Dự báo tình hình sinh vật gây hại cây trồng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (từ ngày 05/5 - 11/5/2022)

09/05/2022 09:34

      Đầu tuần trời nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh. Từ đêm 30/4 đến 01/5 do ảnh hưởng của không khí lạnh nên toàn tỉnh có mưa, mưa rào và dông, trời trở lạnh. Cuối tuần trời nắng ấm.

 Tình hình sinh trưởng cây trồng   

 Lúa xuân: Lúa xuân sớm: Ngậm sữa - chắc xanh.

 Lúa xuân muộn: Đứng cái - đòng già - trỗ bông (Riêng Bình Liêu: Đẻ nhánh rộ).

 Cây rau màu các loại: Giai đoạn sinh trưởng từ gieo trồng - phát triển thân lá, củ, quả - thu hoạch.

 Cây ngô xuân: GĐST: Trỗ cờ - bắp non - thu hoạch.

 Cây lạc: GĐST: Phát triển củ (quả).

 Cây công nghiệp, cây ăn quả giai đoạn sinh trưởng phát triển búp, thân lá, củ - quả - thu hoạch: Cam: quả non; cây vải, nhãn: Quả non (vải chín sớm: Đỏ vai).

 Cây na: Nụ - hoa

 Cây thanh long: Phát triển thân cành.

 Tình hình sinh vật gây hại 7 ngày qua

 Tình hình sinh vật gây hại cây trồng có xu hướng gây hại thấp hơn so với cùng kỳ năm trước. Tổng diện tích nhiễm sinh vật hại trên cây trồng trong tuần là 1.381,7 ha, cụ thể:

 - Trên cây lúa xuân: Diện tích nhiễm sâu cuốn lá nhỏ lứa 2: 711,5 ha (tại Hải Hà, Cẩm Phả, Đông Triều, Vân Đồn); tăng 461,5 ha so với cùng kỳ năm trước; Diện tích nhiễm rầy lứa 2: 56 ha (tại Móng Cái, Cẩm Phả); giảm 46,6 ha so với cùng kỳ năm trước; Diện tích nhiễm rầy lứa 3: 353 ha (tại Hải Hà, Đầm Hà, Đông Triều, Móng Cái, Bình Liêu); tăng 353 ha so với cùng kỳ năm trước; diện tích nhiễm chuột: 60 ha (tại Uông Bí) giảm 48 ha so với cùng kỳ năm trước; diện tích nhiễm bệnh đạo ôn lá: 66 ha (tại Móng Cái, Hạ Long, Đầm Hà) giảm 239,2 ha so với cùng kỳ năm trước; diện tích nhiễm bệnh khô vằn: 98,2 ha (tại Hạ Long, Vân Đồn, Đầm Hà, Móng Cái) giảm 391,8 ha so với cùng kỳ năm trước; diện tích nhiễm bệnh bạc lá: 22 ha (tại Móng Cái) giảm 76,5 ha so với cùng kỳ năm trước; diện tích nhiễm bệnh đốm nâu: 1 ha (tại Tiên Yên) tăng 1 ha so với cùng kì năm trước; ngoài ra, sâu đục thân 2 chấm, bọ xít, bệnh đạo ôn cổ bông, ... phát sinh, gây hại nhẹ.

 - Trên cây ăn quả: Diện tích nhiễm nhện đỏ trên cam 7 ha (tại Hải Hà) tăng 7 ha so với cùng kỳ năm trước, diện tích nhiễm rệp sáp trên cây đào 7 ha (tại Vân Đồn) tăng 7 ha so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, xuất hiện bệnh đốm nâu, bệnh thán thư, bệnh thối đầu cành, rệp,.. gây hại cây thanh long; Nhện lông nhung, bọ xít, sâu đục cuống quả, bệnh thán thư, bệnh sương mai,... gây hại trên cây nhãn vải;…

 - Ngoài ra các sinh vật gây hại khác như sâu xanh bướm trắng, sâu khoang, rệp, sâu đục quả, bệnh sương mai, bệnh phấn trắng,... trên cây rau; Sâu cắn lá, sâu keo mùa thu, sâu đục thân, đục bắp, bệnh đốm lá, bệnh lùn sọc đen... trên cây ngô; Rệp, nhện đỏ, bệnh đốm lá, gỉ sắt,... trên các loại hoa màu gây hại với mật độ và tỷ lệ thấp.

