Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc với Đoàn khảo sát của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

19/08/2022 16:11

      Thực hiện Văn bản số 2201/TĐC ngày 09/8/2022 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc khảo sát tình hình thực hiện Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa, chiều ngày 18/8/2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức buổi làm việc với Đoàn khảo sát của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

     

Đồng chí Ngô Tất Thắng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

      Thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển đã kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện chính sách pháp luật trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, chất lượng sản phẩm, hàng hóa lĩnh vực nông nghiệp; hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; kịp thời đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Hoạt động thông tin, tuyên truyền về ATTP, chất lượng sản phẩm hàng hóa nông lâm thủy sản gắn với thực hiện tiêu chuẩn, quy chuẩn được thường xuyên. Công tác thanh tra, kiểm tra, thẩm định, hậu cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp, sản phẩm nông lâm thủy sản gắn chặt chẽ với việc thực hiện Luật An toàn thực phẩm, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa, các tiêu chuẩn, quy chuẩn và ghi nhãn hàng hóa đang áp dụng. Số cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp, sản phẩm nông lâm thủy sản áp dụng, thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn ngày càng tăng; năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa ngày càng được cải thiện rõ nét. Sở đã tiếp nhận đăng ký hợp quy 11 cơ sở, các cơ sở này sản phẩm, hàng hóa cơ bản đáp ứng Quy chuẩn địa phương/QCVN. Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm thực hiện nghiêm túc, làm thay đổi nhận thức của người dân trong việc chuyển đổi vật liệu nổi phù hợp với Quy chuẩn địa phương.

Đại diện Đoàn khảo sát và đại diện các đơn vị thuộc Sở đã cùng nhau thảo luận các vấn đề xung quanh việc thực hiện Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa

      Tại buổi làm việc, đại diện Đoàn khảo sát và đại diện các đơn vị thuộc Sở đã cùng nhau thảo luận về thực trạng tình hình quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa; đánh giá sự phù hợp; mã số, mã vạch; truy suất nguồn gốc trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn và công tác phối hợp khi thực hiện nhiệm vụ quản lý. Những tồn tại hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa; đánh giá sự phù hợp; mã số, mã vạch; truy suất nguồn gốc trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn. Từ đó đưa ra đề xuất, kiến nghị các nội dung, giải pháp và cần thiết để hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa; đánh giá sự phù hợp; mã số, mã vạch; truy suất nguồn gốc; sử đổi bổ sung một số điều của Luật Chất lương sản phẩm, hàng hóa và các quy định khác có liên quan trong thời gian tới./.

Mai Linh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 476
Đã truy cập: 2781183