Hội nghị quán triệt các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

01/08/2022 14:10

      Sáng ngày 01/08, tại thành phố Hạ Long, Đảng ủy Bộ phận Chi cục Thủy sản  tổ chức Hội nghị quán triệt một số Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương và của cấp ủy cấp trên. Tham dự hội nghị có các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận Chi cục Thủy sản; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận và các đồng chí đảng viên giữ chức vụ của đơn vị.

     

Đồng chí Đỗ Đình Minh, Uỷ viên BCH Đảng bộ sở, Bí thư Đảng bộ bộ phận, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản chủ trì và truyền đạt nội dung

      Tại Hội nghị, Đồng chí Đỗ Đình Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ sở, Bí thư Đảng bộ bộ phận, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản đã quán triệt, trao đổi với các cán bộ, đảng viên về các nội dung: Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030; Kế hoạch số 82-KH/ĐUK ngày 20/6/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

      Đồng chí Bí thư Đảng bộ bộ phận Chi cục Thủy sản tập trung quán triệt và phân tích bốn chuyên đề chính: (1) Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao; (2) Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; (3) Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; (4) Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Thông qua Hội nghị các cán bộ, đảng viên của Đảng bộ bộ phận Chi cục đã nâng cao nhận thức về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện. Để các chủ trương, định hướng của các Nghị quyết nêu trên sớm đi vào thực tế của ngành, phù hợp với thực tiễn đơn vị, đồng chí Bí thư Đảng bộ bộ phận đề nghị các cấp ủy tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền những nội dung cốt lõi, trọng tâm của các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định đến đảng viên, đoàn viên, quần chúng trong chi bộ.

      Các nội dung khác, đồng chí Bí thư Đảng bộ bộ phận yêu cầu các đồng chí Bí thư chi bộ trực thuộc trực tiếp nghiên cứu, quán triệt tại chi bộ mình. Kết thúc hội nghị, đồng chí Đỗ Đình Minh, Bí thư Đảng bộ bộ phận, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản cũng đề nghĩ mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các phòng trạm, đặc biệt là người đứng đầu, người chủ trì phải gương mẫu, tự giác tiếp tục nghiên cứu và thực hiện trước, tự soi tự sửa để phát huy những cái tốt, điều chỉnh những khiếm khuyết.

Phạm Kỳ Anh - Chi cục Thủy sản


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 583
Đã truy cập: 2781290