Dự báo tình hình sinh vật gây hại cây trồng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (từ ngày 22/9 - 28/9/2022)

28/09/2022 10:28

      Ngày 15-17/9, mây thay đổi, có mưa rào và dông, có nơi mưa vừa, tập trung chủ yếu vào đêm 16, ngày 17/9. Các ngày còn lại, thời tiết chủ yếu là mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, đêm và sáng trời mát.

 Tình hình sinh trưởng cây trồng       

 Cây lúa: Lúa mùa: Diện tích: 22.173 ha.

 + Diện tích lúa đã trỗ khoảng 7.000ha.

 + Lúa mùa sớm: GĐST: Đỏ đuôi - chín - thu hoạch.

 + Lúa mùa trung, muộn: Đòng - trỗ - ngậm sữa - chắc xanh.

 Cây rau màu các loại: Giai đoạn sinh trưởng từ gieo trồng - phát triển thân lá, củ, quả - thu hoạch.

 Cây ngô: GĐST: Phát triển bắp - thu hoạch.

 Cây lạc, tương: GĐST: Phát triển củ (quả).

 Cây công nghiệp, cây ăn quả giai đoạn sinh trưởng phát triển búp, thân lá, củ - quả - thu hoạch: Cam: Phát triển quả - quả già; cây vải, nhãn: Chăm sóc - phát triển lộc. Cây na: Vệ sinh vườn.

 Tình hình sinh vật gây hại 7 ngày qua

 Tổng diện tích nhiễm sinh vật hại trên cây trồng trong tuần là 1.041,4 ha, cụ thể:

 - Trên lúa mùa: Diện tích nhiễm rầy: 277 ha (tại Móng Cái, Ba Chẽ, Hải Hà, Cẩm Phả, Đông Triều, Hạ Long) tăng 277 ha so với cùng kỳ năm trước; Diện tích nhiễm sâu cuốn lá: 84 ha (tại Hạ Long, Đông Triều, Ba Chẽ, Móng Cái) tăng 84 ha so với cùng kỳ năm trước; Diện tích nhiễm bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn: 67,2 ha (tại Quảng Yên, Hạ Long, Móng Cái) tăng 40,2 ha so với cùng kỳ năm trước; Diện tích nhiễm bệnh đạo ôn lá: 15 ha (tại Móng Cái, Bình Liêu, Ba Chẽ) tăng 5 ha so với cùng kỳ năm trước; Diện tích nhiễm bệnh khô vằn: 467,7 ha (tại Uông Bí, Đông Triều, Quảng Yên, Hạ Long, Cẩm Phả, Vân Đồn, Tiên Yên, Ba Chẽ, Đầm Hà, Hải Hà, Bình Liêu, Móng Cái) giảm 492,3 ha so với cùng kỳ năm trước; Diện tích nhiễm chuột: 65 ha (tại Hạ Long, Uông Bí) giảm 108 ha so với cùng kỳ năm trước; Diện tích nhiễm sâu đục thân 2 chấm: 10 ha (tại Móng Cái) giảm 5 ha so với cùng kỳ năm trước.

 - Trên cây công nghiệp: Diện tích nhiễm bệnh thối thân trên dong riềng: 20,5 ha (tại Bình Liêu) tăng 20,5 ha so với cùng kỳ năm trước, các đối tượng sinh vật hại khác gây hại nhẹ; Bọ xít muỗi, bọ cánh tơ, bệnh thối búp,... hại nhẹ trên cây chè;...

 - Trên cây lâm nghiệp: Diện tích nhiễm bệnh chết héo keo: 25 ha (tại Ba Chẽ) tăng 12 ha so với cùng kỳ năm trước. Các đối tượng sinh vật hại: Sâu róm thông, sâu đo ăn lá keo, bệnh phấn trắng keo, bệnh thán thư trên cây hồi, … hại nhẹ.

 - Trên cây ăn quả: Diện tích nhiễm bệnh loét cam: 10 ha (tại Đầm Hà) giảm 5 ha so với cùng kỳ năm trước. Các đối tượng sinh vật hại: Sâu vẽ bùa, rệp, nhện đỏ, bệnh muội đen,... gây hại nhẹ trên cam; bệnh đốm nâu, bệnh thán thư, bệnh thối đầu cành, rệp,.. gây hại nhẹ cây thanh long; nhện lông nhung, rệp, bệnh thán thư, ... gây hại nhẹ trên cây nhãn vải; nhện đỏ, rệp, bệnh thán thư, ... gây hại nhẹ trên cây na.

