Hướng dẫn thủ tục cấp mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu

24/12/2021 10:25

Thủ tục cấp mã số cơ sở đóng gói

(Theo tiêu chuẩn cơ sở 775:2020/BVTV về Quy trình thiết lập và

giám sát cơ sở đóng gói)

 1. Thành phần hồ sơ:

 - Tờ khai kỹ thuật đề nghị cấp mã số cơ sở đóng gói theo mẫu tại phụ lục A tiêu chuẩn cơ sở 775:2020/BVTV (Kèm theo thông tin của cá nhân/tổ chức đại diện cơ sở đóng gói.

 - Bản vẽ chi tiết mặt bằng cơ sở đóng gói (bản chính), diễn giải sơ đồ vận hành cơ sở đóng gói.

 - Bản sao chứng nhận (HACCP/GMP/ISO 9001/ISO 22000) của cơ sở đóng gói (nếu có) và các thông tin cần thiết.

 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 

 2. Đơn vị tiếp nhận hồ sơ:

 - Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Ninh (qua Trạm Kiểm dịch thực vật Nội địa) (đơn vị kiểm tra) có trách nhiệm đi kiểm tra thực tế và hồ sơ để xác định mức độ đáp ứng các yêu cầu ở mục 4 của tiêu chuẩn, làm căn cứ cấp mã số cơ sở đóng gói cho tổ chức/cá nhân đề nghị theo Biên bản Kiểm tra theo phụ lục B của Tiêu chuẩn (Trong trường hợp kết quả kiểm tra cho thấy cơ sở đóng gói cần khắc phục, đơn vị kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra lại theo đề nghị của cơ sở đóng gói).

 - Sau đó gửi Báo cáo kiểm tra cơ sở đóng gói đề nghị cấp mã số theo Phụ lục C của tiêu chuẩn, kèm theo bản sao Biên bản kiểm tra thực tế và tờ khai kỹ thuật về Cục Bảo vệ thực vật.

 Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Tổ 82, Khu 8, phường Hà Khẩu, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. (Số điện thoại liên hệ:  Đ/c Đỗ Thị Hồng - Trạm trưởng Trạm Kiểm dịch thực vật nội địa: 0902.155.886)

 3. Phê duyệt cấp mã số cơ sở đóng gói

 - Cục Bảo vệ thực vật sau khi nhận được hồ sơ đề nghị cấp mã số từ Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Quảng Ninh, sẽ tiến hành thẩm định và cấp mã số cho cơ sở đóng gói đạt yêu cầu; gửi thông tin chi tiết mã số đã cấp cho nước nhập khẩu.

 - Sau khi được nước nhập khẩu phê duyệt, Cục Bảo vệ thực vật sẽ thông báo và gửi mã số cho Chi cục Trồng trọt và Bào vệ thực vật tỉnh để chủ động quản lý, giám sát cơ sở đóng gói đã được cấp mã số.

 Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh gửi thông báo bằng văn bản cho tổ chức/cá nhân đề nghị cấp mã số về mã số đã được cấp./.        

Lê Thị Thùy Dung - Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1085
Đã truy cập: 2426117