Vải chín sớm giai đoạn đỏ vai

 Dự báo tình hình sinh vật gây hại trên cây trồng trong thời gian tới (từ ngày 05/5 - 11/5/2022):

  - Trên lúa xuân cần quan tâm đến diễn biến gây hại của một số đối tượng sinh vật hại chính sau:

 Sâu cuốn lá nhỏ lứa 2: sâu non tiếp tục gây hại trên trà lúa giai đoạn đứng cái - đòng.

 Rầy trưởng thành lứa 2 tiếp tục gây hại, rầy cám lứa 3 tiếp tục nở và gây hại trên các trà lúa.

 Sâu đục thân hai chấm lứa 2 tiếp tục gây hại trên các trà lúa xuân.

 Bệnh khô vằn, bệnh đạo ôn lá, bệnh bạc lá, chuột có xu hướng gây hại gia tăng trên các trà lúa, bệnh đạo ôn cổ bông có thể phát sinh gây hại trên trà lúa trỗ bông - chắc xanh.

 Ngoài ra, cần theo dõi diễn biến gây hại của bệnh đốm sọc vi khuẩn, bệnh đốm nâu…

 Trên cây rau màu, hoa: Theo dõi diễn biến gây hại của rệp, sâu khoang, sâu xanh, bọ phấn, bệnh thối nhũn, bệnh phấn trắng, bệnh sương mai, bệnh đốm lá,... trên cây rau; sâu cắn lá, sâu keo mùa thu, sâu đục thân, đục bắp, bệnh đốm lá, bệnh lùn sọc đen... trên cây ngô; rệp, nhện đỏ, bệnh đốm lá, gỉ sắt,... trên các loại hoa.

 Trên cây ăn quả: Theo dõi diễn biến của bệnh thán thư, bệnh sương mai, sâu đục cuống quả, rệp, bọ xít, nhện đỏ,... trên nhãn, vải; sâu vẽ bùa, nhện đỏ, rệp, bệnh loét… trên cam.

 Trên cây lâm nghiệp: Theo dõi chặt chẽ diễn biến các đối tượng sinh vật hại: sâu đo ăn lá keo, sâu róm thông, bệnh chết héo keo, bệnh phấn trắng keo, bệnh thán thư, chấu chấu tre lưng vàng,…

 Một số biện pháp xử lý sinh vật gây hại trên cây trồng:

 - Đối với cây lúa: Tập trung chăm sóc, bón phân tập trung, cân đối.Theo dõi diễn biến của rầy, sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân 2 chấm, bệnh đạo ôn lá, bệnh khô vằn, bệnh bạc lá;… trên các trà lúa để có biện pháp phòng trừ kịp thời, hiệu quả. Đánh chuột thường xuyên, liên tục bằng nhiều biện pháp để hạn chế sự gây hại của chuột làm giảm năng suất lúa.

 - Đối với cây rau màu, hoa: Tiếp tục gieo trồng và chăm sóc để cây sinh trưởng phát triển tốt.

 - Đối với cây ngô, lạc: Tập trung chăm sóc để cây sinh trưởng, phát triển tốt.

 - Đối với cây ăn quả: Chăm sóc để cây phát triển tốt và theo dõi diễn biến gây hại,…

 Thăm đồng thường xuyên, bón phân cân đối, phát hiện sớm và áp dụng các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp IPM để phòng trừ kịp thời các đối tượng sinh vật hại cây trồng. Khi sinh vật gây hại đến ngưỡng phòng trừ áp dụng nguyên tắc “4 đúng” trong sử dụng thuốc BVTV./.

Lê Thị Thùy Dung - Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1424
Đã truy cập: 2788519