Dự báo tình hình sinh vật gây hại cây trồng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (từ ngày 08/9 - 14/9/2022)

12/09/2022 08:55

      Trong tuần qua, thời tiết chủ đạo là mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng. Ngày 01 - 02/9 gần sáng và sáng có mưa rào và dông, ngày trời nắng. Nhiệt độ trung bình 28 - 290C, ẩm độ trung bình: 70 - 75%.

 Tình hình sinh trưởng cây trồng       

 Cây lúa (Lúa mùa): Diện tích 22.173 ha.

 + Lúa mùa sớm: Phơi màu - ngậm sữa.

 + Lúa mùa trung, muộn:  Cuối đẻ nhánh - đứng cái - đòng - trỗ.

 Cây rau màu các loại: Giai đoạn sinh trưởng từ gieo trồng -  thu hoạch.

 Cây ngô: Trỗ cờ - phát triển bắp.

 Cây lạc, tương: Ra hoa - phát triển củ (quả).

 Cây công nghiệp, cây ăn quả: Giai đoạn phát triển búp, thân lá, củ - quả - thu hoạch (cây cam: Phát triển quả; cây vải, nhãn: chăm sóc - phát triển lộc; Cây na: Chín - thu hoạch).

 Tình hình sinh vật gây hại 7 ngày qua

 Tình hình sinh vật gây hại cây trồng có xu hướng gây hại giảm so với cùng kỳ năm trước. Tổng diện tích nhiễm sinh vật hại trên cây trồng trong tuần là  822 ha, cụ thể:

 - Trên lúa mùa: Diện tích nhiễm rầy: 162 ha (tại Móng Cái, Ba Chẽ, Đông Triều, Hải Hà, Tiên Yên) tăng 1 ha so với cùng kỳ năm trước; Diện tích nhiễm sâu cuốn lá: 117 ha (tại Đầm Hà, Hải Hà, Ba Chẽ, Móng Cái) giảm 258 ha so với cùng kỳ năm trước; Diện tích nhiễm bệnh đạo ôn lá: 35,5 ha (tại Hạ Long, Bình Liêu, Ba Chẽ, Móng Cái) tăng 12,5 ha so với cùng kỳ năm trước; Diện tích nhiễm bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn: 70 ha (tại Hạ Long, Tiên Yên, Móng Cái) tăng 29 ha so với cùng kỳ năm trước; Diện tích nhiễm bệnh khô vằn: 337 ha (tại Uông Bí, Đông Triều, Quảng Yên, Hạ Long, Ba Chẽ, Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà, Bình Liêu, Móng Cái) giảm 331 ha so với cùng kỳ năm trước; Diện tích nhiễm chuột: 45 ha (tại Hạ Long, Uông Bí) giảm 88 ha so với cùng kỳ năm trước.

 - Trên cây công nghiệp: Diện tích nhiễm bệnh thối thân trên dong riềng: 20,5 ha (tại Bình Liêu) giảm 9,5 ha so với cùng kỳ năm trước, các đối tượng sinh vật hại khác gây hại nhẹ; Bọ xít muỗi, bọ cánh tơ, bệnh thối búp,... hại nhẹ trên cây chè;...

 - Trên cây lâm nghiệp: Diện tích nhiễm bệnh chết héo keo: 25 ha (tại Ba Chẽ) tăng 12 ha so với cùng kỳ năm trước. Các đối tượng sinh vật hại: Sâu róm thông, sâu đo ăn lá keo, bệnh phấn trắng keo, bệnh thán thư trên cây hồi, … hại nhẹ.

