Dự báo tình hình sinh vật gây hại cây trồng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (từ ngày 21/7 - 28/7/2022)

22/07/2022 14:06

       Đầu tuần và cuối tuần mây thay đổi, đêm và sáng có lúc có mưa, mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây trời nắng. Giữa tuần do ảnh hưởng của áp thấp nóng phía tây phát triển và mở rộng nên toàn tỉnh trời nắng nóng, oi bức diện rộng.

 Tình hình sinh trưởng cây trồng       

 Cây lúa:

 + Lúa mùa: Diện tích KH: 22.192 ha.

 + Mạ, lúa mùa: Mạ: Gieo - 4 lá - cấy.

 + Lúa sạ/cấy: Sạ  cấy - 4 lá/bén rễ - hồi xanh - đẻ nhánh - Đẻ nhánh rộ.

 Cây rau màu các loại: Giai đoạn sinh trưởng từ gieo trồng - phát triển thân lá, củ, quả - thu hoạch.

 Cây ngô: GĐST: 3 - 6 lá.

 Cây lạc: GĐST: 2 - 4 lá.

 Cây công nghiệp, cây ăn quả giai đoạn sinh trưởng phát triển búp, thân lá, củ - quả - thu hoạch: Cam: Phát triển quả; cây nhãn: Phát triển quả - chín; cây vải: Thu hoạch xong; cây na: Phát triển quả,…

 Tình hình sinh vật gây hại 7 ngày qua

 Tình hình sinh vật gây hại cây trồng có xu hướng gây hại giảm so với cùng kỳ năm trước. Tổng diện tích nhiễm sinh vật hại trên cây trồng trong tuần là 123,5 ha, cụ thể:

 - Trên lúa mùa: Diện tích nhiễm sâu đục thân 2 chấm: 10 ha (tại Móng Cái) tăng 5 ha so với cùng kỳ năm trước; Diện tích nhiễm ốc bươu vàng: 47 ha (tại Vân Đồn, Hải Hà, Móng Cái, Hạ Long) tăng 4,4 ha so với cùng kỳ năm trước; Diện tích nhiễm dòi đục nõn: 7 ha (tại Móng Cái) tăng 3,5 ha so với cùng kỳ năm trước. Diện tích nhiễm rầy: 10 ha (tại Hạ Long) tăng 10 ha so với cùng kỳ năm trước;

 - Trên cây công nghiệp: Diện tích nhiễm bệnh thối thân trên dong riềng: 4,5 ha (tại Bình Liêu) giảm 20 ha so với cùng kỳ năm trước, các đối tượng sinh vật hại khác gây hại nhẹ; Bọ xít muỗi, bọ cánh tơ, bệnh thối búp,... hại nhẹ cây chè.

 - Trên cây lâm nghiệp: Diện tích nhiễm bệnh chết héo keo: 20 ha (tại Ba Chẽ) tăng 07 ha so với cùng kỳ năm trước. Diện tích nhiễm sâu róm thông: 25 ha (tại Ba Chẽ) tăng 25 ha so với cùng kỳ năm trước. Các đối tượng sinh vật hại: Sâu đo ăn lá keo, bệnh phấn trắng keo, bệnh thán thư trên cây hồi,… hại nhẹ.

 - Trên cây ăn quả: Sâu vẽ bùa, rệp, nhện đỏ, sâu non bướm phượng, bệnh muội đen, bệnh loét,... gây hại nhẹ trên cam; bệnh đốm nâu, bệnh thán thư, bệnh thối đầu cành, rệp,.. gây hại nhẹ cây thanh long; nhện lông nhung, bọ xít, sâu đục quả, rệp, bệnh thán thư, ... gây hại nhẹ trên cây nhãn vải; nhện đỏ, rệp, bệnh thán thư... gây hại nhẹ trên cây na.

 - Ngoài ra, các sinh vật gây hại khác như sâu khoang, rệp, sâu đục quả, nhện đỏ, bệnh thán thư, bệnh phấn trắng,... trên cây rau; Sâu xám, chuột,... trên cây ngô; Rệp, nhện đỏ, bệnh đốm lá, gỉ sắt,... trên các loại hoa gây hại với mật độ và tỷ lệ thấp.

