ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI

10/12/2021 15:41

      Số liệu thống kê từ tháng 4 đến hết tháng 11, dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh đã phát sinh tại 221 hộ/84 thôn, khu/41 xã, phường/10 huyện, thị xã, thành phố; tổng số lợn mắc bệnh, chết vàbuộc phải tiêu hủy1.438con, trọng lượng tiêu hủy 69.400 kg. Theo dự báo diễn biến dịch bệnh trong thời gian tới, dịch tả lợn Châu Phi sẽ vẫn còn tiếp tục phát sinh và lây lan khó lường.

Để công tác phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi được kịp thời, hiệu quảtheo chỉ đạo của trung ương (Chỉ thị số32/CT-TTg ngày 25/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ)và của tỉnh (Kế hoạch số 212/KH-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh), các ngành, địa phương cần quan tâm thực hiện tốt một số nội dung:

Đối với ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Tập trung các nguồn lực để tổ chức xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để phát sinh ổ dịch mới; tổ chức xử lý tiêu hủy đối với lợn mắc bệnh, chết hoặc có kết quả xét nghiệm dương tính đối với bệnh dịch tả lợn Châu Phi; tổng vệ sinh, phun thuốc khử trùng, tiêu độc (bằng vôi bột, hóa chất,…); kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn bệnh làm lây lan dịch bệnh.

Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên để tổ chức phòng, chống dịch bệnh; tăng cường kiêm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh tại tuyến cơ sở; rà soát, bổ sung lực lượng thú y cấp xã (nếu thiếu) để đảm bảo triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh động vật tại địa phương.

Tăng cường thông tin, tuyên truyền về tính chất nguy hiểm của bệnh dịch tả lợn Châu Phi, nguy cơ dịch bệnh tái phát, lây lan và các biện pháp phòng dịch bệnh.

Ảnh minh họa

Đối với ngành nông nghiệp

Tập trung chi đạo, tổ chức hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc phòng, chống dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi; chủ động giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, phối hợp với các địa phương xử lý nhanh các ổ dịch phát sinh; đưa ra cảnh báo, khuyên cáo các biện pháp chăn nuôi phòng dịch nhẳm hạn chế phát sinh lây lan dịch bệnh.

Hướng dẫn người chăn nuôi, thú y cơ sở thường xuyên theo dõi đàn lợn, áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi; vệ sinh, tiêu độc khử trùng bằng vôi bột, hóa chất; đẩy mạnh việc xây dựng cơ sở, vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh.

Phối hợp, cập nhật các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong công tác phòng, chống dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

Phối hợp và đề xuất với Cục Thú y tạo điều kiện cho tỉnh Quảng Ninh được tiêp nhận, tiêm phòng và đánh giá chất lượng sau tiêm phòng đối với vaccin dịch tả lợn Châu Phido Việt Nam sản xuất theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch động vật tỉnh theo chức năng,
nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp để triển khai thực hiện các biện pháp quyết
liệt nhằm phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi

Ngoài ra, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông và các lực lượng chức năng (Hải quan, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an, Qụản lý thị trường) căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động tăng cường phối hợp để thực hiện hiệu quảcông tác phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh.

Minh Hải- Trung tâm Khuyến nông


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 93
Đã truy cập: 3036794