KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CHẾ BIẾN SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG 2030

01/12/2022 14:50

      Ngày 07/11/2022, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Kế hoạch số 260/KH-UBND về phát triển chế biến sản phẩm nông lâm thủy sản gắn với thúc đẩy phát triển thị trường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

      Theo đó, mục tiêu nhằm phát triển chế biến nông sản gắn với thúc đẩy phát triển thị trường để tạo liên kết chuỗi từ sản xuất, sơ chế, chế biến đến lưu thông, tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản phẩm lợi thế của tỉnh; nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường bền vững.

Ảnh minh họa

       Mục tiêu cụ thể đến năm 2025, tốc độ gia tăng giá trị lĩnh vực chế biến nông sản bình quân đạt 6-7%/năm; Tỷ trọng sản phẩm chế biến sâu, có giá trị gia tăng cao đạt trên 15%; Tổn thất sau thu hoạch các nông sản chủ lực giảm từ 0,3-0,5%/năm; Tăng từ 20-30% cơ sở chế biến nông sản đảm bảo đúng quy định về an toàn thực phẩm, có áp dụng chương trình quản lý chất lượng tiên tiến HACCP, ISO... đạt tiêu chuẩn xuất khẩu; Các địa phương hình thành được cơ sở giết mổ tập trung theo quy hoạch và áp dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Đến năm 2030, tốc độ gia tăng giá trị hàng nông sản qua chế biến đạt 7-8%/năm; Tỷ trọng sản phẩm chế biến sâu, có giá trị gia tăng cao đặt trên 30%; Tổn thất sau thu hoạch các nông sản chủ lực giàm từ 0,6-1,0%/năm;100% cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm công nghiệp, bán công nghiệp được ứng dụng công nghệ cao, tiên tiến, hiện đại, đảm bảo các điều kiện vể an toàn vệ sinh thực phẩm; 100% cơ sở sơ chế, chế biến sâu các sản phẩm nông lâm thủy sản xuất khẩu đạt trình độ, năng lực công nghệ trung bình khá trở lên; Hình thành, hỗ trợ phát triển khoảng 15 khu/cơ sở chế biến nông sản gắn với chuỗi giá trị, áp dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, có năng lực cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu; Xây dựng 01 khu phức hợp chế biến, bảo quản, kiểm định một cửa hỗ trợ hàng xuất khẩu, phát triển từ 02-05 doanh nghiệp chế biến nông sản có quy mô lớn, hiện đại, năng lực cạnh tranh quốc tế cao.

      Để triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu trên, nội dung kế hoạch cũng đã nêu một số giải pháp gồm: Giải pháp rà soát, hoàn thiện, thực hiện chính sách về phát triển chế biến, tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh; Giải pháp về khoa học và công nghệ; Giải pháp nâng cao chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm đối với sản phẩm nông sản chế biến; Giải pháp phát triển công nghiệp phụ trợ phục vụ chế biến và tiêu thụ sản phẩm; Giải pháp đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho chế biến và phát triển thị trường; Giải pháp về phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm nông sản./.

Chu Văn Trí - TTKN


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 116
Đã truy cập: 2609323