Nông dân đang tiến hành tỉa dặm lúa mùa

 Dự báo tình hình sinh vật gây hại trên cây trồng trong thời gian tới (từ ngày 21/7 - 28/7/2022):

 Trên lúa mùa: Sâu đục thân hai chấm, sâu cuốn lá nhỏ tiếp tục gây hại. Rầy lứa 5 tiếp tục nở và gây hại trên mạ/lúa mùa; OBV, chuột, dòi đục nõn, bệnh nghẹt rễ có xu hướng gây hại gia tăng trên lúa sạ/lúa cấy. Ngoài ra cần theo dõi diễn biến các đối tượng: Bọ trĩ, mọt nước, bệnh lùn sọc đen...

 Trên cây rau màu, hoa: Theo dõi diễn biến gây hại của rệp, sâu khoang, bọ phấn, bệnh thối nhũn, bệnh phấn trắng, bệnh đốm lá,... trên cây rau; sâu xám, chuột, sâu cắn lá,... trên ngô; rệp, nhện đỏ, bệnh đốm lá, gỉ sắt,... trên các loại hoa.

 Trên cây công nghiệp: Theo dõi bệnh thối thân, cháy lá,… trên dong riềng; bọ xít muỗi, bọ cánh tơ, bệnh thối búp,… trên cây chè,…

 Trên cây ăn quả: Theo dõi diễn biến của bệnh thán thư, sâu đục quả, rệp, bọ xít, nhện đỏ,... trên nhãn, vải; sâu vẽ bùa, nhện đỏ, rệp, bệnh loét… trên cam; nhện đỏ, rệp, bệnh thán thư, ... trên cây na; bệnh đốm nâu, bệnh thán thư, thối đầu cành, rệp,... trên cây thanh long,...

 Trên cây lâm nghiệp: Theo dõi chặt chẽ diễn biến các đối tượng sinh vật hại: sâu đo ăn lá keo, sâu róm thông, bệnh chết héo keo, bệnh phấn trắng keo, bệnh thán thư, chấu chấu tre lưng vàng,…

 Một số biện pháp xử lý sinh vật gây hại trên cây trồng:

 Gieo trồng các cây trồng vụ mùa theo đúng lịch thời vụ. Chủ động phòng chống các sinh vật hại bảo vệ an toàn cho sản xuất ngay từ đầu vụ theo Phương án số 430/PA-TTBVTV: Phương án bảo vệ thực vật vụ mùa, vụ đông năm 2022 ngày 20/6/2022 của Chi cục, cụ thể:

 - Đối với cây lúa: Khẩn trương thực hiện vệ sinh đồng ruộng, làm đất gieo sạ, cấy lúa mùa đúng lịch thời vụ, tổ chức diệt chuột đồng loạt theo Công văn số 425/TT&BVTV ngày 16/6/2022 Về việc xử lý vệ sinh đồng ruộng sau thu hoạch, diệt chuột và phòng ngừa sinh vật hại chuyển vụ của Chi cục. Theo dõi diễn biến của rầy, sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân 2 chấm, OBV, dòi đục nõn, bệnh nghẹt rễ,… trên lúa mùa để có biện pháp phòng trừ kịp thời, hiệu quả. Đánh chuột thường xuyên, liên tục bằng nhiều biện pháp để hạn chế sự gây hại của chuột. Tiến hành tỉa dặm và chăm bón để cây lúa sinh trưởng phát triển tốt.

 - Đối với cây rau màu, hoa: Tiếp tục gieo trồng và chăm sóc để cây sinh trưởng phát triển tốt.

 - Đối với cây ăn quả: Chăm sóc để cây phát triển quả tốt và theo dõi diễn biến gây hại của các đối tựợng sinh vật hại để phòng trừ kịp thời hiệu quả,…

 Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm và áp dụng các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp IPM để phòng trừ kịp thời các đối tượng sinh vật hại cây trồng, sử dụng thuốc BVTV theo nguyên tắc “4 đúng” khi sinh vật gây hại đến ngưỡng phòng trừ./.

Đặng Ngọc Trang - Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1236
Đã truy cập: 2788331