ĐỀ ÁN NGHIÊN CỨU, SẢN XUẤT GIỐNG PHỤC VỤ TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2022-2030

26/10/2022 09:50

      Ngày 17/10/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3030/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án Thực hiện chương trình nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2022 – 2030.

      Theo đó, mục tiêu nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu, chọn tạo, chuyển giao, sản xuất, cung ứng, quản lý, kiểm định giống cây trồng, vật nuôi theo hướng công nghiệp hiện đại góp phần thực hiện thành công định hướng cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; thiết lập hệ thống quản lý giống đồng bộ từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh đến cơ quan quản lý giống của tỉnh. Mục tiêu cụ thể: Giai đoạn 2022 – 2025 sẽ nâng cao tỷ lệ sử dụng giống tiến bộ kỹ thuật cho sản xuất đại trà phù hợp với điều kiện của từng vùng; Nâng cao năng lực nghiên cứu, chọn tạo, chuyển giao, sản xuất, cung ứng, quản lý, kiểm nghiệm giống cây trồng, vật nuôi, lâm nghiệp, thuỷ sản theo hướng hiện đại hoá; Thiết lập hệ thống quản lý giống đồng bộ từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh đến cơ quan quản lý giống của tỉnh; Hỗ trợ, khuyến khích các thành phần kinh tế trong và ngoài tỉnh đầu tư nghiên cứu, chọn tạo, sản xuất và cung ứng giống, đồng thời đẩy mạnh hơn việc xã hội hoá phát triển giống cây trồng, vật nuôi, lâm nghiệp, thuỷ sản dưới sự quản lý của nhà nước. Giai đoạn 2026 – 2030, lĩnh vực trồng trọt, tỷ lệ sử dụng giống xác nhận, giống mới, giống chất lượng cao trong sản xuất đối với cây lúa đạt 100%, cây chè đạt trên 95%, cây ăn quả đạt trên 80%, đối với các cây khác đạt trên 90%; Lĩnh vực chăn nuôi, tỷ lệ sử dụng giống chất lượng cao trong sản xuất đối với bò thịt đạt trên 80%, giống lợn đạt trên 98%, giống gia cầm đạt trên 90%; Lĩnh vực lâm nghiệp, tỷ lệ sử dụng giống xác nhận đạt trên 95%, sinh khối tăng trưởng đạt 30 - 35 m3/ha/năm; Lĩnh vực thuỷ sản,  100% giống phục vụ nuôi thuỷ sản là giống chất lượng cao được sản xuất trong tỉnh (Tỷ lệ nuôi cá truyền thống là 65%, thủy đặc sản 30% và cá nước lạnh chiếm 5%).

Ảnh minh họa

       Để triển khai thực hiện kế hoạch trên, đề án đã nêu một số giải pháp gồm: Tiếp tục duy trì, mở rộng, nâng cấp và xây dựng mới cơ sở hạ tầng, sản xuất phát triển giống; Giải pháp khoa học công nghệ; Tiếp tục củng cố, phát triển hệ thống sản xuất, cung ứng giống và dịch vụ về giống; Tăng cường công tác khuyến nông ứng dụng giống mới, chuyển giao kỹ thuật và xúc tiến thương mại về giống; Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về giống đảm bảo kiểm soát được giống cây trồng, giống vật nuôi cả về chủng loại và số lượng; Tăng cường hợp tác và đào tạo nguồn nhân lực chuyên ngành nghiên cứu và sản xuất giống; Giải pháp về thị trường; Giải pháp bảo vệ môi trường gắn với an toàn dịch bệnh; Giải pháp đổi mới công tác quản lý của các cơ sở sản xuất giống; Phát triển cơ sở sản xuất thức ăn phục vụ sản xuất giống; Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giống; Giải pháp chính sách khuyến khích phát triển giống và nguồn vốn đầu tư./.

Chu Văn Trí - Trung tâm Khuyến nông


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 854
Đã truy cập: 2597809