Bổ nhiệm ông Đỗ Quang Điệp, Trưởng bộ phận Hành chính tổng hợp - Ban Quản lý Dự án trồng rừng Việt Đức, giữ chức vụ Phó Giám đốc BQL Dự án trồng rừng Việt Đức

21/12/2022 10:04

     Ngày 20/12/2022, tại tầng 10 trụ sở Liên cơ quan số 3, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, Hội đồng thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án trồng rừng Việt Đức (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổ chức chấm thi vòng 2 Thẩm định trình bày đề án. Ngay sau khi có kết quả, đồng chí Nguyễn Minh Sơn - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển đã ký và trao quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Đỗ Quang Điệp, Trưởng bộ phận Hành chính tổng hợp - Ban Quản lý Dự án trồng rừng Việt Đức, giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án trồng rừng Việt Đức.

      Căn cứ Kế hoạch số 3114/KH-SNN&PTNT ngày 14/7/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án trồng rừng Việt Đức trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh năm 2022; ngày 20/12/2022, tại tầng 10 trụ sở Liên cơ quan số 3, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, Hội đồng thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án trồng rừng Việt Đức