05 Luật thông qua tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

05/09/2022 14:18

      Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV khai mạc ngày 23/5/2022, diễn ra trong thời gian 19 ngày. Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, trách nhiệm cao, không khí thảo luận sôi nổi, dân chủ, chất vấn trí tuệ, thẳng thắn, đa chiều, Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Trong chương trình làm việc Quốc hội đã biểu quyết thông qua các 05 Luật mới, bao gồm: Luật Cảnh sát cơ động; Luật Thi đua khen thưởng; Luật Điện ảnh; Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

     

Họp báo công bố kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

(Nguồn: baochinhphu.vn)

      Thực hiện văn bản số 2400/HĐPH ngày 12/7/2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến Giáo dục pháp luật Trung ương và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tại Kế hoạch số 187/KH-UBND ngày 03/8/2022 về việc phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật được thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội XV; triển khai một số nhiệm vụ Phổ biến giáo dục pháp luật và tăng cường phổ biến pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

      Nhằm phổ biến kịp thời, đầy đủ, tiếp tục giáo dục ý thức tuân thủ chấp hành pháp luật trong cán bộ và nhân dân; bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật của công dân; tăng cường trách nhiệm chỉ đạo của người đứng đầu đơn vị trong tổ chức triển khai và thi hành các các văn bản luật thuộc lĩnh vực quản lý; phát huy vai trò của công chức, viên chức, người lao động trong gương mẫu chấp hành, thực hiện các quy định của pháp luật, đề cao ý thức phục vụ nhân dân. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đăng tải, cập nhật toàn văn nội dung các Luật thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội XV.

STT

Tên Luật

Số hiệu

Ngày ban hành

Ngày có hiệu lực

1

Luật Cảnh sát cơ động

04/2022/QH15

14/6/2022

01/01/2023

2

Luật Điện ảnh

05/2022/QH15

15/6/2022

01/01/2023

3

Luật Thi đua, khen thưởng

06/2022/QH15

15/6/2022

01/01/2024

4

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

07/2022/QH15

16/6/2022

01/01/2023

5

Luật Kinh doanh bảo hiểm

08/2022/QH15

16/6/2022

01/01/2023

Thành Minh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 577
Đã truy cập: 2781284