Tăng cường công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

29/03/2022 11:06

      Để tổ chức thực hiện tốt việc kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất ma túy, có sự phối hợp giữa các đơn vị trực thuộc Sở với các cấp, ngành, đơn vị, địa phương.

 

Kiểm tra điều kiện buôn bán thuốc thú y tại thị xã Đông Triều

 Ngày 15/3/2022 Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành văn bản số 1026/SNN&PTNT-CNTY đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm chỉ đạo phòng chuyên môn và UBND cấp xã tuyên truyền, phổ biến đến các tổ chức, cá nhân kinh doanh buôn bán thuốc thú y, sử dụng thuốc thú y có chứa chất gây nghiện, chất hướng thần và tiền chất ma túy theo đúng quy định tại Thông tư số 12/2020/TT-BNNPTNT ngày 09/11/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định về quản lý thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất; kê đơn, đơn thuốc thú y. Cụ thể:

 - Cơ sở buôn bán thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y. Cơ sở buôn bán thuốc thú y chỉ được phép bán thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất cho người sử dụng có đơn thuốc và cơ sở buôn bán thuốc thú y khác có Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y được cấp bởi Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh.

 - Cơ sở buôn bán phải lưu trữ hồ sơ buôn bán thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất được lưu trữ dưới dạng văn bản giấy hoặc điện tử bao gồm: (i) Sổ theo dõi xuất, nhập, tồn kho thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất, nguyên liệu thuốc thú y có chứa chất ma túy theo mẫu; phiếu xuất kho thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất, nguyên liệu thuốc thú y có chứa chất ma túy theo mẫu; (ii) Hợp đồng, hóa đơn, chứng từ liên quan đến việc mua bán thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất; (iii) Đơn thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất lưu tại cơ sở sau khi bán; (iiii) Biên bản nhận thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất theo mẫu quy định tại Thông tư số 12/2020/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

 - Đơn thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất được lập thành 3 bản: 01 bản lưu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, phẫu thuật động vật, xét nghiệm bệnh động vật; 01 bản lưu tại cơ sở nuôi động vật; 01 bản lưu tại cơ sở cấp, bán thuốc thú y. Trường hợp đơn thuốc được kê và bán bởi chính cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, phẫu thuật động vật, xét nghiệm bệnh động vật, đơn thuốc được lập thành 02 bản: 01 bản lưu tại cơ sở người kê đơn; 01 bản lưu tại cơ sở nuôi động vật.

 - Kê đơn thuốc với số lượng thuốc sử dụng không vượt quá 07 ngày hoặc theo hướng dẫn của nhà sản xuất và theo nguyên tắc kê đơn thuốc thú y (Điều 13), quy định người kê đơn thuốc thú y (Điều 17), nội dung kê đơn thuốc thú y (Điều 18) tại Thông tư số 12/2020/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

 - Cơ sở, cá nhân khám bệnh, chữa bệnh, phẫu thuật động vật, xét nghiệm bệnh động vật phải lập và gửi danh sách chữ ký mẫu của người kê đơn thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất của cơ sở mình đến cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh.

 - Người có chứng chỉ hành nghề thú y về chẩn đoán, khám chữa bệnh, phẫu thuật động vật, xét nghiệm bệnh động vật được phép sử dụng thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất để trị bệnh động vật theo đơn; trường hợp không sử dụng hoặc sử dụng không hết, trong vòng 10 ngày phải trả lại cho cơ sở đã bán thuốc thú y.

 - Cơ sở bán thuốc thú y tiếp nhận và lập biên bản nhận lại thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất do không sử dụng hoặc sử dụng không hết từ người sử dụng. Biên bản được lập thành 02 bản (01 bản lưu tại cơ sở bán thuốc, 01 bản giao cho người trả lại thuốc).

 Theo đó đề nghị UBND các địa phương thường xuyên phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT (Phòng Thanh tra Sở; Chi cục Chăn nuôi và Thú y) trong công tác thanh, kiểm tra và xử lý vi phạm (nếu có) đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh, buôn bán thuốc thú y, hoạt động khám chữa bệnh động vật trên địa bàn./.

Nguyễn Thị Thúy Phượng – Chi cục Chăn nuôi và Thú y


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 994
Đã truy cập: 2108556