Công tác điều tra, khảo sát thực trạng cơ giới hóa nông nghiệp trên địa bàn thị xã Đông Triều

19/05/2022 16:01

      Thực hiện Kế hoạch số 929/KH-SNN&PTNT ngày 09/3/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về điều tra, khảo sát thực trạng cơ giới hóa nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Văn bản số 1181/SNN&PTNT-PTNT ngày 24/3/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai thực hiện điều tra, khảo sát thực trạng cơ giới hóa nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Chi cục phát triển nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với phòng Kinh tế thị xã Đông Triều tiến hành điều tra, khảo sát tại một số xã, phường trên địa bàn thị xã Đông Triều.

      Các đối tượng điều tra, khảo sát gồm các doanh nghiệp, Hợp tác xã, trang trại, hộ dân có các loại máy móc, thiết bị sử dụng trong nông nghiệp thông qua Phiếu điều tra để thống kê số lượng máy móc, thiết bị tại thời điểm điều tra; công suất các loại máy móc, thiết bị đang hoạt động sản xuất nông nghiệp từ các khâu: Làm đất, gieo/ cấy/ trồng, chăm sóc, phun thuốc bảo vệ thực vật đến khâu thu hoạch, sơ chế, chế biến… và đề xuất của doanh nghiệp, Hợp tác xã, trang trại, người dân về chính sách hỗ trợ để tăng cường áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp.

Hình ảnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp: Nông dân thị xã Đông Triều thu hoạch vụ lúa bằng máy gặt đập liên hợp

      Với mục đích khảo sát, điều tra thực trạng, thu thập thông tin, tổng hợp số liệu về số lượng, công suất các loại máy móc thiết bị sử dụng trong nông nghiệp để đánh giá mức độ áp dụng cơ giới hóa trong nông nghiệp hiện nay trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Từ đó đề xuất Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân tỉnh về các giải pháp thực hiện cơ giới hóa nông nghiệp và xây dựng Kế hoạch phát triển nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030./.

Phạm Tuân - Chi cục Phát triển nông thôn


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1314
Đã truy cập: 2110223