DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG NGÀNH NÔNG NGHIỆP

24/12/2021 08:24

      Ngày 09/12/2021, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết số 61/NQ-HĐND về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

      Theo đó, danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong hoạt động kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn gồm 9 loại hoạt động dịch vụ/41 mục chi tiết, cụ thể: Dịch vụ lĩnh vực trồng trọt; Hoạt động thuộc lĩnh vực chăn nuôi; Dịch vụ lĩnh vực bảo vệ thực vật; Dịch vụ lĩnh vực thú y, Dịch vụ lĩnh vực thủy sản; Dịch vụ lĩnh vực lâm nghiệp; Dịch vụ lĩnh vực thủy lợi; Dịch vụ quản lý chất lượng; Dịch vụ khác.

Hình ảnh minh họa

       Việc ban danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong hoạt động kinh tế nông nghiệp và phát triển nông góp phần đẩy nhanh phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu theo thẩm quyền của ngành theo định hướng và đảm bảo nâng mức tự chủ tài chính theo lộ trình tại Nghị định sô 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kê từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

Minh Trí - TTKN


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 301
Đã truy cập: 2425333