Nghiên cứu, học tập kinh nghiệm thực tế việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi

24/11/2022 10:53

      Thực hiện Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 11/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi; Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 17/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Từ ngày 03/11/2022 đến ngày 13/11/2022, Đoàn công tác do Ban Dân tộc tỉnh chủ trì phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh và một số địa phương mới ra khỏi diện đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh đi nghiên cứu, học tập kinh nghiệm thực tế việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 tại một số tỉnh Tây Nguyên.

      Việc học tập, nghiên cứu thực tế giúp đội ngũ cán bộ tham mưu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia từ tỉnh đến cơ sở có thêm kiến thức thực tế để thực hiện tốt công tác tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi, nhất là địa bàn các xã, thôn mới hoàn thành Chương trình 135, ra khỏi diện đặc biệt khó khăn nói riêng trong thời giai tới. Từ đó, cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh, góp phần nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giàu nghèo và chênh lệch vùng miền, bảo đảm an sinh xã hội, tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao chất lượng sống mọi mặt của nhân dân, đồng bào DTTS, thực hiện và hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Mô hình trồng cây Tầm vông của hộ gia đình ông Y Piơn Mlo xã Dray Sáp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk

Mô hình trồng hoa của hộ gia đình ông Nguyễn Phong Phú thị trấn Thạch Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

      Đoàn công tác đã được Ban Dân tộc và các Sở, ngành liên quan tại các tỉnh Tây Nguyên phối hợp tạo điều kiện, hướng dẫn, giới thiệu để Đoàn được học tập, nghiên cứu thực tế các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất, triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2022 và bố trí làm việc với Đoàn, giúp Đoàn công tác hoàn thành tốt các nội dung chương trình theo kế hoạch đã đề ra. 

      Thông qua các buổi nghiên cứu, trao đổi, học tập kinh nghiệm thực tế, từ đó phát huy vai trò, trách nhiệm của từng thành viên trực tiếp tham gia Đoàn công tác trong việc tham mưu, đề xuất các cơ chế chính sách, các mô hình phát triển kinh tế - xã hội phù hợp, hiệu quả góp phần giảm nghèo bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh trong thời gian tới./.

Phạm Văn Tuân - Chi cục Phát triển nông thôn


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1190
Đã truy cập: 3182077