Sở Nông nghiệp và PTNT tích cực triển khai các giải pháp chống khai thác IUU

01/12/2022 14:36

      Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh, Sở Nông nghiệp và PTNT thành lập Đoàn công tác liên ngành của tỉnh để kiểm tra, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đối với việc triển khai các nội dung khuyến nghị của Đoàn thanh tra EC về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định tại các huyện, thị xã, thành phố.

     

Ảnh: Lực lượng thanh tra, kiểm tra làm việc với chủ tàu

       (1) Kết quả công tác Kiểm soát tàu vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài

      Tổ chức kiểm soát chặt chẽ, chủ động theo dõi sớm, từ xa, thường xuyên trên phần mềm giám sát tàu cá, kịp thời cảnh báo ngư dân không vi phạm vùng biển nước ngoài. Kết quả: đến nay không có tàu cá của tỉnh vi phạm vùng biển nước ngoài bị lực lượng nước ngoài bắt giữ, xử lý.

      (2). Công tác triển khai lắp đặt thiết bị giám sát hình trình tàu cá

      Hiện nay có 219/219 tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên đã đăng ký thực hiện lắp thiết bị giám sát hành trình, đạt 100% tàu cá phải thực hiện theo quy định.

      (3). Đối với công tác an toàn thực phẩm: thẩm định, hướng dẫn cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho 219/219 tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên hoạt động tại vùng khơi (đạt 100% tổng số tàu); tổ chức ký cam kết an toàn thực phẩm cho 577/577 tàu cá có chiều dài từ 12m đến dưới 15m, đạt 100% tàu.

      (4). Đối với công tác kiểm soát tàu cá cập cảng, rời cảng

      Kiểm soát tàu cá tại cảng Cái Rồng: Từ đầu năm 2022 đến nay, đã thực hiện kiểm soát 1.756 lượt tàu cá cập, rời cảng Cái Rồng, trong đó: Có 854 lượt tàu cá cập cảng, 902 lượt tàu cá rời cảng. Tổng sản lượng thuỷ sản bốc dỡ qua cảng khoảng 2.139,8 tấn, chủ yếu là cá, mực, tôm; thu 825 cuốn nhật ký khai thác thuỷ sản, nhật ký thu mua, chuyển tải thuỷ sản.

      Phối hợp với Phòng Kinh tế, Nông nghiệp và PTNT các huyện, thị xã, thành phố thiết lập tạm thời 10 điểm kiểm tra, kiểm soát tàu cá tại các bến, cảng, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh; đến nay có 09/10 điểm đã thành lập Tổ kiểm tra, kiểm soát tàu cá đã đi vào hoạt động để khắc phục tình trạng sản phẩm thuỷ sản qua cảng đạt tỷ lệ thấp;

       (5). Đối với công tác quản lý tàu cá và cấp giấy phép khai thác thuỷ sản

      -  Tổng số Tàu cá có chiều dài dưới 6m do UBND cấp xã quản lý là 1.481 tàu, chiếm 24,63% tổng số tàu toàn tỉnh;

      - Tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 6m đến dưới 12m thuộc thẩm quyền quản lý của UBND các huyện, thị xã, thành phố là 3.735 tàu đã đăng ký, chiếm 62,12% tổng số tàu toàn tỉnh (đăng ký chính thức 2.257 tàu, đăng ký tạm 1.478 tàu). Đã cấp giấy phép khai thác thuỷ sản là 3.050 tàu, đạt tỷ lệ 81,66% tổng số tàu.

      - Tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12m trở lên là 796 tàu, chiếm 13,2% tổng số tàu toàn tỉnh; trong đó: Tàu cá có chiều dài từ 12m đến dưới 15m là 577 tàu, đã thực hiện đăng ký đạt 100% (trong đó đăng ký chính thức 463 tàu và đăng ký tạm thời 114 tàu), đã cấp giấy phép khai thác thuỷ sản 688 tàu đạt 86,4% tổng số tàu đã đăng ký chính thức. Tàu có chiều dài từ 15m trở lên là 219 tàu, đã đăng ký và cấp giấy phép khai thác thuỷ sản đạt 100% tổng số tàu.

      (6). Công tác xử phạt vi phạm hành chính đối với các vi phạm

      Từ ngày 01/01/2022 đến 30/9/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo đơn vị tổ chức thực hiện tổng số 73 chuyến thanh tra, kiểm tra; phát hiện và xử lý 585 trường hợp, tàu cá vi phạm trong lĩnh vực thủy sản; thu phạt nộp Ngân sách nhà nước 4.445,10 triệu đồng. Liên quan đến hành vi về khai thác thủy sản IUU là 73 trường hợp; thu phạt nộp ngân sách nhà nước 982,50 triệu đồng; tịch thu, tiêu hủy 1.420m ống dẫn hơi, 29 bộ quần áo lặn, 24 chiếc càng te, 16 chiếc lưới te, 22 chiếc cào kim loại, 8.360m lồng bát quái. Các lỗi vi phạm IUU chủ yếu: Nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản; nhật ký khai thác thủy sản không có, ghi không đúng hoặc ghi không đầy đủ; khai thác thủy sản trong vùng cấm khai thác; hoạt động khai thác sai vùng; không duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình tàu cá.

      Bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại như: số lượng tàu cá chiều dài từ 6m đến dưới 12m được cấp phép khai thác thủy sản thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp huyện đạt 71,5% tổng số tàu cá; Số lượng tàu cá ký cam kết an toàn thực phẩm đạt 83,55%, chủ yếu là các tàu mới rà soát và đăng ký tạm thời; Vẫn còn tình trạng tàu cá mất kết nối hành trình thường xuyên xảy ra; Hoạt động kiểm tra, kiểm soát tàu cá, sản lượng thủy sản khai thác tại các điểm kiểm soát còn nhiều tồn tại, hạn chế do một số địa phương chưa quyết liệt trong việc triển khai Luật Thủy sản./.

Kim Thanh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 837
Đã truy cập: 2774622