung tại Móng Cái, Đầm Hà gắn với xây dựng mã vùng sản xuất.

 Tiếp tục chương trình cải tiến nâng cao tầm vóc đàn bò theo hướng tăng tỷ lệ máu lai với bò Zebu, bò lai Sind, bò chuyên thịt thông qua thụ tinh nhân tạo với tinh bò ngoại cao sản, sử dụng bò đực giống giống lai để phối giống trực tiếp ở những vùng chăn nuôi chưa phát triển, chăn nuôi phân tán.

 - Chăn nuôi gia cầm: Xây dựng, phát triển các trang trại chăn nuôi gà siêu trứng, chăn nuôi gà thả vườn đồi theo quy mô an toàn sinh học, VietGAHP tại một số địa phương Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà, Móng Cái, Ba Chẽ, Bình Liêu, Cẩm Phả, và Đông Triều. Đẩy mạnh sản xuất giống gà tại chỗ có năng suất, chất lượng cao để phục vụ nhu cầu chăn nuôi người dân trong tỉnh. Một số giống gà chú trọng phát triển như gà Tiên Yên, gà ri lai, gà siêu trứng Ai Cập và một số giống gà địa phương.

 2. Nâng cao năng lực giết mổ và chế biến sản phẩm chăn nuôi

 - Thực hiện tốt công tác quản lý giết mổ nhỏ lẻ, kiểm soát giết mổ theo hướng thu gom các điểm giết mổ nhỏ lẻ vào các cơ sở giết mổ tập trung và kiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh doanh động vật và sản phẩm động vật tại các chợ, siêu thị đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và đối xử nhân đạo với vật nuôi. Giảm dần các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ nằm trong khu dân cư không đảm bảo vệ sinh môi trường.

 - Tập trung giải pháp về quỹ đất, cơ chế chính sách để kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư các dự án xây dựng cơ sở giết mổ tập trung, công nghiệp, chế biến sâu, liên kết sản xuất theo chuỗi từ chăn nuôi đến giết mổ để nâng cao giá trị gia tăng, kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm. Từng bước thay đổi thói quen tiêu dùng từ “thịt nóng”sang “thịt mát” để hạn chế tác động của thị trường.

 3. Chủ động thực hiện tt công tác phòng, chng dịch bệnh động vật và bảo vệ môi trường

 - Chủ động kiểm soát và khống chế các loại dịch bệnh nguy hiểm, tổ chức xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh đối với các trang trại chăn nuôi lợn, trang trại chăn nuôi gia cầm quy mô vừa, quy mô lớn; hỗ trợ khuyến khích các cơ sở chăn nuôi áp dụng các quy trình thực hành tốt VietGAHP để ổn định tình hình dịch bệnh ổn định cung cấp sản phẩm chăn nuôi đảm bảo an toàn thực phẩm;

 - Nâng cao hiệu quả công tác tiêm phòng vác xin cho đàn gia súc, gia cầm, xã hội hóa công tác tiêm phòng vác xin, phát huy vai trò chủ động của người chăn nuôi. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ điều kiện vệ sinh thú y để hạn chế phát sinh lây lan dịch bệnh;

 - Tăng cường kiểm soát môi trường và nâng cao hiệu quả xử lý chất thải trong chăn nuôi. Đẩy mạnh ứng dụng các loại công nghệ xử lý chất thải chăn nuôi gắn với sản xuất phân bón hữu cơ, chế biến chế phẩm nuôi trồng thủy sản, sản xuất năng lượng tái tạo và chăn nuôi côn trùng có lợi cho sản xuất, góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong chăn nuôi.

 Đy mạnh ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào chăn nuôi

 - Đối với giống vật nuôi: Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng và
chuyển giao khoa học công nghệ sản xuất con giống cấp ông bà, bố mẹ để chủ
động sản xuất con giống chất lượng cao tại chỗ, hạn chế thấp nhất dịch bệnh phát sinh.

 - Đối với thức ăn chăn nuôi: Khuyến khích người chăn nuôi áp dụng công nghệ vi sinh trong phối trộn, sử dụng thức ăn đối với chăn nuôi quy mô nhỏ.Đối với thức ăn thô xanh, mở rộng diện tích cỏ trồng, tập trung tại các huyện có đàn gia súc lớn như Móng Cái, Hải Hà, Đầm Hà, Bình Liêu, Ba Chẽ; canh tác thâm canh các giống cây thức ăn cho năng suất, chất lượng dinh dưỡng cao, có khả năng thích ứng tốt.

 - Đối với chuồng trại chăn nuôi: Ứng dụng tiến bộ xây dựng chuồng trại chăn nuôi đảm bảo điều kiện tiểu khí hậu chuồng nuôi (chuồng lạnh, chuồng kín), tự động hóa công đoạn cho ăn, uống... đảm bảo các điều kiện chăn nuôi an toàn sinh học.

 - Đối với xử lý chất thải chăn nuôi: Ứng dụng đồng bộ các giải pháp về công nghệ biogas (KT1, KT2, Composit, HDPE), máy tách ép phân, ủ phân vi sinh, nuôi giun quế để xử lý toàn diện chất thải chăn nuôi.

 - Phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý các hoạt độngchăn nuôi, giết mổ, chế biến tiêu thụ sản phẩm và truy xuất nguồn gốc sản phẩmchăn nuôi kết hợp sử dụng tem gắn mã QRCode.

 5. Tổ chức sản xuất chăn nuôi theo chuỗi liên kết.

 - Chỉ đạo, tổ chức sản xuất chăn nuôi theo chuỗi giá trị, khuyến khích hình thành các liên kết chăn nuôi như liên kết thông qua hình thức tổ hợp tác, hợp tác xã, hiệp hội, doanh nghiệp chăn nuôi... liên kết với doanh nghiệp chăn nuôi, doanh nghiệp hạt nhân;

 - Tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động điều hành của các tổ hợp tác, hợp tác xã, hiệp hội chăn nuôi trên địa bàn tỉnh, nâng cao ý thức các hộ tham gia trong chuỗi liên kết việc tuân thủ các nguyên tắc sản xuất và hợp đồng liên kết;

 - Hỗ trợ các mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã và các liên hiệp Hợp tác xã liên kết, đặc biệt ưu tiên phát triển mô hình Hợp tác xa kiểu mới, hiệu quả theo đề án của Chính phủ.

 6. Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại

 - Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư xây dựng chợ đầu mối theo quy hoạch phát triển hệ thống chợ tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; xây dựng trung tâm đấu giá, sàn giao dịch thương mại điện tử nhằm giới thiệu, quảng bá, đấu giá giống vật nuôi và sản phẩm chăn nuôi.

 - Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ nông sản theo kế hoạch phát triển thương mại điện tử Quảng Ninh được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

 - Cung cấp kịp thời thông tin về biến động giá cả, dự kiến nhu cầu thị trường tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi cho các tổ chức, cá nhân chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.

Trần Thị Thắm (Chi cục Chăn nuôi và Thú y)


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 887
Đã truy cập: 3048677