Kiểm điểm, đánh giá tiến độ triển khai Chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

27/04/2022 16:41

      Sáng 27/4/2022, tại tầng 10 trụ sở Liên cơ quan số 3 phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức cuộc họp kiểm điểm đánh giá tiến độ triển khai nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 750/KH-SNN&PTNT ngày 25/02/2022 về việc triển khai Chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và PTNT Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đồng chí Ngô Tất Thắng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự và chỉ đạo cuộc họp.

      Cùng dự họp có lãnh đạo Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh; các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên các phòng, đơn vị là thành viên Ban Chuyển đổi số Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh.

      Thời gian vừa qua, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo đối với các đơn vị trực thuộc nhằm đẩy nhanh tiến độ đề xuất, triển khai nhiệm vụ thông qua việc trao đổi, bám sát các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT được giao chủ trì các nhiệm vụ chuyển đổi số của Bộ để nắm bắt cách thức triển khai. Đồng thời trên cơ sở các biên bản ghi nhớ ký kết giữa UBND tỉnh Quảng Ninh với Tập đoàn VNPT, Viettel, FPT, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chủ động phối hợp với Tập đoàn VNPT và Viettel để triển khai nghiên cứu, lựa chọn phương án tối ưu nhằm thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số Ngành nông nghiệp và PTNT.

      Sở Nông nghiệp và PTNT hiện đang áp dụng một số hạ tầng, nền tảng chuyển đổi số như: Hệ thống cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn, Hệ thống phát hiện sớm cháy rừng vận hành trên các thiết bị máy tính cá nhân và nền tảng MobileGIS sử dụng trên điện thoại di động, Hệ thống Cổng Hợp tác xã OCOP Việt Nam gồm Hệ thống truy xuất nguồn gốc CONGHTXOCOP và Sàn Giao dịch và Giới thiệu sản phẩm OCOP, Phần mềm theo dõi tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản nuôi thường xuyên, định kỳ phần mềm thống kê trong lĩnh vực chăn nuôi.

Đại biểu các phòng, đơn vị trực thuộc phát biểu tại cuộc họp

Đồng chí Ngô Tất Thắng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kết luận tại cuộc họp 

      Tại cuộc họp, các đại biểu trình bày tiến độ thực hiện, những khó khăn còn tồn tại trong quá trình triển khai và đưa ra các nội dung dự kiến thực hiện trong thời gian tới bám sát Kế hoạch Chuyển đổi số của Ngành. Kết luận cuộc họp, đồng chí Ngô Tất Thắng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị: Các phòng, đơn vị, các thành viên Ban Chuyển đổi số của Sở cần kiểm điểm, thay đổi nhận thức toàn diện về vai trò và trách nhiệm trong thực hiện Chuyển đổi số ngành Nông nghiệp. Tăng cường truyền thông thay đổi nhận thức của đội ngũ doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại; đồng thời thường xuyên cập nhật thông tin, các mô hình hay về chuyển đổi số. Đồng chí Phó Giám đốc sở cũng nhấn mạnh cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu nền tích hợp toàn ngành; thực hiện cấp mã vùng trồng cho các địa phương, đặc biệt là các địa phương hoàn thành nông thôn mới nâng cao trong năm 2022; các phòng, đơn vị nêu những vướng mắc, khó khăn và đề xuất dự toán về kinh phí trong quá trình thực hiện kế hoạch Chuyển đổi số gửi về Sở trước ngày 10/5/2022 để tổng hợp gửi UBND tỉnh xem xét, tháo gỡ./.

Mai Linh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 520
Đã truy cập: 3087305