Chủ động phương án bảo vệ thực vật vụ Mùa, vụ Đông năm 2022

04/07/2022 08:09

      Vụ Đông xuân 2021 - 2022 thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp đã tác động tới sản xuất nông nghiệp và tình hình phát sinh gây hại của các đối tượng sinh vật hại cây trồng. Thời gian các đối tượng sinh vật gây hại phát sinh tương đương và muộn hơn cùng kỳ năm trước 7-10 ngày; tổng diện tích nhiễm các đối tượng sinh vật hại 3.017,2 ha, tăng 256,1 ha so với cùng kỳ. Một số đối tượng sinh vật hại trên lúa như sâu cuốn lá nhỏ, rầy,…tuy mức gây hại thấp nhưng diện gây hại lại cao hơn cùng kỳ năm 2021, các đối tượng sinh vật hại đang tích lũy mật độ trên đồng ruộng vào cuối vụ. Nguồn sinh vật hại này là nguy cơ tiềm ẩn bùng phát gây hại trong vụ mùa 2022.

      Vụ Mùa năm 2022, toàn tỉnh dự kiến kế hoạch gieo cấy 22.192 ha lúa, 1.464 ha ngô, 996 ha khoai lang,…  Theo nhận định của Đài khí tượng thủy văn Quảng Ninh, các tháng cuối năm 2022, có khoảng 3-4 cơn bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến tỉnh Quảng Ninh, tập trung chủ yếu vào tháng 7, 8 và 9, trong đó khả năng có 01 cơn đổ bộ trực tiếp. Tổng lượng mưa xấp xỉ phổ biến trung bình nhiều năm, riêng tháng 8 khả năng cao hơn TBNN. Các đợt mưa vừa và mưa to khả năng tập trung vào tháng 7-8/2022. Nền nhiệt độ xấp xỉ trên trung bình nhiều năm, riêng tháng 10 có khả năng xấp xỉ trên TBNN. Số ngày oi bức và nắng nóng xấp xỉ TBNN, tập trung vào tháng 6 và 7. Hiện tượng thời tiết cực đoan như nắng nóng, mưa, bão, lũ,... trong thời gian tới có khả năng diễn biến phức tạp.

      Trước diễn biến phức tạp của thời tiết và dịch bệnh, để chủ động phòng trừ sinh vật hại trong vụ Mùa và vụ Đông năm 2022, các đơn vị chuyên môn, các địa phương trên địa bàn tỉnh cần chủ động xây dựng, triển khai phương án bảo vệ thực vật, hướng dẫn người sản xuất phòng trừ các đối tượng sinh vật gây hại cây trồng, bảo vệ an toàn cho sản xuất góp phần đảm bảo năng suất, sản lượng, nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp.

Mạ gieo chuẩn bị cho sản xuất lúa vụ Mùa năm 2022

      1. Dự báo tình hình sinh vật gây hại vụ Mùa, vụ Đông năm 2022

      * Trên cây lúa: các đối tượng sinh vật gây hại chính gồm: Rầy nâu - rầy lưng trắng, sâu đục thân, sâu cuốn lá nhỏ, chuột, bệnh khô vằn, bệnh đạo ôn, bệnh bạc lá - đốm sọc vi khuẩn, bệnh lùn sọc đen,.

  Ngoài ra, cần chú ý: Bọ trĩ, dòi đục nõn, ốc bươu vàng, bệnh nghẹt rễ hại ở đầu vụ, giai đoạn lúa hồi xanh - đẻ nhánh; bọ xít dài, nhện gié, bệnh đen lép hạt hại cuối vụ, giai đoạn  lúa đòng - trỗ - chín sáp.

      * Trên cây ngô: Các đối tượng sinh vật hại chính gồm: Sâu keo mùa thu, sâu xám, sâu ăn lá, sâu đục thân, rệp cờ, bệnh khô vằn, bệnh đốm lá, bệnh lùn sọc đen.

      * Trên cây tương, lạc: Các đối tượng chính: Sâu khoang, giòi đục ngọn, rệp, sâu đục quả hại đậu tương; sâu khoang, rầy xanh lá mạ, bệnh chết ẻo cây con, bệnh đốm lá hại lạc.

