THÍ ĐIỂM TỔ CHỨC KÊNH TIÊU THỤ NÔNG SẢN TẠI THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

14/10/2022 15:14

       Ngày 28/9/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 2796/QĐ-UBND về Phê duyệt dự án thí điểm kênh tiêu thụ nông sản vi chủ thể chính trong kênh là các doanh nghiệp/hợp tác xã phân phối trên địa bàn thị xã Đông Triều.

      Theo đó, mục tiêu đề án nhằm hình thành kênh tiêu thụ nông sản tại vùng sản xuất nông sản tập trung và phân tán, tạo tiền đề phát triển chuỗi kênh tiêu thụ bền vững; mỗi năm kết nối mới từ 3-10 sản phẩm OCOP, sản phẩm nông, thuỷ sản của tỉnh vào tiêu thụ tại kênh tiêu thụ nông sản. Đưa kênh tiêu thụ nông sản lên sàn giao dịch thương mại điện tử của tỉnh Quảng Ninh và một số sàn giao dịch thương mại trong và ngoài nước…

Trồng dưa vàng tại HTX Nông nghiệp Bình Khê

      Tham gia kênh tiêu thụ là 23 hộ, hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, phân phối các sản phẩm nông sản, thủy sản, sản phẩm OCOP đang hoạt động trên địa bàn thị xã Đông Triều. Đối tương tham gia kênh sẽ có các quyền lợi như: (1) Được lựa chọn những sàn phẩm phù hợp cho việc sản xuất kinh doanh tại đơn vị. (2) Giới thiệu, tiêp cận trực tiêp với hộ sản xuât, doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất/sản xuất kinh doanh các sản phẩm nông sản, thủy sản, sản phẩm OCOP của địa phương để đàm phán mức giá thu mua hợp lý và có tính cạnh tranh. (3) Các sở, ngành, địa phương tạo điều kiện giải quyết nhanh một số nội dung liên quan (Giải quyết nhanh chóng các thủ tục pháp lý liên quan đến thành lập tổ chức kinh doanh; Tổ chức/tham gia các chương trình xúc tiến thương mại; Hỗ trợ đăng tải thông tin của các tổ chức và sản phẩm lên sàn thương mại điện tử tỉnh, dongtrieumart.vn, Postmart.vn, Voso.vn,…). (4) Được cung cấp thông tin về các chính sách tín dụng ưu đãi tại các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh nhằm mở rộng sản xuất kinh doanh.

      Bên cạnh quyền lợi, các đơn vị tham gia cũng phải có trách nhiệm cụ thể như duy trì ổn định các hợp đồng, thoả thuận kinh tể với các hộ, doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất kinh doanh; hướng dẫn các quy trình thủ tục do doanh nghiệp, hợp tác xã yêu cầu để các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh hoàn thiện nhằm kết nối sản phẩm vào tiêu thụ tại hộ, doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Dự án được triển khai thực hiện trong giai đoạn 2022-2023 để có cơ sở đánh giá hiệu quả cụ thể trước khi nhân rộng./.

 

Chu Văn Trí - Trung tâm Khuyến nông


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 940
Đã truy cập: 2785206