Hướng dẫn thủ tục cấp mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu

24/12/2021 10:18

Thủ tục cấp mã số vùng trồng

 (Theo tiêu chuẩn cơ sở 774:2020/BVTV về Quy trình thiết lập và giám sát

cơ sở đóng gói)

 1. Thành phần hồ sơ:

 Tờ khai kỹ thuật đề nghị cấp mã số vùng trồng theo mẫu tại phụ lục A tiêu chuẩn cơ sở 774:2020/BVTV (Kèm theo danh sách các hộ nông dân vùng trồng kèm theo diện tích và Giấy chứng nhận VietGAP, GlobalGAP, …. hoặc tương đương cho vùng trồng xin cấp mã số (nếu có) và các thông tin cần thiết.

 * Yêu cầu về diện tích vùng trồng:

 - Đối với cây ăn quả: Tối thiểu 10 ha.

 - Đối với rau gia vị: Tùy theo diện tích thực tế của nhà lưới/ nhà kính và yêu cầu của nước nhập khẩu.

 - Cây trồng khác: Tuân theo yêu cầu của nước nhập khẩu.

 - Trong trường hợp nước nhập khẩu yêu cầu có vùng đệm hoặc các yêu cầu khác về diện tích thì thực hiện theo yêu cầu của nước nhập khẩu.

 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Vùng sản xuất Vải chín sớm Phương Nam - Uông Bí

 2. Đơn vị tiếp nhận hồ sơ:

 - Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Ninh (qua Trạm Kiểm dịch thực vật Nội địa) (đơn vị kiểm tra) có trách nhiệm đi kiểm tra thực địa và hồ sơ để xác định mức độ đáp ứng các yêu cầu ở mục 4 của tiêu chuẩn, làm căn cứ cấp mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói cho tổ chức/cá nhân đề nghị.

 - Việc kiểm tra đánh giá thực địa sẽ bao gồm các công tác: khảo sát thực địa và lấy mẫu kiểm tra thành phần sinh vật gây hại (trong trường hợp chưa xác định được sinh vật gây hại cụ thể tại thời điểm kiểm tra).

 - Các nội dung kiểm tra chi tiết tại phụ lục B của tiêu chuẩn cơ sở này (Trong trường hợp kết quả kiểm tra cho thấy vùng trồng cần khắc phục, đơn vị kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra lại theo đề nghị của vùng trồng).

 - Hướng dẫn đánh giá quy định trong phụ lục G (phần I) của tiêu chuẩn cơ sở này     

 - Sau đó gửi Báo cáo kiểm tra vùng trồng đề nghị cấp mã số theo Phụ lục C của tiêu chuẩn, kèm theo bản sao Biên bản kiểm tra thực địa.

 Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Tổ 82, Khu 8, phường Hà Khẩu, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. (Số điện thoại liên hệ:  Đ/c Đỗ Thị Hồng - Trạm trưởng Trạm Kiểm dịch thực vật nội địa: 0902.155.886)

 3. Phê duyệt cấp mã số cơ sở đóng gói

 - Cục Bảo vệ thực vật sau khi nhận được hồ sơ đề nghị cấp mã số từ Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Quảng Ninh, sẽ tiến hành thẩm định và cấp mã số cho cơ sở đóng gói đạt yêu cầu; gửi thông tin chi tiết mã số đã cấp cho nước nhập khẩu.

 - Sau khi được nước nhập khẩu phê duyệt, Cục Bảo vệ thực vật sẽ thông báo và gửi mã số cho Chi cục Trồng trọt và Bào vệ thực vật tỉnh để chủ động quản lý, giám sát cơ sở đóng gói đã được cấp mã số.

 Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh gửi thông báo bằng văn bản cho tổ chức/cá nhân đề nghị cấp mã số về mã số đã được cấp./.   

Đỗ Thị Hồng - Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 84
Đã truy cập: 2347350