Sở NN&PTNT ký kết chương trình phối hợp với Ngân hàng CSXH chi nhánh Quảng Ninh và Ban đại diện Hội Người cao tuổi

15/04/2022 10:30

      Ngày 14/4/2022, tại tầng 10 trụ sở Liên cơ quan số 3, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Chương trình ký kết phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Quảng Ninh và Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2021 - 2025. Đồng chí Nguyễn Minh Sơn - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự và chủ trì.

     

Toàn cảnh Chương trình ký kết phối hợp

      Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Quảng Ninh thống nhất ban hành Chương trình phối hợp trong công tác phòng, chống thiên tai, giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu cụ thể. Trong đó tập trung nâng cao nhận thức, năng lực về phòng chống thiên tai cho Người cao tuổi, hội viên Hội người cao tuổi các cấp, phát huy vai trò, chủ động tham gia vào các hoạt động quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, góp phần xây dựng cộng đồng an toàn trước thiên tai; góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 194/KH-UBND ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Cùng với đó, chương trình phối hợp xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan và cơ chế phối hợp trong quá trình triển khai các nhiệm vụ; các hoạt động phối hợp được triển khai thực chất, hiệu quả. Nội dung chương trình phối hợp giữa hai bên sẽ xây dựng các cơ chế, chính sách, biên soạn tài liệu tập huấn, hướng dẫn người cao tuổi tham gia công tác phòng, chống thiên tai, quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; đẩy mạnh giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức và năng lực cho người cao tuổi và cộng đồng về phòng, chống thiên tai.

 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Quảng Ninh thống nhất ban hành Chương trình phối hợp trong công tác phòng, chống thiên tai, giai đoạn 2021-2025

Ký kết phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Quảng Ninh

      Theo chương trình phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Quảng Ninh mục tiêu đặt ra là hai bên cùng phối hợp tập trung huy động các nguồn lực, nguồn vốn để tổ chức triển khai để thực hiện các chương trình, đề án của Tỉnh nhằm thúc đẩy phát triển các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và xây dựng nông thôn mới. Nâng cao hiệu quả phối hợp chỉ đạo, điều hành, triển khai các hoạt động giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gắn với hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Nội dung phối hợp giữa hai bên tập trung vào việc phối hợp tham mưu báo cáo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xây dựng các đề án, dự án, kế hoạch, các chính sách đặc thù của tỉnh liên quan đến các lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp gắn với hỗ trợ đầu tư có trọng điểm theo hướng giảm dần hỗ trợ cho không sang hỗ trợ vay vốn với lãi xuất ưu đãi./.

Mai Linh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 621
Đã truy cập: 2615082