Kế hoạch học tập, quán triệt Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi làm việc với Ban lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh nhân dịp thăm Quảng Ninh ngày 06/4/2022

27/05/2022 16:20

      Kế hoạch tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi làm việc với Ban lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh nhân dịp thăm Quảng Ninh ngày 06/04/2022; Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị và Kế hoạch thực hiện của Tỉnh uỷ; Quy định số 56-QĐ/TW ngày 08/02/2022; Kết luận số 34-KL/TW ngày 18/4/2022, Thông báo Kết luận số 12-TB/TW ngày 06/4/2022 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/02/2022; Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 10/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Chi tiết tại tệp đính kèm:

 

Tệp đính kèm

SNNPTNT


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 789
Đã truy cập: 2615250