Dự báo tình hình sinh vật gây hại cây trồng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (từ ngày 15/9 - 21/9/2022)

16/09/2022 10:03

      Ngày 08-10/9, đêm và sáng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Các ngày còn lại, thời tiết chủ yếu là mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng. Nhiệt độ trung bình tuần: 28-290C

 Tình hình sinh trưởng cây trồng       

 Cây lúa: Lúa mùa: Diện tích: 22.173 ha.

 + Diện tích lúa đã trỗ khoảng 4.000ha.

 + Lúa mùa sớm: GĐST: Chắc xanh - đỏ đuôi.

 + Lúa mùa trung, muộn: Đứng cái - đòng - trỗ - ngậm sữa

 Cây rau màu các loại: Giai đoạn sinh trưởng từ gieo trồng - phát triển thân lá, củ, quả - thu hoạch.

 Cây ngô: GĐST: Phát triển bắp.

 Cây lạc, tương: GĐST: Ra hoa - Phát triển củ (quả).

 Cây công nghiệp, cây ăn quả giai đoạn sinh trưởng phát triển búp, thân lá, củ - quả - thu hoạch: Cam: Phát triển quả - quả già; cây vải, nhãn: Chăm sóc - phát triển lộc. Cây na: Chín - thu hoạch.

 Tình hình sinh vật gây hại 7 ngày qua

 Tổng diện tích nhiễm sinh vật hại trên cây trồng trong tuần là 1.702,5 ha, cụ thể:

 - Trên lúa mùa: Diện tích nhiễm rầy: 515,5 ha (tại Móng Cái, Ba Chẽ, Hải Hà, Vân Đồn, Cẩm Phả, Đông Triều) tăng 342,5 ha so với cùng kỳ năm trước; Diện tích nhiễm sâu cuốn lá: 377 ha (tại Đầm Hà, Hải Hà, Uông Bí, Đông Triều, Móng Cái) tăng 257 ha so với cùng kỳ năm trước; Diện tích nhiễm bệnh đạo bạc lá, đốm sọc vi khuẩn: 67 ha (tại Móng Cái, Hạ Long) tăng 20 ha so với cùng kỳ năm trước; Diện tích nhiễm bệnh đạo ôn lá: 45,5 ha (tại Móng Cái, Hạ Long, Bình Liêu, Ba Chẽ) tăng 39,5 ha so với cùng kỳ năm trước; Diện tích nhiễm bệnh khô vằn: 585 ha (tại Uông Bí, Đông Triều, Quảng Yên, Hạ Long, Vân Đồn, Cẩm Phả, Ba Chẽ, Đầm Hà, Hải Hà, Bình Liêu, Móng Cái) giảm 308,5 ha so với cùng kỳ năm trước; Diện tích nhiễm chuột: 57 ha (tại Hạ Long, Uông Bí) giảm 136 ha so với cùng kỳ năm trước.

 - Trên cây công nghiệp: Diện tích nhiễm bệnh thối thân trên dong riềng: 20,5 ha (tại Bình Liêu) giảm 9,5 ha so với cùng kỳ năm trước, các đối tượng sinh vật hại khác gây hại nhẹ; Bọ xít muỗi, bọ cánh tơ, bệnh thối búp,... hại nhẹ trên cây chè;...

 - Trên cây lâm nghiệp: Diện tích nhiễm bệnh chết héo keo: 25 ha (tại Ba Chẽ) tăng 12 ha so với cùng kỳ năm trước. Các đối tượng sinh vật hại: Sâu róm thông, sâu đo ăn lá keo, bệnh phấn trắng keo, bệnh thán thư trên cây hồi, … hại nhẹ.

 - Trên cây ăn quả: Diện tích nhiễm bệnh loét cam: 10 ha (tại Đầm Hà) giảm 8 ha so với cùng kỳ năm trước. Các đối tượng sinh vật hại: Sâu vẽ bùa, rệp, nhện đỏ, bệnh muội đen,... gây hại nhẹ trên cam; bệnh đốm nâu, bệnh thán thư, bệnh thối đầu cành, rệp,.. gây hại nhẹ cây thanh long; nhện lông nhung, rệp, bệnh thán thư, ... gây hại nhẹ trên cây nhãn vải; nhện đỏ, rệp, bệnh thán thư, ... gây hại nhẹ trên cây na.

