Ngành Nông nghiệp phấn đấu giá trị sản xuất gia tăng đạt 4,35% trong quý II

30/04/2022 08:10

      Quý I năm 2022, hoạt động sản xuất nông nghiệp tiếp tục được duy trì ổn định. Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo các địa phương hướng dẫn bà con nông dân tiến hành gieo trồng, thả giống đúng lịch thời vụ; chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh và phòng chống rét cho gia súc, gia cầm, thủy sản và cây trồng; phòng chống thiên tai, cháy rừng; đảm bảo việc cung ứng các vật tư đầu vào thiết yểu trong sản xuất vụ Đông - Xuân 2022. Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, nhất là tiếp tục tái đàn lợn tăng cả về quy mô và số lượng. Tăng cường các giải pháp quản lý khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

      Bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh với phương châm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả với dịch Covid-19”, trong 04 tháng đầu năm 2022, Sở Nông nghiệp và PTNT đã linh hoạt, sáng tạo đảm bảo các điều kiện để ổn định hoạt động nhằm thực hiện thành công “mục tiêu kép”. Hoạt động đôn đốc, hướng dẫn các địa phương triển khai phát triển sản xuất đảm bảo tiến độ và giữ vững đà tăng trưởng đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới.

       Kết quả đạt được

      Về lĩnh vực Trồng trọt, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 685/QĐ-UBND ngày 18/3/2022 về việc phê duyệt Đề án ”Phát triển nông nghiệp hữu cơ tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Thường xuyên phối hợp với các địa phương chỉ đạo thực hiện tốt công tác chăm sóc cây trồng, phòng trừ các đối tượng sinh vật hại kịp thời và hiệu quả. Tính đến ngày 15/4/2022, diện tích gieo trồng vụ Đông xuân 2021-2022 ước đạt 34.812,1 ha, đạt 99,24% kế hoạch; tổng diện tích cây ăn quả đạt khoảng 7.310 ha.

Gieo trồng lúa vụ Đông xuân tại huyện Hải Hà

      Về Chăn nuôi, Sở chỉ đạo các địa phương tập trung phát triển chăn nuôi, thường xuyên theo dõi, thống kê cập nhật số liệu tổng đàn vật nuôi, công tác quy hoạch phát triển chăn nuôi trên địa bàn đảm bảo Kế hoạch số Kịch bản tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2022. Tổng đàn trâu, bò trên toàn tienh hiện có hơn 60.500 con; đàn lợn gần 284.000 con; đàn gia cầm hơn 4 triệu con. Giá các loại sản phẩm chăn nuôi trên thị trường tương đối ổn định, cung ứng đảm bảo nhu cầu tiêu dùng của người dân trong tỉnh. Phát sinh bệnh dịch tả lợn Châu Phi tại 01 hộ dân thuộc khu 1, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái; số lợn chết, tiêu hủy tại ổ dịch là 44 con.

      Về lĩnh vực Lâm nghiệp, Sở đã tiến hành tổ chức Hội thảo khoa học để lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 337/2021/NQ-HĐND trình Hội đồng nhân dân Tỉnh; tập trung tham mưu việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; thực hiện trồng rừng Lim, Giổi, Lát trên địa bàn tỉnh năm 2022. Cùng với đó, chỉ đạo các địa phương xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng… Đến ngày 15/4/2022, lũy kế trồng rừng tập trung đạt 5.845 ha, tăng 5,09% so với cùng kỳ, trong đó có 275,4 ha Lim, Giổi, Lát; Sản lượng khai thác gỗ rừng trồng đạt 243.560 m3 (tăng 11,3% so với cùng kỳ). Thời gian qua, lực lượng Kiểm lâm đã phối hợp với các cơ quan chức năng bắt giữ và xử lý hành chính 04 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp với tổng kinh phí là 100 triệu đồng.