 - Trên cây ăn quả: Diện tích nhiễm bệnh loét cam: 10 ha (tại Đầm Hà) giảm 8 ha so với cùng kỳ năm trước. Sâu vẽ bùa, rệp, nhện đỏ, bệnh muội đen,... gây hại nhẹ trên cam; bệnh đốm nâu, bệnh thán thư, bệnh thối đầu cành, rệp,.. gây hại nhẹ cây thanh long; nhện lông nhung, sâu đục quả, rệp, bệnh thán thư, ... gây hại nhẹ trên cây nhãn vải; nhện đỏ, rệp, bệnh thán thư, ... gây hại nhẹ trên cây na,…

 - Ngoài ra, các sinh vật gây hại khác như sâu khoang, rệp, sâu đục quả, nhện đỏ, bệnh thán thư, bệnh phấn trắng,... trên cây rau; Sâu xám, chuột,... trên cây ngô; Rệp, nhện đỏ, bệnh đốm lá, gỉ sắt,... trên các loại hoa gây hại với mật độ và tỷ lệ thấp.

 Lúa mùa sớm giai đoạn phơi màu

 Dự báo tình hình sinh vật gây hại trên cây trồng trong thời gian tới (từ ngày 08/9 - 14/9/2022):

 - Trên lúa mùa: Dự kiến trưởng thành sâu đục thân hai chấm lứa 5 vũ hóa rải rác từ khoảng 10/9, Sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 sâu non tiếp tục nở và gây hại. Rầy cám lứa 7 tiếp tục nở và gây hại trên các trà lúa. Bệnh đạo ôn lá, chuột, khô vằn, bạc lá - đốm sọc vi khuẩn có xu hướng gây hại gia tăng trên các trà lúa. Ngoài ra, cần chú ý bệnh vàng lá, bệnh lùn sọc đen,...

 - Trên cây rau màu, hoa: Theo dõi diễn biến gây hại của bọ phấn, rệp, sâu khoang, bệnh thối nhũn, bệnh phấn trắng, bệnh thán thư, bệnh đốm lá,... trên cây rau; rệp, nhện đỏ, bệnh đốm lá, gỉ sắt,...trên các loại hoa; sâu keo mùa thu, chuột, bệnh đốm lá, bệnh khô vằn, bệnh gỉ sắt, sâu đục thân - bắp, rệp,...trên cây ngô.

 - Trên cây công nghiệp: Theo dõi bệnh thối thân, cháy lá,… trên dong riềng; bọ xít muỗi, bọ cánh tơ, bệnh thối búp,… trên cây chè,…

 - Trên cây ăn quả: Theo dõi diễn biến của bệnh thán thư, sâu đục quả, rệp, bọ xít, nhện đỏ,... trên nhãn, vải; sâu vẽ bùa, nhện đỏ, rệp, bệnh loét… trên cam; nhện đỏ, rệp, bệnh thán thư, ... trên cây na; bệnh đốm nâu, bệnh thán thư, thối đầu cành, rệp,... trên cây thanh long,...

 - Trên cây lâm nghiệp: Theo dõi chặt chẽ diễn biến các đối tượng sinh vật hại: sâu đo ăn lá keo, sâu róm thông, bệnh chết héo keo, bệnh phấn trắng keo, bệnh thán thư, chấu chấu tre lưng vàng,…

 Một số biện pháp xử lý sinh vật gây hại trên cây trồng

 Chủ động phòng chống các sinh vật hại bảo vệ an toàn cho sản xuất theo Phương án số 430/PA-TTBVTV ngày 20/6/2022 của Chi cục, cụ thể:

 - Đối với cây lúa: Tiến hành chăm sóc, bón phân để cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt. Thường xuyên thăm đồng kiểm tra tình hình sinh vật hại để có biện pháp xử lý kịp thời.

 - Đối với cây rau màu, hoa: Tiếp tục gieo trồng và chăm sóc để cây sinh trưởng phát triển tốt.

 - Đối với cây ăn quả: Chăm sóc để cây phát triển quả tốt và theo dõi diễn biến gây hại của các đối tựợng sinh vật hại để phòng trừ kịp thời hiệu quả,…

 Chủ động các biện pháp tiêu thoát nước khi có mưa lớn để tránh gây ngập úng ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây trồng.

 Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm và áp dụng các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp IPM để phòng trừ kịp thời các đối tượng sinh vật hại cây trồng, sử dụng thuốc BVTV theo nguyên tắc “4 đúng” khi sinh vật gây hại đến ngưỡng phòng trừ./.

Đỗ Thị Hồng - Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 65
Đã truy cập: 2902602