HƯỚNG DẪN TẠM THỜI VỀ CẤP, QUẢN LÝ MÃ SỐ VÙNG TRỒNG

26/08/2022 14:24

      Ngày 19/8/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 3156/2022/QĐ-BNN-TT về việc ban hành tài liệu hướng dẫn tạm thời về cấp và quản lý mã số vùng trồng.

Ảnh minh họa

      Theo đó, các yêu cầu về vùng trồng phải có quy mô tối thiểu đối với cây trồng lâu năm là 01 ha, cây hằng năm là 0,1 ha. Vùng trồng phải đáp ứng các điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm theo quy định. Có đầy đủ thông tin theo mẫu hướng dẫn (bao gồm: thông tin về truy xuất nguồn gốc, đối tượng cây trồng, tên giống cây trồng, diện tích, tiêu chuẩn áp dụng, sản lượng dự kiến,...).

      Về mã số vùng trồng được kết cấu như sau: VN - Mã tỉnh/Tp - Quận/huyện - Phường/xã - Cơ sở sản xuất - Năm cấp. Trong đó, Mã tỉnh/Tp, quận/huyện, phường/xã sử dụng mã số các đơn vị hành chính theo quy định tại Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam và các văn bản cập nhật, bổ sung mã số của các đơn vị hành chính mới. Mã cơ sở sản xuất do các tỉnh/thành phố quy định thống nhất theo số thứ tự từ 01 đến hết. Năm cấp, lấy hai số cuối của năm cấp mã số vùng trồng.

      Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng hướng dẫn việc thực hiện cấp, cấp lại, đình chỉ hay hủy bỏ mã số vùng trồng để các tổ chức, cá nhân có sản xuất trồng trọt thuận tiện trong việc triển khai thực hiện./.

Chu Văn Trí - Trung tâm Khuyến nông


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 665
Đã truy cập: 2781372