      Trong lĩnh vực Thủy sản, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành quy trình đăng ký, đăng kiểm tàu cá đóng mới, chưa có sự giám sát của cơ quan đăng kiểm; chỉ đạo tập trung rà soát, hướng dẫn và cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời cho các tàu cá có chiều dài từ 6m trở lên chưa đăng ký; tăng cường chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, tăng cường quản lý chống đánh bắt bất hợp pháp (IUU) theo khuyến cáo của EC, tổ chức giám sát 100% tàu cá vùng khơi, đảm bảo hoạt động đúng vùng, đúng nghề được cấp phép và không đánh bắt bất hợp pháp. Đồng thời rà soát, đẩy nhanh tiến độ thay thế, chuyển đổi vật liệu phao xốp trong nuôi trồng thủy sản sang vật liệu theo quy chuẩn địa phương; hoàn thiện hồ sơ và thẩm định Dự án thành lập Khu bảo tồn biển Cô Tô, Đảo Trần. Đến tháng 4/2022, tổng diện tích nuôi trồng đạt 24.280 ha; tổng sản lượng thủy sản ước đạt 41.981,3 tấn. Toàn tỉnh có 7.388 tàu cá, trong đó: tàu có chiều dài lớn nhất từ 6m mét đến dưới 12m là 4.725 tàu; tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét trở lên là 955 tàu, đã cấp giấy phép khai thác thuỷ sản 494 tàu đạt tỷ lệ 58,8% tổng số tàu đã đăng ký. Tàu có chiều dài từ 15m trở lên tỷ lệ đã đăng ký, cấp giấy phép khai thác thủy sản và giấy chứng nhận ATTP đạt 100%. Toàn tỉnh đã cập nhật 100% thông tin của 3.852 tàu cá đã đăng ký vào phần mềm cơ sở dữ liệu tàu cá quốc gia.

Hoạt động sản xuất tôm xuất khẩu tại Công ty Cổ phần Thủy sản BNA Ba Chẽ

Hội nghị sản xuất tôm và nuôi biển năm 2022

      Về Thủy lợi, tập trung chỉ đạo các địa phương, các Công ty TNHH 1 TV thủy lợi báo cáo kiểm tra công trình thủy lợi trước mùa mưa lũ năm 2022; báo cáo kiểm tra công trình thủy lợi trước mùa mưa lũ năm 2022; báo cáo Tổng cục Thủy lợi Hiện trạng an toàn đập, hồ chứa thủy lợi trước mùa mưa lũ năm 2022 trên địa bản Quảng Ninh… Tính đến ngày 15/4/2022, tổng lượng nước trữ ở 30 hồ chứa nước trong tỉnh là 189,5 triệu m3. Các địa phương, đơn vị đã chủ động phối hợp, kiểm tra hệ thống hồ, đập, kênh mương, áp dụng các biện pháp tưới tiết kiệm. Hiện tại nguồn nước đảm bảo phục vụ cho sản xuất vụ Đông Xuân năm 2021-2022 và sinh hoạt của nhân dân.

Đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đi thực địa, kiểm tra công tác cung cấp nước tưới và tiến độ gieo cấy lúa tại một số cánh đồng trên địa bàn xã Bình Dương, Thủy An, thị xã Đông Triều

      Phương hướng, nhiệm vụ

      Trong thời gian tới, ngành Nông nghiệp sẽ tiếp tục triển khai Kế hoạch về kịch bản tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2022 của Tỉnh; theo đó phấn đấu giá trị sản xuất gia tăng tối thiểu quý II đạt 4,35% (trong đó: nông nghiệp 3,73%; lâm nghiệp 10,22%; thủy sản 3,86%). Để đạt được giá trị gia tăng trong quý II cần tập trung: Hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân, tổng sản lượng lương thực đạt 100.098 tấn, tăng 522 tấn so với cùng kỳ. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại ước đạt 25.852 tấn, tăng 4.386 tấn so với cùng kỳ. Trồng rừng tập trung đạt 6.500 ha; sản lượng khai thác gỗ đạt 200.000 m3, tăng 59.258 m3 với cùng kỳ. Sản lượng thủy sản ước đạt 42.908 tấn, trong đó: nuôi trồng thủy sản là 23.543 tấn, khai thác thủy sản là 19.365 tấn.

      Về lĩnh vực Trồng trọt: Tiếp tục rà soát, chuyển đổi 70 ha trồng lúa sang cây hàng năm khác như cây rau 50 ha, cây ngô 20 ha. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển vùng sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung, trong đó tập trung mở rộng sản xuất theo VietGap, GlobalGap...; vùng cây ăn quả tập trung tại huyện Đầm Hà và Tiên Tiên; lúa chất lượng cao (Japonica, ST25...) tại các địa phương khu vực miền Đông.