 - Ngoài ra, các sinh vật gây hại khác như sâu khoang, rệp, sâu đục quả, nhện đỏ, bệnh thán thư, bệnh phấn trắng,... trên cây rau; Rệp, sâu đục thân - bắp, chuột, bệnh đốm lá, gỉ sắt... trên cây ngô; Rệp, nhện đỏ, bệnh đốm lá, gỉ sắt,... trên các loại hoa gây hại với mật độ và tỷ lệ thấp.

Lúa mùa sớm giai đoạn chín

 Dự báo tình hình sinh vật gây hại trên cây trồng trong thời gian tới (từ ngày 22/9 - 28/9/2022):

 Trên lúa mùa: Trưởng thành sâu đục thân hai chấm lứa 5 tiếp tục vũ hóa và đẻ trứng, sâu non tiếp tục nở, gây hại trên các trà lúa. Sâu cuốn lá nhỏ lứa 6: Cao điểm 1: Sâu non tiếp tục gây hại; cao điểm 2: Sâu non tiếp tục nở và gây hại trên trà lúa giai đoạn đòng. Rầy lứa 7 tiếp tục gây hại trên các trà lúa. Rầy cám lứa 8 sẽ ra khoảng từ 27/9. Bệnh đạo ôn cổ bông, chuột, khô vằn, bạc lá - đốm sọc vi khuẩn có xu hướng gây hại gia tăng trên các trà lúa. Ngoài ra, cần chú ý bệnh vàng lá, bệnh đốm nâu,...

 Trên cây rau màu, hoa: Theo dõi diễn biến gây hại của rệp, sâu khoang, bọ phấn, bệnh thối nhũn, bệnh phấn trắng, bệnh đốm lá,... trên cây rau; Rệp, sâu đục thân - bắp, chuột, bệnh đốm lá, gỉ sắt... trên ngô; rệp, nhện đỏ, bệnh đốm lá, gỉ sắt,... trên các loại hoa.

 Trên cây công nghiệp: Theo dõi bệnh thối thân, cháy lá,… trên dong riềng; bọ xít muỗi, bọ cánh tơ, bệnh thối búp,… trên cây chè,…

 Trên cây ăn quả: Theo dõi diễn biến của bệnh thán thư, rệp, bọ xít, nhện đỏ,... trên nhãn, vải; sâu vẽ bùa, nhện đỏ, rệp, bệnh loét… trên cam; nhện đỏ, rệp, bệnh thán thư, ... trên cây na; bệnh đốm nâu, bệnh thán thư, thối đầu cành, rệp,... trên cây thanh long,...

 Trên cây lâm nghiệp: Theo dõi chặt chẽ diễn biến các đối tượng sinh vật hại: sâu đo ăn lá keo, sâu róm thông, bệnh chết héo keo, bệnh phấn trắng keo, bệnh thán thư, chấu chấu tre lưng vàng,…

 Một số biện pháp xử lý sinh vật gây hại trên cây trồng:

 Gieo trồng các cây trồng vụ mùa theo đúng lịch thời vụ. Chủ động phòng chống các sinh vật hại bảo vệ an toàn cho sản xuất ngay từ đầu vụ theo Phương án số 430/PA-TTBVTV: Phương án bảo vệ thực vật vụ mùa, vụ đông năm 2022 ngày 20/6/2022 của Chi cục, cụ thể:

 - Đối với cây lúa: Tiến hành thu hoạch những diện tích lúa mùa sớm đã chín theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng” để tránh thiệt hại do sâu bệnh cuối vụ gây ra. Thường xuyên thăm đồng kiểm tra tình hình sinh vật hại trên trà mùa trung và mùa muộn để có biện pháp xử lý kịp thời.

 - Đối với cây rau màu, hoa: Tiếp tục gieo trồng và chăm sóc để cây sinh trưởng phát triển tốt.

 - Đối với cây ăn quả: Chăm sóc để cây phát triển quả tốt và theo dõi diễn biến gây hại của các đối tựợng sinh vật hại để phòng trừ kịp thời hiệu quả.

 Chủ động các biện pháp tiêu thoát nước khi có mưa lớn để tránh gây ngập úng ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây trồng.

 Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm và áp dụng các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp IPM để phòng trừ kịp thời các đối tượng sinh vật hại cây trồng, sử dụng thuốc BVTV theo nguyên tắc “4 đúng” khi sinh vật gây hại đến ngưỡng phòng trừ./.

Lê Thị Thùy Dung - Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 102
Đã truy cập: 2780809