Siết chặt quản lý sử dụng thuốc bảo vệ thực vật

06/12/2022 16:44

      Ngày 02/12, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 19/2022/TT-BNNPTNT về Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam. Đây là thông tư kế thừa và thay thế cho Thông tư số 19/2021/TT-BNNPTNT này 28/12/2021 của Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; bổ sung các loại thuốc BVTV theo đề nghị của các tổ chức, cá nhân và thay đổi thông tin liên quan

 Theo đề nghị của các tổ chức, cá nhân đăng ký thuốc BVTV đề nghị đăng ký bổ sung, đăng ký chính thức các thuốc BVTV mới, các thuốc BVTV sinh học phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, đồng thời đề xuất chuyển nhượng, thay đổi các thông tin liên quan đến tổ chức, cá nhân, đến loại thuốc BVTV trong danh mục; ngày 16/11/2022, Cục Bảo vệ thực vật đã có tờ trình gửi Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam.

 Thông tư số 19/2022/TT-BNNPTNT ngày 02/12/2022 được ban hành nhằm đảm bảo tính phù hợp, thống nhất, đồng bộ các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành trong lĩnh vực quản lý thuốc BVTV; bổ sung cập nhật thông tin về các thuốc BVTV mới, các thuốc BVTV sinh học phục vụ kịp thời cho sản xuất nông nghiệp và đảm bảo thuận tiện cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh thuốc BVTV đúng theo quy định của pháp luật.

Cán bộ Chi cục Trồng trọt và BVTV (Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Ninh) thanh tra 01 cửa hàng buôn bán giống cây trồng, phân bón

 Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam được quy định tại điều 1, Phụ lục I kèm theo Thông tư, bao gồm:

 a) Thuốc sử dụng trong nông nghiệp:

 - Thuốc trừ sâu: 689 hoạt chất với 1670 tên thương phẩm

 - Thuốc trừ bệnh: 651 hoạt chất với 1492 tên thương phẩm

 - Thuốc trừ cỏ: 256 hoạt chất với 765 tên thương phẩm

 - Thuốc trừ chuột: 8 hoạt chất với 37 tên thương phẩm

 - Thuốc điều hòa sinh trưởng: 58 hoạt chất với 172 tên thương phẩm

 - Chất dẫn dụ côn trùng: 8 hoạt chất với 8 tên thương phẩm

 - Thuốc trừ ốc: 31 hoạt chất với 152 tên thương phẩm

 b) Thuốc trừ mối: 14 hoạt chất với 21 tên thương phẩm

 c) Thuốc bảo quản lâm sản: 7 hoạt chất với 8 tên thương phẩm

 d) Thuốc khử trùng kho: 3 hoạt chất với 9 tên thương phẩm

 đ) Thuốc sử dụng cho sân golf:

 - Thuốc trừ bệnh: 2 hoạt chất với 2 tên thương phẩm

 - Thuốc trừ cỏ: 1 hoạt chất với 1 tên thương phẩm

 - Thuốc điều hòa sinh trưởng: 1 hoạt chất với 1 tên thươn phẩm

 e) Thuốc xử lý hạt giống:

 - Thuốc trừ sâu: 10 hoạt chất với 16 tên thương phẩm.

 - Thuốc trừ bệnh: 13 hoạt chất với 13 tên thương phẩm.

 g) Thuốc bảo quản nông sản sau thu hoạch: 01 hoạt chất với 01 tên thương phẩm

 Danh mục thuốc BVTV cấm sử dụng tại Việt Nam được quy định tại điều 1, Phụ lục II kèm theo Thông tư, bao gồm:

 a) Thuốc trừ sâu, thuốc bảo quản lâm sản: 23 hoạt chất.

 b) Thuốc trừ bệnh: 6 hoạt chất.

 c) Thuốc trừ chuột: 1 hoạt chất.

 d) Thuốc trừ cỏ: 1 hoạt chất,

 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/01/2023.

 Chi tiết Thông tư số 19/2022/TT-BNNPTNT ngày 02/12/2022 và Phụ lục ban hành kèm theo tại file đính kèm:

Mai Linh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 147
Đã truy cập: 2416614