Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện trồng rừng tập trung và trồng rừng gỗ lớn trên địa bàn tỉnh

14/05/2022 19:41

      Thực hiện Nghị quyết số 337/2021/NQ-HĐND ngày 24/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 21/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện phát triển trồng rừng gỗ lớn, cây bản địa các loài Lim, Giổi, Lát trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Hiện các đơn vị, địa phương đang tích cực triển khai thực hiện để đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra.

      Đến nay, việc thực hiện Nghị quyết số 337/2021/NQ-HĐND ngày 24/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh trên hai địa bàn huyện Ba Chẽ và thành phố Hạ Long đạt được những kết quả cụ thể. UBND huyện Ba Chẽ đã phê duyệt 08 phương án hỗ trợ sản xuất lâm nghiệp, với 462 hộ dân tham gia trên tổng diện tích hơn 900 ha; trong đó tập trung vào các loài Quế, Giổi xanh, Lim xanh, Thông mã vỹ, Thông nhựa và Giổi xanh ghép. Cùng với đó, UBND thành phố Hạ Long đã phê duyệt phương án sản xuất của 10 xã, phường với 159 chủ rừng hộ gia đình, cá nhân tham gia, trên tổng diện tích hơn 335ha.

Đến ngày 13/5/2022, toàn tỉnh đã trồng được 849 ha Lim, Giổi, Lát  bằng 34 % kế hoạch Ủy ban nhân dân tỉnh giao

      Với mục tiêu trồng 2.500 ha rừng lim, dổi, lát trong năm 2022, ngay sau khi văn bản số 2136 của Chủ tịch UBND tỉnh được ban hành, nhiều đơn vị địa phương, sở ngành, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và nhân dân đã tích cực hưởng ứng. Toàn tỉnh đã có 37 cơ quan, đơn vị, tổ chức doanh nghiệp, tổ chức đăng ký hưởng ứng, hỗ trợ trồng rừng Lim, Giổi, Lát với tổng diện tích là 586,6 ha.

      Với những nỗ lực của các cấp ngành và địa phương, diện tích trồng rừng tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến thời điểm hiện nay đã đạt hơn 4.300 ha, bằng 34% kế hoạch (12.758 ha). Đến ngày 13/5/2022, toàn tỉnh đã trồng được 849 ha Lim, Giổi, Lát  bằng 34 % kế hoạch Ủy ban nhân dân tỉnh giao và bằng 31,8% so với mục tiêu Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 25/11/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh.

      Trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục tuyên truyền vận động các hộ gia đình tranh thủ những ngày râm mát, khẩn trương triển khai trồng rừng tập trung, đảm bảo mùa vụ trồng rừng và kế hoạch kịch bản tăng trưởng của ngành và địa phương. Đồng thời, các đơn vị, địa phương tiếp tục hoàn thành trồng rừng thay thế đợt 3 năm 2021 và đợt 1 năm 2022 theo hồ sơ đã được cơ quan thẩm quyền phê duyệt; thực hiện các trình trự các loài Lim, Giổi, Lát đảm bảo kịp thời vụ. Công tác truyên truyền vận động các sở, ban, ngành các tổ chức, doanh nghiệp đăng ký hỗ trợ các địa phương trồng rừng Lim, Giổi, Lát tiếp tục được đẩy mạnh; đảm bảo triển khai trồng rừng đối với nguồn kinh phí, cây giống của các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ đạt hiệu quả. /.

Mai Linh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 666
Đã truy cập: 2781373