TRIỂN KHAI DỰ ÁN KHUYẾN NÔNG TRUNG ƯƠNG “XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRỒNG HỒI GHÉP THEO HƯỚNG HỮU CƠ PHỤC VỤ CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU” TẠI QUẢNG NINH

30/08/2022 08:14

      Dự án Khuyến nông Trung ương Xây dựng mô hình Hồi ghép theo hướng hữu cơ phục vụ chế biến và xuất khẩu được phê duyệt tại Quyết định số 697/QĐ-BNN-KHCN ngày 23/3/3022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Ninh chủ trì thực hiện.

Tập huấn trong mô hình

      Triển khai thực hiện các nội dung năm 2022 của dự án, ngày 11/8/2022 tại xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu, Trung tâm Khuyến nông đã tiến hành tập huấn trong mô hình cho 20 nông dân trong xã. Tại lớp tập huấn nông dân được thông báo về dự án; tổng quan về cây Hồi; giới thiệu về cây Hồi ghép; tập huấn kỹ thuật trồng cây Hồi ghép, kỹ thuật chăm sóc cây đến năm thứ ba; Kỹ thuật thu hái, đóng gói, vận chuyển, bảo quản hoa Hồi theo hướng hữu cơ.

      Tại Quảng Ninh, quy mô thực hiện năm 2022 của dự án là 2ha mô hình trồng mới. Trung tâm Khuyến nông đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp huyện Bình Liêu, UBND xã Đồng Văn khảo sát lựa chọn địa điểm, chọn hộ đáp ứng tiêu chí triển khai mô hình. 

Giao cây giống cho các hộ tham gia mô hình

      Các hộ tham gia mô hình được hỗ trợ cây giống Hồi ghép (550 cây/ha, trong đó 10% cây trồng dặm); phân bón NPK (5:10:3) 0,2 kg/cây; phân hữu cơ vi sinh 0,5kg/cây, mức hỗ trợ 100%. Ngày 15/8/2022, Trung tâm Khuyến nông đã tiến hành cấp phát cây giống, phân bón cho 03 hộ dân tham gia thực hiện mô hình. 

Chỉ đạo tập kết cây và trồng rừng

      Hết tháng 8/2022 các hộ tham gia mô hình đã hoàn thành trồng 02 ha mô hình có sự chỉ đạo, hướng dẫn kỹ thuật của chủ nhiệm và cán bộ kỹ thuật dự án. Với sự đảm bảo về tiêu chuẩn kỹ thuật cây giống; chỉ đạo tuân thủ quy trình kỹ thuật; tranh thủ thời tiết thuận lợi, sau khi trồng, cây bén rễ hồi xanh nhanh và đảm bảo tỷ lệ sống cao./.

 

Hoàng Thị Thế - Trung tâm khuyến nông


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 353
Đã truy cập: 2774138