      * Trên cây hoa: Các đối tượng chính như rệp, sâu xanh, sâu khoang, bệnh gỉ sắt, bệnh thối rễ - củ hoa ly,…

      * Trên cây rau: Sâu khoang, sâu tơ, sâu xanh bướm trắng, bọ nhảy, rệp hại rau thập tự; bệnh thán thư, phấn trắng, sương mai, mốc sương,... hại các cây rau ăn lá và rau ăn quả khác.

      Chuột hại các cây trồng trong vụ mùa, vụ đông, nhất là ở những diện tích ven làng, đồi gò, ao hồ, bờ cao,…giai đoạn cây con, cây ra hoa - đậu quả, bắp ngô non - chắc hạt, lúa đẻ nhánh - làm đòng – chín.

      Mức độ và quy mô gây hại của một số loại sâu, bệnh chính trong vụ mùa, vụ đông 2022 có khả năng tương đương và cao hơn so với TBNN và năm 2021.

      2. Diễn biến một số đối tượng hại chính trên cây lúa và biện pháp phòng trừ

      (1). Rầy nâu- rầy lưng trắng

      Dự kiến trong vụ mùa 2022 rầy sẽ phát sinh 4 lứa:

      - Lứa 5: Rầy cám ra khoảng nửa đầu tháng 7, gây hại diện hẹp trên mạ mùa, lúa mùa sớm, mùa trung vào giai đoạn 2-5 lá/hồi xanh - đẻ nhánh - đẻ nhánh rộ.

      - Lứa 6: Rầy cám rộ nửa đầu tháng 8, gây hại diện rộng trên lúa mùa sớm giai đoạn đòng - trỗ - ngậm sữa, chắc xanh; lúa mùa trung, muộn giai đoạn đẻ nhánh - đẻ nhánh rộ - đứng cái - đòng.

      - Lứa 7: Rầy cám rộ khoảng nửa đầu tháng 9, gây hại trên lúa mùa sớm, mùa trung giai đoạn trỗ - chín, thu hoạch; mùa muộn giai đoạn đứng cái - đòng;

      - Lứa 8: Thời gian rầy cám ra rộ khoảng đầu tháng 10 gây hại trên trà lúa mùa trung, mùa muộn giai đoạn trỗ - chín – thu hoạch.

      *Biện pháp phòng trừ:

      - Vệ sinh đồng ruộng.

      - Sử dụng giống kháng rầy; Cần gieo cấy tập trung, đúng lịch thời vụ;

      - Cấy mật độ hợp lý, bón phân cân đối, tránh bón quá nhiều đạm. Thường xuyên thăm đồng

      - Khi mật độ rầy trên đồng ruộng từ 1.500 con/m2 trở lên cần tiến hành phun trừ bằng thuốc bảo vệ thực vật như: Anvado 100WP,  Babsax 400WP, Vuachest 800 WG,Bassa 50EC, Vuachest 800 WG,…

     (2). Sâu đục thân

      Dự kiến sâu đục thân sẽ phát sinh 3 lứa:

     - Lứa 3: Trưởng thành rộ từ giữa tháng 6. Sâu non hại trên mạ, lúa mùa sớm, mùa trung và lúa gieo thẳng.

     - Lứa 4: Trưởng thành rộ khoảng đầu - giữa tháng 8. Sâu non gây bông bạc trên lúa mùa sớm giai đoạn trỗ và dảnh héo trên lúa mùa trung, mùa muộn giai đoạn đẻ nhánh - đứng cái, làm đòng.

     - Lứa 5: Trưởng thành rộ khoảng giữa tháng 9 – đầu tháng 10. Sâu non gây bông bạc trên lúa mùa trung giai đoạn trỗ - chín, lúa mùa muộn giai đoạn đòng già - trỗ bông.

     * Biện pháp phòng trừ:

     - Vệ sinh đồng ruộng

     - Thường xuyên theo dõi mật độ ổ trứng, mật độ sâu trên đồng ruộng. Tiến hành phun thuốc phòng trừ khi mật độ ổ trứng 0,5 ổ trứng/m2 (giai đoạn lúa đẻ nhánh) hoặc 0,3 ổ trứng/m2 (giai đoạn đòng - trỗ); những nơi có mật cao cần tiến hành phun trừ 2 lần, lần 2 cách lần 1 từ 4-5 ngày.

