KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG BỆNH VIÊM DA NỔI CỤC TRÊN TRÂU, BÒ GIAI ĐOẠN 2022-2030

24/12/2021 09:45

     Ngày 15/12/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 245/KH-UB về Kế hoạch phòng, chống bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2022 - 2030.    

     Theo đó, mục tiêu giai đoạn 2022 - 2030 là kiểm soát, khống chế thành công dịch bệnh Viêm da nổi cục (VDNC) trên trâu, bò trên địa bàn tỉnh góp phần bảo đảm an toàn thực phẩm, môi trường và hoạt động thương mại động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu cụ thể: (1) Tiêm phòng vắc-xin VDNC cho trên 80% tổng đàn trâu, bò trong diện tiêm tại thời điểm tiêm phòng; (2) Chủ động giám sát, phát hiện sớm và kiểm soát tốt dịch bệnh nhằm giảm số ổ dịch VDNC dưới 30 xã trong năm 2022, hàng năm giảm 30% số xã có dịch và số gia súc mắc bệnh VDNC so với năm liền kề trước đó; (3) Mỗi năm xây dựng ít nhất 02 cơ sở an toàn dịch đối với bệnh VDNC; (4) Phòng bệnh chủ động, có hiệu quả bằng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; vệ sinh, khử trùng, tiêu độc và tiêu diệt các véc-tơ truyền bệnh; (5) Kiểm dịch, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, ngăn chặn không để mầm bệnh VDNC xâm nhiễm từ biên giới vào địa bàn tỉnh; (6) Nghiên cứu các đặc điểm dịch tễ của bệnh, kỹ thuật chẩn đoán, xét nghiêm, lựa chọn vắc-xin và các giải pháp liên quan phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh VDNC.

Ảnh minh hoạ

     Để triển khai thực hiện kế hoạch trên, một số nhiệm vụ và giải pháp được nêu gồm: Phòng bệnh bằng vắc-xin VDNC. Chủ động phòng bệnh có hiệu quả bằng biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, vệ sinh tiêu độc khử trùng, tiêu diệt véc-tơ truyền bệnh. Giám sát tình hình dịch bệnh. Kiểm dịch động vật, kiểm soát vận chuyển, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y. Ứng phó, xử lý ổ dịch, chống dịch, quản lý, chăm sóc gia súc bệnh. Tăng cường năng lực chẩn đoán, xét nghiệm. Xây dựng cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh. Tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và Chính sách hỗ trợ cho chủ chăn nuôi khi có gia súc bị tiêu hủy./.

Minh Hải - Trung tâm Khuyến nông


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1345
Đã truy cập: 2888074