Dự báo tình hình sinh vật gây hại cây trồng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (từ ngày 29/12/2022 - 04/01/2023)

29/12/2022 16:04

      Các ngày trong tuần nhìn chung không có mưa, ban ngày nắng hanh, trời rét, ngày 22-23/12 miền đông rét đậm, có sương giá về đêm và sáng sớm. Nhiệt độ trung bình trong tuần là 17-180C

 Tình hình sinh trưởng cây trồng       

 Cây lúa: Mạ xuân: Diện tích khoảng 28 ha; GĐST: Gieo - 3,5 lá.

 Cây rau màu các loại: Giai đoạn sinh trưởng từ gieo trồng -  thu hoạch.

 Cây ngô đông: Bắp non - chín sữa - thu hoạch.

 Cây công nghiệp, cây ăn quả: giai đoạn phát triển búp, thân lá, củ - quả - thu hoạch (Cây cam: chín - thu hoạch; Cây vải, nhãn: Vải chín sớm: Phát triển nụ, vải thiều: Phân hóa mầm hoa; Cây na: vệ sinh vườn, na chiêm phát triển quả - thu hoạch,…).

 Tình hình sinh vật gây hại 7 ngày qua

 Tổng diện tích nhiễm sinh vật hại trên cây trồng trong tuần là 9,5 ha, cụ thể:

 - Trên cây rau: Diện tích nhiễm sâu tơ: 2,5 ha (tại Hải Hà) tăng 2,5 ha so với cùng kỳ năm trước; diện tích nhiễm bọ nhảy: 2 ha (tại Hải Hà) tăng 2 ha so với cùng kỳ năm trước; các đối tượng sinh vật hại khác: rệp, sâu khoang, sâu xanh, bệnh héo xanh, bệnh phấn trắng, bệnh thán thư, bệnh sương mai, ... gây hại nhẹ.

 - Trên cây ăn quả: Trên cây đào: Diện tích nhiễm rệp sáp: 5 ha (tại Vân Đồn) tăng 5 ha so với cùng  kỳ năm trước, các đối tượng nhện đỏ, bệnh chảy gôm, bệnh thủng lá,... gây hại nhẹ; Ruồi đục quả, bướm chích hút quả, sâu vẽ bùa, rệp, nhện đỏ, bệnh loét,... gây hại nhẹ trên cam; bệnh đốm nâu, bệnh thán thư, bệnh thối đầu cành, rệp,.. gây hại nhẹ cây thanh long; nhện lông nhung, sâu đục quả, rệp, bệnh thán thư, ... gây hại nhẹ trên cây nhãn vải; nhện đỏ, rệp, bệnh thán thư, ... gây hại nhẹ trên cây na.

 - Ngoài ra, các sinh vật gây hại khác gây hại với mật độ và tỷ lệ thấp trên các cây trồng.

  Nông dân thực hiện gieo và phòng chống rét cho mạ xuân

 Dự báo tình hình sinh vật gây hại trên cây trồng trong thời gian tới (từ ngày 29/12/2022 - 04/01/2023):

 - Trên mạ xuân: Theo dõi diễn biến của bệnh khô đầu lá, chuột, sâu đục thân 2 chấm, rầy, ...

 - Trên cây rau, hoa: Theo dõi diễn biến gây hại của bọ nhảy, rệp, sâu khoang, sâu xanh, sâu tơ, bệnh thối nhũn, bệnh héo xanh, bệnh phấn trắng, bệnh thán thư, bệnh đốm lá, bệnh sương mai... trên cây rau; rệp, nhện đỏ, bệnh đốm lá, gỉ sắt,...trên các loại hoa.

 - Trên cây công nghiệp: Theo dõi bọ xít muỗi, bọ cánh tơ, bệnh thối búp,… trên cây chè

 - Trên cây ăn quả: Theo dõi diễn biến của bệnh thán thư, sương mai, rệp, bọ xít, nhện đỏ,... trên nhãn, vải; sâu vẽ bùa, nhện đỏ, rệp, bệnh loét, bướm chích hút quả, ruồi đục quả,… trên cam; nhện đỏ, rệp, bệnh thán thư,... trên cây na; bệnh đốm nâu, bệnh thán thư, thối đầu cành, rệp,... trên cây thanh long,...

 - Trên cây lâm nghiệp: Theo dõi chặt chẽ diễn biến các đối tượng sinh vật hại: sâu đo ăn lá keo, sâu róm thông, bệnh chết héo keo, bệnh phấn trắng, châu chấu tre lưng vàng,…

 Một số biện pháp xử lý sinh vật gây hại trên cây trồng

 - Đối với cây lúa: Tiến hành vệ sinh đồng ruộng, cày lật, phơi ải các diện tích không trồng cây vụ đông để ngăn ngừa dịch hại chuyển vụ, lúa cỏ (lúa ma) theo Công văn số 833/TT&BVTV ngày 24/11/2022 về việc xử lý vệ sinh đồng ruộng, diệt chuột và phòng ngừa dịch hại chuyển vụ và thông báo số 877/TB-TTBVTV ngày 08/12/2022: Thông báo phòng trừ Lúa cỏ (lúa ma) trên đồng ruộng của Chi cục.

 Gieo mạ, cấy lúa xuân theo đúng lịch thời vụ. Không gieo mạ, cấy lúa, bón đạm khi nhiệt độ xuống dưới 150C, đồng thời có biện pháp chống rét cho diện tích mạ đã gieo.

 - Đối với cây rau, hoa: Tiếp tục gieo trồng và chăm sóc để cây sinh trưởng phát triển tốt.

 - Đối với cây ăn quả: Chăm sóc để cây phát triển quả tốt và theo dõi diễn biến gây hại của các đối tựợng sinh vật hại để phòng trừ kịp thời hiệu quả,…

 - Phòng chống các sinh vật hại bảo vệ an toàn sản xuất ngay từ đầu vụ theo Phương án số 909/PA-TT&BVTV ngày 16/12/2022 của Chi cục.

 - Có biện pháp chống rét, sương tránh ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây trồng.

 - Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm và áp dụng các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp IPM để phòng trừ kịp thời các đối tượng sinh vật hại cây trồng, sử dụng thuốc BVTV theo nguyên tắc “4 đúng” khi sinh vật gây hại đến ngưỡng phòng trừ./.

 


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1267
Đã truy cập: 2894086