Tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2022

23/11/2022 14:28

       Kiểm lâm viên, đại biểu của các tổ đội bảo vệ rừng PCCCR của các phường, xã; Công ty lâm nghiệp, Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng và một số chủ rừng lớn, tham gia tập huấn cơ bản đã nắm được nội dung tuyên truyền về các quy định của pháp luật trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; sử dụng các thành thạo dụng cụ thủ công và cơ giới trong chữa cháy rừng (máy thổi gió, cưa xăng…) và nắm được kỹ thuật, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy rừng.

      Thực hiện Quyết định số 110/QĐ-KL ngày 12/8/2022 của Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ninh “Về việc tổ chức hội nghị tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2022” cho các đối tượng là Kiểm lâm phụ trách địa bàn thuộc các Hạt kiểm lâm; các tổ đội bảo vệ rừng PCCCR của các phường, xã; Công ty lâm nghiệp, Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng và một số chủ rừng lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Năm 2022, Ban chỉ đạo Hội nghị tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy rừng đã tổ chức thực hiện 02 Hội nghị tuyên truyền, tập huấn trên địa bàn thị xã Quảng Yên và địa bàn huyện Tiên Yên.

Năm 2022, Ban chỉ đạo Hội nghị tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy rừng đã tổ chức thực hiện 02 Hội nghị tuyên truyền, tập huấn 

       Căn cứ Kế hoạch số 978/KH-KL ngày 12/8/2022 và Quyết định số 111/QĐ-KL “về việc cử cán bộ, công chức làm giảng viên hội nghị tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2022” của Chi cục Kiểm lâm, Phòng QLBVR&BTTN và Đội KLCĐ&PCCCR số 1 phối hợp xây dựng tài liệu và giảng viên tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ PCCCR.

      Trong đó, Nội dung tuyên truyền về quy định của pháp luật trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, bao gồm: Luật lâm nghiệp; Luật phòng cháy và chữa cháy; Nghị định 156/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16/11/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật lâm nghiệp; Nghị định 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 18/8/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Một số các quy định khác về công tác phòng cháy và chữa cháy rừng.

      Nội dung tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy rừng, gồm: 2 phần (Phần lý thuyết, Phần thực hành). Phần lý thuyết, gồm: Những kiến thức chung về PCCCR; Kiến thức về phòng cháy rừng và Kiến thức về chữa cháy rừng. Phần thực hành, gồm: Hướng dẫn sử dụng các dụng cụ thủ công và cơ giới trong chữa cháy rừng (máy thổi gió, cưa xăng…); Hướng dẫn kỹ thuật, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy rừng và Thực nghiệm một số tình huống chữa cháy rừng tại thực địa.

      Đội KLCĐ&PCCCR số 1 phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Tiên Yên và Hạt Kiểm lâm thị xã Quảng Yên chuẩn bị hội trường, vị trí thực nghiệm một số tình huống chữa cháy rừng và các trang thiết bị phục vụ cho buổi Hội nghị đầy đủ đảm bảo yêu cầu đề ra. 

Lớp thứ nhất, tổ chức tại thị xã Quảng Yên: 50 học viên;  (gồm:  Thị xã Đông Triều, Thành phố Uông Bí, Thị xã Quảng Yên, Ban quản lý rừng PH hồ Yên Lập, Khu BTTN Đồng Sơn - Kỳ Thượng, Đội KLCĐ&PCCCR số 2, Thành phố Hạ Long). Lớp thứ 2 tổ chức tại huyện Tiên Yên: 50 học viên (gồm: Thành phố Móng Cái, huyện Hải Hà, huyện Đầm Hà, huyện Tiên Yên, huyện Bình Liêu, huyện Ba Chẽ, huyện Vân Đồn, huyện Cô Tô và thành phố Cẩm Phả).

      Kiểm lâm viên, đại biểu của các tổ đội bảo vệ rừng PCCCR của các phường, xã; Công ty lâm nghiệp, Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng và một số chủ rừng lớn, tham gia tập huấn cơ bản đã nắm được nội dung tuyên truyền về các quy định của pháp luật trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; sử dụng các thành thạo dụng cụ thủ công và cơ giới trong chữa cháy rừng (máy thổi gió, cưa xăng…) và nắm được kỹ thuật, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy rừng. 

      Trong thời gian tới, Chi cục Kiểm lâm cần liên kết đào tạo để cấp chứng chỉ PCCCR cho lực lượng chuyên trách về PCCCR. Đối với các Hạt Kiểm lâm, UBND huyện, xã cần tăng cường kiểm tra trong công tác PCCCR; thường xuyên thực hiện tập huấn công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng cho các tổ đội PCCCR ở cơ sở và các chủ rừng; phân công công chức có năng lực, trình độ, sức khỏe để quản lý, bảo dưỡng, sử dụng trang thiết bị và công cụ PCCCR được trang bị. Đối với các chủ rừng cần tăng cường kiểm tra về công tác PCCCR vào mùa hanh khô; bố trí nguồn kinh phí cho tập huấn, mua sắm trang thiết bị, dụng cụ phục vụ công tác PCCCR./.

Mai Linh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 443
Đã truy cập: 2770589