Kế hoạch Quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về "Chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"

25/05/2022 16:37

      Kế hoạch Quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về "Chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" và Đề án số 02-ĐA/ĐUK ngày 30/12/2021 của Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh về "Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh giai đoạn 2021 - 2025" 

Chi tiết tại tệp đính kèm:

SNNPTNT


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 381
Đã truy cập: 2190283