Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030

24/01/2022 10:26

      Ngày 18/01/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030. Theo đó, quyết định này quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030. Đối tượng áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện quản lý quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

      Việc xác định mật độ chăn nuôi của các huyện, thị xã, thành phố đến năm 2030 trên cơ sở tính toán mật độ chăn nuôi hiện tại và có điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện tự nhiên, xã hội và định hướng phát triển kinh tế từng địa phương; phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của từng huyện, thị xã, thành phố; đảm bảo các mục tiêu Kế hoạch phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và Đề án, Kế hoạch bảo vệ môi trường của tỉnh Quảng Ninh.

      Quy định mật độ chăn nuôi của tỉnh đến năm 2030 tối đa không vượt quá 1,8 đơn vị vật nuôi (ĐVN)/01 ha đất nông nghiệp, trong đó mật độ chăn nuôi tại các huyện, thị xã, thành phố được quy định cụ thể như sau: Đông Triều, Uông Bí, Hạ Long, Cẩm Phả, Móng Cái, Vân Đồn, Cô Tô: Không vượt quá 1,4 ĐVN/01 ha đất nông nghiệp. Các thị xã, huyện: Quảng Yên, Đầm Hà, Hải Hà, Tiên Yên, Bình Liêu, Ba Chẽ: Không vượt quá 1,8 ĐVN/01 ha đất nông nghiệp.

       Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra quá trình tổ chức thực hiện quy định này ở các địa phương; trong trường hợp cần thiết chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị liên quan trình UBND tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung quy định mật độ chăn nuôi cho phù hợp. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thị xã, thành phố xác định diện tích đất nông nghiệp làm căn cứ cho các huyện,thị xã, thành phố tính toán, xác định điều chỉnh kế hoạch phát triển chăn nuôi cho phù hợp. Các Sở, ngành liên quan căn cứ Quyết định để triển khai các nội dung thuộc thẩm quyền.

ảnh minh hoạ

       Trách nhiệm của UBND huyện, thị xã, thành phố: Tổ chức tuyên truyền quy định này cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động chăn nuôi tại địa bàn huyện, thị xã, thành phố. Căn cứ quy định của UBND tỉnh về mật độ chăn nuôi để định hướng, xây dựng kế hoạch chăn nuôi của địa phương. Định kỳ tổ chức, triển khai thực hiện thống kê, kê khai hoạt động chăn nuôi trên địa bàn để làm căn cứ xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển chăn nuôi đảm bảo yêu cầu về mật độ chăn nuôi theo quy định. Kiểm tra, quản lý mật độ chăn nuôi tại địa phương đảm bảo phù hợp với mật độ chăn nuôi theo quy định. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT kiến nghị, đề xuất với UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung quy định về mật độ chăn nuôi trong trường hợp cần thiết. Định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về hoạt động chăn nuôi trên địa bàn về Sở Nông nghiệp và PTNT theo quy định.

      Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh: Căn cứ vào định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển chăn nuôi của UBND các huyện, thị xã, thành phố để tổ chức sản xuất chăn nuôi đảm bảo đúng quy định của Quyết định và tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động chăn nuôi.

      Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2029./.

Trương Thị Hoài Thu (Chi cục Chăn nuôi và Thú y)


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1250
Đã truy cập: 2609026