     Khuyến cáo sử dụng một số loại thuốc sau để phun trừ: Virtako 40WG, DuponTM prevathon® 35WG, Faifos 5GR,…

     (3). Sâu cuốn lá nhỏ

     Dự kiến trong vụ mùa 2022 sẽ phát sinh 4:

     - Lứa 4: Trưởng thành vũ hóa khoảng nửa cuối tháng 6. Sâu non hại diện hẹp trên mạ, lúa mùa sớm giai đẻ nhánh đẻ nhánh rộ, lúa mùa trung, mùa muộn giai đoạn hồi xanh - đẻ nhánh. 

     - Lứa 5: Trưởng thành vũ hóa khoảng nửa cuối tháng 7. Sâu non hại trên lúa mùa sớm giai đẻ nhánh rộ - đứng cái, làm đòng, lúa mùa trung, mùa muộn giai đoạn hồi xanh - đẻ nhánh rộ. 

     - Lứa 6: Trưởng thành vũ hóa rộ nửa cuối tháng 8. Sâu non hại diện rộng trên các trà lúa mùa trung, mùa muộn giai đoạn đẻ nhánh rộ - đứng cái - làm đòng - trỗ.

     - Lứa 7: Trưởng thành rộ từ nửa cuối tháng 9. Sâu non hại chủ yếu trên lúa mùa muộn cuối tháng 9 đến đầu tháng 10.

     * Biện pháp phòng trừ:

     - Vệ sinh đồng ruộng

     - Khi sâu gây hại với mật độ cao cần sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để phun trừ sử dụng một số loại thuốc sau: Angun 5WG, Bemad 5.2 WG, Reasgant 3.6EC, Tasieu 5WG, …

     (4). Bệnh khô vằn

     Bệnh thường phát sinh, phát triển và gây hại diện rộng trên tất cả các trà lúa ở giai đoạn cuối đẻ nhánh - chín (từ giữa tháng 8 - giữa tháng 10).

     * Biện pháp phòng trừ:

     - Vệ sinh đồng ruộng. Gieo cấy đúng thời vụ, đảm bảo mật độ hợp lý, bón phân cân đối tránh bón thừa đạm.

     - Tiến hành phun trừ bằng các loại thuốc hóa học khi tỷ lệ bệnh trên 10% số dảnh, sử dụng một số loại thuốc sau để phun trừ: Validacin 3SL/5SL, Anvil 5SC, Tilt super 300EC, A-V-T Vil 5SC, Vanicide 5SL,…

      3. Một số đối tượng hại trên cây ngô và biện pháp phòng trừ

      Các đối tượng sâu, bệnh chính gồm: Sâu keo mùa thu hại từ đầu đến cuối vụ, hại mạnh giai đoạn 3 - 7 lá. Sâu xám, sâu ăn lá, bệnh huyết dụ hại giai đoạn đầu vụ; sâu đục thân, rệp cờ, bệnh khô vằn, bệnh đốm lá, bệnh lùn sọc đen hại mạnh giai đoạn ngô từ 7 lá đến cuối vụ.

      (1). Sâu xám

      Sâu xám là loài sâu đa thực gây hại chủ yếu vào giai đoạn cây con.

      * Biện pháp phòng trừ

      - Vệ sinh đồng ruộng. Luân canh với cây trồng nước.

      - Khuyến cáo sử dụng một số loại thuốc trừ sâu dạng hạt rải xuống hàng hoặc hốc. Hoặc sử dụng một trong các loại thuốc diệt sâu như: Shepatin 18EC/36EC; Padan 95SP; Reasgant 3.6EC; Wamtox 100EC,... nên phun vào buổi chiều mát.

      (2). Sâu keo mùa thu

      Sâu keo mùa thu là loài sâu đa thực gây hại trên cây ngô từ giai đoạn 3 lá – thu hoạch nhưng mạnh nhất giai đoạn 3 – 7 lá.

      * Biện pháp phòng trừ:

      - Vệ sinh đồng ruộng. Luân canh ngô - lúa nước ngay sau vụ ngô.

      - Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng.

      - Khi mật độ sâu keo mùa thu từ 4 con/m2 trở lên, khoanh vùng diện tích bị sâu hại để phun trừ, phun trừ khi sâu ở tuổi 1-3. Sử dụng một số loại thuốc như: Radiant 60SC, Match 050EC, Angun 5WG, Tasieu 5WG,…để phun trừ.

      (3). Rệp hại ngô

      Rệp hút nhựa ở trên nõn ngô, bẹ lá, bông cờ, lá bi, làm cho cây ngô mất hết dinh dưỡng, trở nên gầy yếu, bắp bé đi, chất lượng hạt xấu kém. Ngô bị hại lúc còn non có thể không ra bắp được.

