HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT: KẾT LUẬN SỐ 21-KL/TW NGÀY 25/10/2021 HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ XIII VÀ QUY ĐỊNH SỐ 37-QĐ/TW NGÀY 25/10/2021 CỦA BAN CHẤP HÀNH TW ĐẢNG VỀ NHỮNG ĐIỀU ĐẢNG VIÊN KHÔNG ĐƯỢC LÀM

25/11/2021 17:24

      Sáng ngày 25/11, tại Trụ sở Liên cơ quan số 3 phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị quán triệt Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/11/2021 Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" và Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành TW Đảng về những điều Đảng viên không được làm. Tham dự hội nghị có các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ; Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ sở; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các Chi, Đảng bộ bộ phận trực thuộc và các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận. Đồng chí Nguyễn Minh Sơn, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì và truyền đạt nội dung.

      Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Sơn, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, đã dành thời gian truyền đạt, trao đổi với các cán bộ, đảng viên về các nội dung: Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/11/2021 Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" và Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành TW Đảng về những điều Đảng viên không được làm.

Đồng chí Nguyễn Minh Sơn, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì và truyền đạt nội dung

      Đồng chí Bí thư Đảng bộ sở phân tích và làm rõ những điểm mới nổi bật của Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/11/2021 Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII và Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành TW Đảng. Thông qua Hội nghị sẽ giúp các cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ sở nâng cao nhận thức về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện. Để các chủ trương, đường lối của Trung ương, của Đảng sớm đi vào cuộc sống, phù hợp với thực tiễn đơn vị, đồng chí Bí thư Đảng uỷ sở đề nghị các Chi, Đảng bộ bộ phận trực thuộc và Chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền những nội dung cốt lõi, trọng tâm của các chỉ thị, kết luận, quy định đến đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Song song với công tác tuyên truyền, đồng chí Bí thư cũng đề nghị khẩn trương rà soát lại các quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị; xây dựng kế hoạch thực hiện phòng chống nham nhũng, tiêu cực và chỉ đạo thực hiện viết cam kết đối với từng đảng viên.

Toàn cảnh hội nghị

      Cũng tại hội nghị đồng chí Nguyễn Minh Sơn, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ sở, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT cũng đã chỉ đạo các phòng, đơn vị thuộc sở tập trung khiển khai chuẩn bị nội dung báo cáo và tham luận cho hội nghị tổng kết ngành nông nghiệp được tổ chức vào dịp cuối năm nay./.

SNNPTNT


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 452
Đã truy cập: 2112445