 - Ngoài ra, các sinh vật gây hại khác như sâu khoang, rệp, sâu đục quả, nhện đỏ, bệnh thán thư, bệnh phấn trắng,... trên cây rau; Sâu xám, chuột,... trên cây ngô; Rệp, nhện đỏ, bệnh đốm lá, gỉ sắt,... trên các loại hoa gây hại với mật độ và tỷ lệ thấp.

Sử dụng máy bay điều khiển từ xa để phòng trừ sâu bệnh tại Đông Triều

 Dự báo tình hình sinh vật gây hại trên cây trồng trong thời gian tới (từ ngày 15/9 - 21/9/2022):

 Trên lúa mùa: Trưởng thành sâu đục thân hai chấm lứa 5 tiếp tục vũ hóa và đẻ trứng, sâu non nở, gây hại trên các trà lúa trỗ sau 20/9, Sâu cuốn lá nhỏ lứa 6: Cao điểm 1: Sâu non tiếp tục gây hại; cao điểm 2: Sâu non sẽ nở và gây hại khoảng từ 18/9 trở đi trên trà lúa giai đoạn đứng cái - đòng. Rầy lứa 7 tiếp tục gây hại trên các trà lúa. Bệnh đạo ôn lá, chuột, khô vằn, bạc lá - đốm sọc vi khuẩn có xu hướng gây hại gia tăng trên các trà lúa. Ngoài ra, cần chú ý bệnh vàng lá, bệnh lùn sọc đen,...

 Trên cây rau màu, hoa: Theo dõi diễn biến gây hại của rệp, sâu khoang, bọ phấn, bệnh thối nhũn, bệnh phấn trắng, bệnh đốm lá,... trên cây rau; sâu xám, chuột,... trên ngô; rệp, nhện đỏ, bệnh đốm lá, gỉ sắt,... trên các loại hoa.

 Trên cây công nghiệp: Theo dõi bệnh thối thân, cháy lá,… trên dong riềng; bọ xít muỗi, bọ cánh tơ, bệnh thối búp,… trên cây chè,…

 Trên cây ăn quả: Theo dõi diễn biến của bệnh thán thư, rệp, bọ xít, nhện đỏ,... trên nhãn, vải; sâu vẽ bùa, nhện đỏ, rệp, bệnh loét… trên cam; nhện đỏ, rệp, bệnh thán thư, ... trên cây na; bệnh đốm nâu, bệnh thán thư, thối đầu cành, rệp,... trên cây thanh long,...

 Trên cây lâm nghiệp: Theo dõi chặt chẽ diễn biến các đối tượng sinh vật hại: sâu đo ăn lá keo, sâu róm thông, bệnh chết héo keo, bệnh phấn trắng keo, bệnh thán thư, chấu chấu tre lưng vàng,…

 Một số biện pháp xử lý sinh vật gây hại trên cây trồng:

 Gieo trồng các cây trồng vụ mùa theo đúng lịch thời vụ. Chủ động phòng chống các sinh vật hại bảo vệ an toàn cho sản xuất ngay từ đầu vụ theo Phương án số 430/PA-TTBVTV: Phương án bảo vệ thực vật vụ mùa, vụ đông năm 2022 ngày 20/6/2022 của Chi cục, cụ thể:

 - Đối với cây lúa: Tiến hành chăm sóc, bón phân để cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt. Thường xuyên thăm đồng kiểm tra tình hình sinh vật hại để có biện pháp xử lý kịp thời.

 - Đối với cây rau màu, hoa: Tiếp tục gieo trồng và chăm sóc để cây sinh trưởng phát triển tốt.

 - Đối với cây ăn quả: Chăm sóc để cây phát triển quả tốt và theo dõi diễn biến gây hại của các đối tựợng sinh vật hại để phòng trừ kịp thời hiệu quả,…

 Chủ động các biện pháp tiêu thoát nước khi có mưa lớn để tránh gây ngập úng ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây trồng.

 Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm và áp dụng các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp IPM để phòng trừ kịp thời các đối tượng sinh vật hại cây trồng, sử dụng thuốc BVTV theo nguyên tắc “4 đúng” khi sinh vật gây hại đến ngưỡng phòng trừ./.

Nguyễn Trọng Đằng - Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1031
Đã truy cập: 2786839