Hội nghị quán triệt Bài Phát biểu của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi làm việc với Ban Lãnh đạo tỉnh nhân dịp thăm tỉnh Quảng Ninh

24/05/2022 15:13

Sáng ngày 24/05, tại thành phố Hạ Long, Đảng ủy Bộ phận Chi cục Thủy sản  tổ chức Hội nghị quán triệt bài Phát biểu của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi làm việc với Ban Lãnh đạo tỉnh nhân dịp thăm tỉnh Quảng Ninh ngày 06/4/2022 và một số Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tham dự hội nghị có các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận Chi cục Thủy sản; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận và toàn thể các đồng chí đảng viên; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị.

Ảnh: Quang cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, Đồng chí Đỗ Đình Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ sở, Bí thư Đảng bộ bộ phận, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản đã truyền đạt, trao đổi với các cán bộ, đảng viên về các nội dung: Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi làm việc với Ban lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh nhân dịp thăm Quảng Ninh, ngày 06/4/2022; Kết quả Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Kế hoạch triển khai thực hiện của Tỉnh ủy; Quy định số 56-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị về việc thực hiện quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; Kết luận số 34-KL/TW ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về chiến lược kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030; Thông báo kết luận số 12-TB/TW ngày 06/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng năm 2030; Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 10/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Đồng chí Bí thư Đảng bộ bộ phận Chi cục Thủy sản tập trung quán triệt và phân tích hai nội dung chính: (1) Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi làm việc với Ban lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh nhân dịp thăm Quảng Ninh, ngày 06/4/2022; (2) Kết quả Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Thông qua Hội nghị các cán bộ, đảng viên và quần chúng của Đảng bộ bộ phận Chi cục đã nâng cao nhận thức về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện. Để các chủ trương, đường lối của Trung ương, của Đảng sớm đi vào cuộc sống, phù hợp với thực tiễn đơn vị, đồng chí Bí thư Đảng bộ bộ phận đề nghị các Chi bộ trực thuộc tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền những nội dung cốt lõi, trọng tâm của các chỉ thị, kết luận, quy định đến đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Đối với bài phát biểu của Tổng Bí thư, đồng chí Bí thư Đảng bộ bộ phận cũng nhấn mạnh năm việc đồng chí Tổng bí thư đã lưu ý đối với Quảng Ninh để các Chi bộ trực thuộc triển khai thực hiện gắn với thực tiễn nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Các nội dung khác, đồng chí Bí thư Đảng bộ bộ phận yêu cầu các đồng chí Bí thư chi bộ trực thuộc trực tiếp nghiên cứu, quán triệt tại chi bộ mình. Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư cũng đề nghị khẩn trương rà soát lại các quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị; xây dựng kế hoạch thực hiện phòng chống nham nhũng, tiêu cực và chỉ đạo thực hiện viết cam kết đối với từng đảng viên.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Đỗ Đình Minh, Bí thư Đảng bộ bộ phận, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản cũng đề nghĩ mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các phòng trạm, đặc biệt là người đứng đầu, người chủ trì phải gương mẫu, tự giác tiếp tục nghiên cứu và thực hiện trước, tự soi tự sửa để phát huy những cái tốt, điều chỉnh những khiếm khuyết.

Phạm Kỳ Anh (Chi cục Thủy sản)Gửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1739
Đã truy cập: 2115579