      Về lĩnh vực Chăn nuôi: (1) Tăng tỷ lệ tái đàn lợn đảm bảo khoảng 4%/quý, trong đó cần tiếp tập trung tăng đàn tại các trang trại nhỏ, vừa và nông hộ có chuồng trại đảm bảo vệ sinh thú y, áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học kiểm soát được dịch bệnh (2) Tiếp tục nghiên cứu hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng vùng nguyên liệu thức ăn đáp ứng nhu cầu phát triển đàn bò; hỗ trợ xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh với bệnh Lở mồm long móng, viêm da nổi cục. (3) Tiếp tục tập trung phát triển đàn gia cầm (đàn gà Tiên Yên, đàn vịt biển tại Đồng Rui (Tiên Yên) và Tân Bình (Đầm Hà) và một số địa phương khác có lợi thế nuôi vịt biển)...; đồng thời tiếp tục khuyến khích một số trang trại chăn nuôi gà thịt, trứng quy mô trên 10.000 con/lứa tại các địa phương: Uông Bí, Quảng Yên, Hải Hà, Móng Cái và Đầm Hà; đảm bảo đàn gia cầm duy trì ổn định trên 4 triệu con.

      Về lĩnh vực Lâm nghiệp: Tiếp tục hoàn thiện Kế hoạch thu, chi tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Quảng Ninh năm 2022 để trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành về trồng mới ít nhất 2.000 ha lim, dổi, lát bản địa ở những nơi có điều kiện; tham mưu, xây dựng Nghị quyết của Hội đồng  nhân dân Tỉnh sửa đổi, bổ sung chính sách đặc thù để khuyến khích phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

      Về lĩnh vực Thủy sản: (1) Bám sát kịch bản tăng trưởng về sản lượng khai thác thủy sản năm 2022, chỉ đạo động viên nghiệp đoàn, tổ đội, ngư dân... tranh thủ thời tiết tốt tham gia bám biển sản xuất, góp phần hoàn thành chỉ tiêu, kịch bản tăng trưởng quý II năm 2022 đã đề ra; (2) Tiếp tục tổ chức thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 01/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thực hiện các giải pháp quản lý khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; (3) Thực hiện chuyển đổi vật liệu nổi đáp ứng quy chuẩn địa phương theo quy định; (4) Triển khai thực hiện cam kết giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với các địa phương và doanh nghiệp về chỉ tiêu sản xuất giống và nuôi tôm thương phẩm.

      Về Thủy lợi: Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết và dự báo Khí tượng thủy văn, đề phòng các hiện tượng thiên tai bất thường có thể xảy ra, chủ động phương tiện sẵn sàng khắc phục tình trạng thiếu nước cục bộ có thể xảy ra, bám sát thời vụ và nhu cầu dùng nước, đảm bảo yêu dùng nước cho vụ Đông Xuân 2021-2022 đạt năng suất cao. Đôn đốc các địa phương, đơn vị tăng cường công tác tu bổ, nạo vét kênh mương, hồ đập, đảm bảo cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

      Về Công tác xúc tiến thương mại và ATTP: Nghiên cứu, mở rộng thị trường, các kênh phân phối, tiếp thị sản phẩm thông qua các kênh bán hàng online (trực tuyến), thương mại điện tử, kết nối các sản phẩm sang các thị trường tiềm năng, nhất là các sản phẩm thủy sản sang thị trường Đài Loan, Hàn Quốc. Tiếp tục thúc đẩy các hoạt động kết nối giao thương và kích cầu; quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản Quảng Ninh. Tổ chức kích cầu tiêu dùng đặc biệt là sản phẩm nông sản, thủy sản cho khách du lịch, người dân tham gia Hội chợ OCOP Quảng Ninh – Hè 2021.

      Về các lĩnh vực khác: Tiếp tục hoàn thiện công tác quy hoạch, đề án, dự án của ngành để làm cơ sở các địa phương, tổ chức, cá nhân thực hiện. Kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư tiềm năng, có tiềm lực tài chính, khoa học công nghệ đầu tư vào sản xuất giống, nuôi thương phẩm theo công nghệ tiên tiến, công nghệ cao; ứng dụng, chuyển giao công nghệ mới trong nuôi trồng thủy sản nhất là công nghệ số trong quản lý, sản xuất, kinh doanh nuôi trồng thủy sản. Phối hợp với các sở, ngành trong việc tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, tập trung vào các sản phẩm nông sản./.

Mai Linh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 362
Đã truy cập: 2190264