Thực trạng, giải pháp phát triển kinh tế trang trại tỉnh Quảng Ninh

20/12/2021 14:26

      Phát triển kinh tế trang trại là hướng đi đúng đắn của sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung nhằm tăng năng suất, góp phần nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân, thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo ở nông thôn, miền núi, vùng đồng bào DTTS nói riêng và cho toàn xã hội nói chung.

      Theo Thông tư 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13/4/2011, tính đến thời điểm hiện tại trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có 486 trang trại, tăng 3,4 lần so với năm 2011. Trong đó có: 19 trang trại hoạt động về trồng trọt, 240 trang trại hoạt động về chăn nuôi, 141 trang trại hoạt động về thủy sản, 05 trang trại hoạt động về lâm nghiệp và 81 trang trại hoạt động về tổng hợp. Theo tiêu chí tại Thông tư số 02/2020/TT-BNNPTNT, trên địa bàn tỉnh có khoảng 230 trang trại, trong đó có: 08 trang trại hoạt động trồng trọt, 127 trang trại hoạt động chăn nuôi, 82 trang trại hoạt động thủy sản, 12 trang trại hoạt động tổng hợp.

      Tổng diện tích đất trang trại sử dụng là 2.438,56 ha, bình quân mỗi trang trại sử dụng 5,07 ha đất các loại; tổng vốn đầu tư của các trang trại bao gồm cả tài sản cố định và tài sản lưu động là 703.557 triệu đồng, bình quân vốn đầu tư của 1 trang trại là 1.460 triệu đồng. Tạo công ăn việc làm cho 2.819 người, với thu nhập bình quân là trên 5 triệu đồng/người/tháng.

      Phần lớn các trang trại đã khai thác có hiệu quả đất nông, lâm nghiệp và thủy sản, tạo ra nhiều giá trị sản phẩm hàng hóa, giải quyết việc làm cho nhiều lao động tại địa phương, nhất là lao động thời vụ, góp phần xóa đói giảm nghèo, tăng thêm nông sản hàng hóa. Một số trang trại đã góp phần sản xuất và cung ứng giống tốt, làm dịch vụ, kỹ thuật tiêu thụ sản phẩm cho nông dân trong vùng.

Trang trại trồng Ổi của hộ gia đình ông Vũ Minh Thường, xã Sơn Dương,

thành phố Hạ Long

      Những năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã ban hành các chính sách khuyến khích hỗ trợ đầu tư, phát triển sản xuất trong nông nghiệp đang áp dụng tại các địa phương, trong đó có nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất cho kinh tế trang trại như: Nghị quyết số 232/2015/NQ-HĐND ngày 12/12/2015 của Hội đồng nhân đân tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ lãi suất đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách khuyến khích phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2017-2020; Nghị quyết số 194/2019/NQ-HĐND ngày 30/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành chính sách hỗ trợ khuyến khích đầu tư, liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh; Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy định triển khai thực hiện Nghị quyết số 194/2019/NQ-HĐND.

      Chính sách đã tạo điều kiện cho các trang trại mạnh dạn hơn trong việc mở rộng quy mô sản xuất để đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại và tiếp cận nguồn vốn. Toàn tỉnh thực hiện hỗ trợ vốn cho các trang trại phát triển sản xuất với tổng kinh phí hỗ trợ là 7.429,014 triệu đồng. Hỗ trợ xúc tiến thương mại, mẫu mã, bao bì sản phẩm OCOP của địa phương với tổng kinh phí 501 triệu đồng (TP Hạ Long kinh phí hỗ trợ 43 triệu đồng, TX Quảng Yên kinh phí hỗ trợ 488 triệu đồng);  Hỗ trợ đường điện trạm biến áp ra khu nuôi trồng thủy sản tại thôn Nà Sàn xã Đông Ngũ, thôn Bình Minh xã Hải Lạng và thôn Trung xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên với  kinh phí hỗ trợ 1.542,3 triệu đồng.

