Dự báo tình hình sinh vật gây hại cây trồng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (từ ngày 24/11 - 30/11/2022)

25/11/2022 10:23

      Nhìn chung, trong tuần trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, ngày giảm mây, trời nắng, đêm và sáng trời lạnh.

 Tình hình sinh trưởng cây trồng       

 Cây lúa (Lúa mùa): diện tích 22.602 ha. Thu hoạch xong.

 Cây rau màu các loại: Giai đoạn sinh trưởng từ gieo trồng -  thu hoạch.

 Cây ngô đông: 9 lá -  xoáy nõn - trỗ cờ.

 Cây công nghiệp, cây ăn quả: giai đoạn phát triển búp, thân lá, củ - quả - thu hoạch (Cây cam: quả già - chín thu hoạch; Cây vải, nhãn: phát triển lộc; Cây na: vệ sinh vườn, na chiêm phát triển quả - thu hoạch)

 Tình hình sinh vật gây hại 7 ngày qua

 Tổng diện tích nhiễm sinh vật hại trên cây trồng trong tuần là 27 ha, cụ thể:

 - Trên cây rau: Diện tích nhiễm bọ nhảy: 5 ha (tại Hải Hà) tăng 5ha so với cùng kỳ năm trước; Diện tích nhiễm bệnh thối nhũn: 7 ha (tại Hải Hà) tăng 7 ha so với cùng kỳ năm trước; các đối tượng sinh vật hại khác: rệp, sâu khoang, sâu xanh, sâu tơ, bệnh héo xanh, bệnh phấn trắng, bệnh thán thư, bệnh đốm lá, ... gây hại nhẹ

 - Trên cây ăn quả: Diện tích nhiễm ruồi đục quả: 8ha(tại Vân Đồn) tăng 8 ha tăng so với cùng  kỳ năm trước; Diện tích nhiễm bướm trích hút quả 7 ha (tại Vân Đồn) tăng 7 ha so với cùng kỳ năm trước. Các đối tượng sinh vật:  Sâu vẽ bùa, rệp, nhện đỏ, bệnh muội đen, bệnh loét,... gây hại nhẹ trên cam; bệnh đốm nâu, bệnh thán thư, bệnh thối đầu cành, rệp,.. gây hại nhẹ cây thanh long; nhện lông nhung, sâu đục quả, rệp, bệnh thán thư, ... gây hại nhẹ trên cây nhãn vải; nhện đỏ, rệp, bệnh thán thư, ... gây hại nhẹ trên cây na.

 - Ngoài ra, các sinh vật gây hại khác như rệp, nhện đỏ, bệnh thán thư, bệnh gỉ sắt, bệnh phấn trắng,... trên cây hoa; Sâu keo mùa thu sâu đục thân, rệp, chuột, bệnh đốm lá, gỉ rắt... trên cây ngô; Rệp, nhện đỏ, bệnh đốm lá, gỉ sắt,... trên các loại hoa gây hại với mật độ và tỷ lệ thấp 

Các trà rau vụ đông 2022

 Dự báo tình hình sinh vật gây hại trên cây trồng trong thời gian tới (từ ngày 24/11 - 30/11/2022):

 - Trên cây rau màu, hoa: Theo dõi diễn biến gây hại của rệp, sâu khoang, bọ phấn, bệnh thối nhũn, bệnh phấn trắng, bệnh đốm lá,... trên cây rau; sâu keo mùa thu, sâu đục thân, rệp, chuột, bệnh đốm lá, bệnh gỉ sắt,... trên ngô; rệp, nhện đỏ, bệnh đốm lá, gỉ sắt,... trên các loại hoa.

 - Trên cây công nghiệp: Theo dõi bệnh thối thân, cháy lá,… trên dong riềng; bọ xít muỗi, bọ cánh tơ, bệnh thối búp,… trên cây chè,…

 - Trên cây ăn quả: Theo dõi diễn biến của bệnh thán thư, rệp, bọ xít, nhện đỏ,... trên nhãn, vải; sâu vẽ bùa, nhện đỏ, rệp, bệnh loét bướm trích hút quả, ruồi đục quả,… trên cam; nhện đỏ, rệp, bệnh thán thư, ... trên cây na; bệnh đốm nâu, bệnh thán thư, thối đầu cành, rệp,... trên cây thanh long,...

 - Trên cây lâm nghiệp: Theo dõi chặt chẽ diễn biến các đối tượng sinh vật hại: sâu đo ăn lá keo, sâu róm thông, bệnh chết héo keo, bệnh phấn trắng keo, bệnh thán thư, chấu chấu tre lưng vàng,…

 Một số biện pháp xử lý sinh vật gây hại trên cây trồng

 - Tiến hành vệ sinh đồng ruộng ngay sau khi thu hoạch, làm đất và gieo trồng cây vụ đông theo đúng lịch thời vụ.

 - Đối với cây rau màu, hoa: Tiếp tục gieo trồng và chăm sóc để cây sinh trưởng phát triển tốt.

 - Đối với cây ăn quả: Chăm sóc để cây phát triển quả tốt và theo dõi diễn biến gây hại của các đối tựợng sinh vật hại để phòng trừ kịp thời hiệu quả,…

 Có biện pháp chống rét, sương, chủ động các biện pháp tiêu thoát nước khi có mưa lớn để tránh gây ngập úng ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây trồng.

 Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm và áp dụng các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp IPM để phòng trừ kịp thời các đối tượng sinh vật hại cây trồng, sử dụng thuốc BVTV theo nguyên tắc “4 đúng” khi sinh vật gây hại đến ngưỡng phòng trừ.../.

Đặng Ngọc Trang - Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 142
Đã truy cập: 2609349