      * Biện pháp phòng trừ:

      - Vệ sinh đồng ruộng.

      - Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng. Khi thấy mật độ rệp cao, khả năng gây hại lớn, có thể dùng một trong các loại thuốc như: Limater 7.5EC, Tasieu 1.9EC, Reasgant 3.6EC, Actara 25WG,...

      4. Một số sâu bệnh hại trên cây rau và biện pháp phòng trừ.

      (1). Sâu tơ

      Trong vụ đông, sâu tơ gây hại mạnh từ tháng 11 đến đầu tháng 12.

      * Biện pháp phòng trừ:

      - Biện pháp sinh học: Sử dụng thiên địch của sâu tơ như nhóm ăn mồi, nhóm ong ký sinh, nhóm vi sinh vật gây bệnh, dùng bẫy pheromone có hiệu quả diệt trưởng thành sâu tơ;

      - Biện pháp canh tác: Thường xuyên vệ sinh đồng ruộng, tỉa bỏ các lá già, làm cỏ; Luân canh với cây không cùng ký chủ, dùng bẫy dính màu vàng theo dõi bướm sâu tơ, trồng xen với cây họ cà sẽ đuổi được bướm của sâu tơ

      + Áp dụng quy trình IPM trong sản xuất rau, khi mật độ sâu cao có thể sử dụng các loại thuốc như: Delfil WG (32BIU), Catex 1.8EC/3.6EC, Pegasus 500 SC, Pesieu 500SC,…

      (2). Bọ nhảy sọc cong

      Bọ nhảy là loài sâu hại khó trị dứt điểm, lại phát tán nhanh. Nếu không phòng chống kịp thời ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất và chất lượng rau.

      * Biện pháp phòng trừ:

      - Vệ sinh đồng ruộng. Áp dụng cơ cấu luân canh thích hợp với cây trồng khác Họ thập tự.

      - Giai đoạn cây con cần chăm sóc tốt cho cây phát triển nhanh tránh sự xung yếu kéo dài. Khi mật độ bọ nhảy cao có thể dùng một số loại thuốc sau: Reasgant 3.6EC, Pesieu 500 SC, Oshin 20WP, Angun 5WG,...

      (3). Sâu khoang

      Sâu khoang là đối tượng khó phòng trừ do chúng có nhiều cây ký chủ nên thường xuyên xuất hiện trên đồng ruộng và rất dễ kháng thuốc hóa học.

      * Biện pháp phòng trừ:

      - Vệ sinh đồng ruộng. Thường xuyên thăm ruộng.

      - Sử dụng luân phiên một số thuốc bảo vệ thực vật để phun trừ sâu khoang khi cần thiết. Dùng các loại thuốc ít độc như: Aremec 18EC, Reasgant 3.6EC, Pesieu 500 SC, Wamtox 100EC, ... các loại chế phẩm vi sinh: thuốc có nguồn gốc từ Bt như V-BT; Delfin WG (32BIU),...

      5. Trên cây cà chua, khoai tây, ớt: Sâu xám, sâu khoang, sâu ăn lá, sâu đục quả, bọ phấn, rệp, giòi đục lá, nhện đỏ, nhện trắng; bệnh xoăn lá, bệnh khảm lá virus, bệnh héo xanh vi khuẩn, bệnh mốc sương, thán thư, đốm lá,...gây hại cục bộ.

      6. Trên cây đậu tương: Giòi đục lá, đục ngọn, bệnh lở cổ rễ hại mạnh giai đoạn cây con; sâu khoang, sâu cuốn là, rệp, bệnh sương mai, gỉ sặt, sâu đục quả,...gây hại giai đoạn phát triển thân lá - ra hoa đậu quả.

      7. Trên cây lạc: Sâu khoang, sâu cuốn lá, rầy xanh lá mạ, bệnh đốm lá, bệnh héo rũ,...gây hại ở tất cả các giai đoạn sinh trưởng phát triển của cây lạc.

      8. Trên dưa chuột, dưa hấu, bầu bí: giòi đục lá, rệp, sâu ăn lá, bệnh sương mai, bệnh giả sương mai, bệnh thán thư, bệnh phấn trắng, bệnh héo rũ...gây hại ở các giai đoạn./.

Đinh Quang Trung - Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 355
Đã truy cập: 2174021