Trang trại trồng hoa lan Hồ điệp của hộ gia đình ông Lê Xuân Liêm,

xã Bình Khê, thị xã Đông Triều

      Bên cạnh những mặt đạt được hiện nay phát triển kinh tế trang trại vẫn còn một số tồn tại, khó khăn: (1) Về quy mô hoạt động: Kinh tế trang trại còn hạn chế về quy mô; bộ máy tổ chức của các loại hình trang trại còn đơn giản, chủ yếu theo mô hình hộ tự quản. Một số trang trại có thuê thêm lao động thời vụ và chủ yếu là người dân không được đào tạo bài bản về chuyên môn trong các lĩnh vực hoạt động sản xuất của trang trại do vậy việc tiếp thu kiến thức khoa học còn gặp nhiều khó khăn. Tư tưởng làm ăn nhỏ lẻ, không mạnh dạn đầu tư, còn trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước. (2) Khó khăn về đầu tư: Hiện nay tỉnh đã ban hành các chính sách để hỗ trợ phát triển trang trại, tuy nhiên các trang trại thuộc phạm vi nằm trong các dự án trọng điểm đã ảnh hưởng đến việc lập dự án đề nghị hỗ trợ sản xuất. (3) Khó khăn về nguồn vốn: Còn nhiều trang trại gặp khó khăn về tiếp cận được nguồn vốn vay từ các ngân hàng, tổ chức tín dụng do thủ tục để thế chấp như Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đặc biệt là các trang trại chỉ được Nhà nước cho thuê đất có thời hạn thuê nhất định. (4) Do dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng tới tất cả các lĩnh vực kinh tế, trong đó có hoạt động của các trang trại. Việc sản xuất chỉ thực hiện cầm chừng, dẫn tới đa số các trang trại đều không đạt chỉ tiêu doanh thu.

      Một số giải pháp về phát triển Kinh tế trang trại trong thời gian tới: Từ thực tế phát triển kinh tế trang trại ở tỉnh Quảng Ninh trong những năm qua cho thấy phát triển kinh tế trang trại là giải pháp hữu hiệu nhằm đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế trong nông lâm ngư nghiệp. Để thúc đẩy phát triển kinh tế trang trại cần thực hiện đồng bộ các giải pháp sau: (1) Công tác quy hoạch: Mỗi huyện, thị xã, thành phố phải xây dựng quy hoạch các vùng phát triển Kinh tế trang trại để phát huy lợi thế về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của địa phương để sản xuất ra nhiều sản phẩm hàng hoá, phù hợp với yêu cầu của thị trường, khắc phục tình trạng phát triển tự phát, hiệu quả thấp, kém bền vững của trang trại. (2) Về đất đai: Thực hiện việc giao đất, cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các Chủ trang trại có địa điểm làm trang trại phù hợp với quy hoạch, không có tranh chấp và sử dụng đất có hiệu quả để Chủ trang trại yên tâm đầu tư phát triển sản xuất. (3) Về nguồn vốn: Cần có các cơ chế chính sách tạo điều kiện cho các Chủ trang trại tiếp cận được nguồn vốn tín dụng để vay vốn mở rộng quy mô tổ chức sản xuất kinh doanh; Ngân hàng Chính sách cần tăng định mức hỗ trợ vay vốn với lãi suất ưu đãi cho trang trại. (4) Về thị trường: Nhà nước cần có dự báo thị trường, thường xuyên thông tin thi trường cho các chủ trang trại để giúp chủ trang trại chủ động trong định hướng kinh doanh. Giới thiệu trang trại với các doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ để liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm nhằm giúp sản xuất ổn định. Hình thành các Hiệp hội trang trại, Hiệp hội ngành hàng để liên kết, hợp tác trong tiêu thụ sản phẩm. (5) Tổ chức sản xuất: Tổ chức liên kết, hợp tác sản xuất theo chuỗi giá trị, câu lạc bộ trang trại để cùng nhau chia sẽ, học tập, trao đổi, giúp đỡ lẫn nhau về khoa học, công nghệ, kinh nghiệm sản xuất, quản lý, thị trường giá cả có hiệu quả. Xây dựng quy trình sản xuất từ khâu giống đến chăm sóc, thu hoạch, chế biến bảo quản nông sản, thực phẩm sạch, an toàn đạt các tiêu chuẩn Viet Gap, Global Gap, hữu cơ. Đồng thời xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm có pháp lý rõ ràng có thể cạnh tranh và tiêu thụ cả ở trong nước và xuất khẩu. (6) Khoa học và công nghệ: Nghiên cứu mô hình sản xuất, kinh doanh phù hợp. Xây dựng quy trình sản xuất, chế biến và bảo quản sản phẩm, thực hiện tốt việc chuyển giao các công nghệ mới cho trang trại. (7) Môi trường: Đối với các trang trại hiện có, chính quyền địa phương cần kiểm tra, giám sát việc thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường. Đối với trang trại thành lập mới hoặc chuẩn bị thành lập thì phải có phương án cụ thể bảo vệ môi trường sinh thái./.

Phạm Văn Tuân - Chi cục Phát triển nông thôn


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 998
Đã truy cập: 2108560