Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam, Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam

21/01/2022 08:39

      Ngày 28/12/2021 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 19/2021/TT-BNNPTNT Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam, Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam.

 

Ảnh minh họa

 1. Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam tại Phụ lục I kèm theo Thông tư số 19/2021/TT-BNNPTNT gồm:

 a) Thuốc sử dụng trong nông nghiệp:

 - Thuốc trừ sâu: 660 hoạt chất với 1563 tên thương phẩm.

 - Thuốc trừ bệnh: 617 hoạt chất với 1377 tên thương phẩm.

 - Thuốc trừ cỏ: 245 hoạt chất với 698 tên thương phẩm.

 - Thuốc trừ chuột: 9 hoạt chất với 36 tên thương phẩm.

 - Thuốc điều hoà sinh trưởng: 53 hoạt chất với 158 tên thương phẩm.

 - Chất dẫn dụ côn trùng: 8 hoạt chất với 8 tên thương phẩm.

 - Thuốc trừ ốc: 31 hoạt chất với 152 tên thương phẩm.

 - Chất hỗ trợ (chất trải): 5 hoạt chất với 6 tên thương phẩm.

 b) Thuốc trừ mối: 14 hoạt chất với 20 tên thương phẩm.

 c) Thuốc bảo quản lâm sản: 7 hoạt chất với 8 tên thương phẩm.

 d) Thuốc khử trùng kho: 3 hoạt chất với 9 tên thương phẩm.

 đ) Thuốc sử dụng cho sân golf:

 - Thuốc trừ bệnh: 2 hoạt chất với 2 tên thương phẩm.

 - Thuốc trừ cỏ: 1 hoạt chất với 1 tên thương phẩm.

 - Thuốc điều hoà sinh trưởng: 1 hoạt chất với 1 tên thương phẩm.

 e) Thuốc xử lý hạt giống:

 - Thuốc trừ sâu: 9 hoạt chất với 15 tên thương phẩm.

 - Thuốc trừ bệnh: 13 hoạt chất với 14 tên thương phẩm.

 g) Thuốc bảo quản nông sản sau thu hoạch

 - 01 hoạt chất với 01 tên thương phẩm.

 Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam Nam tại Phụ lục II kèm theo Thông tư số 19/2021/TT-BNNPTNT gồm:

 a) Thuốc trừ sâu, thuốc bảo quản lâm sản: 23 hoạt chất.

 b) Thuốc trừ bệnh: 6 hoạt chất.

 c) Thuốc trừ chuột: 1 hoạt chất.

 d) Thuốc trừ cỏ: 1 hoạt chất.

 Thông tư số số 19/2021/TT-BNNPTNT sẽ có hiệu lực từ ngày 11/02/2022 và thay thế Thông tư số 10/2020/TT-BNNPTNT ngày 09/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam.

(Kèm theo nội dung chi tiết của Thông tư số 19/2021/TT-BNNPTNT)

Nguyễn Thị Thu Hà - Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 291
Đã truy cập: 3042997